Resume from November 18, 2019 PRO

Дейко Володимир

Інженер з охорони праці, механік, технолог

Full-time.

Age:
43 years
City:
Okhtyrka
Ready to move to:
Kharkiv, Kyiv, Poltava

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Інженер з охорони праці

from 05.2019 to now (6 months)
Beiken Energy Ukraine, Полтава (Нафта і газ Буріння свердловин)

знання законодавчих та нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань охорони праці, пожежної безпеки та екологічної безпеки;
знання виробничої та організаційної структури підприємства; основних технологічних процесів та режимів виробництва;
знання умов праці на робочих місцях; організації роботи з охорони праці та виробничої санітарії; системи стандартів безпеки праці;
складання звітності про виконання заходів з охорони праці;
організація роботи по забезпеченню здорових і безпечних умов праці, пожежної безпеки, промислової санітарії; забезпечення виконання проведення аудиту та перевірок виробництва ;
здійснення координації забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ;
забезпечення відповідності вимогам та ведення документації з питань охорони праці, пожежної безпеки та екологічної безпеки;
організація підвищення існуючого рівня охорони праці, пожежної безпеки та екологічної безпеки на виробництві;
організація навчання та перевірки знань у працівників підрозділу;
розробка програм інструктажів робітників з безпечного ведення робіт;
проведення інструктажів з охорони праці, з питань пожежної безпеки, цивільного захисту, протиаварійних інструктажів;
участь в роботі постійно діючих комісій з охорони праці та пожежної безпеки, виконання заходів по усуненню виявлених порушень;
знання основ трудового законодавства;

Начальник установки (технологічної) цеху підготовки і стабілізації нафти

from 07.2013 to 10.2018 (5 years 3 months)
ПАТ "Укрнафта", Охтирка (Нафта і газ Нафтопереробка, нафтохімія (виробництво) Переробка та транспортування нафти)

керівництво виробничою і господарською діяльністю технологічних установок: установки підготовки нафти (УПН), установки знесолення та зневоднення (ЗЗУ), установки стабілізації нафти (УСН), установки очисних споруд (ОС); здійснення координації діяльності працівників технологічних установок: майстра, слюсарів з ремонту, операторів технологічних установок;
контроль за дотриманням технологічного режиму роботи установок; дотримання методів контролю під час технологічного процесу, своєчасний та якісний лабораторний контроль якості сировини, матеріалів і готової продукції у відповідності з чинними стандартами та технічними умовами;
перегляд Плану ліквідації можливих аварійних ситуацій (ПЛАС), навчання персоналу, тренувальні заняття; організація та виконання робіт підвищеної небезпеки за нарядами-допусками;
забезпечення прийому, збереження, переробки вуглеводневої сировини, готової продукції, інших ТМЦ;
знання фізико-хімічних властивостей, вміння застосовувати технічні рідини: метанол, деемульгатори нафтових емульсій, інгібітор корозії, кислоти (соляна, кремнійфтористоводнева), оливи;
організація заходів по створенню та утриманню належних умов праці, пожежної безпеки, промислової санітарії; виконання аудитів та перевірок стану охорони праці;
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ;
розробка технологічних карт, технологічних схем, удосконалення та внесення змін до автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) технологічних установок;
розробка та впровадження режимних листів фіксації параметрів технологічних установок;
розробка заходів та організація проведення робіт підвищеної небезпеки;
організація навчання та перевірка знань у працівників підрозділу; розробка програм інструктажів робітників з безпечного ведення робіт та проведення інструктажів;
вміння читати та виконувати креслення;
знання основ трудового законодавства;
досвід роботи з програмними продуктами МS Windows: Word, Ехсеl, PowerPoint;
досвід роботи в системі ERP, Outlook.

Майстер технологічних установок цеху підготовки газу

from 07.2004 to 06.2013 (8 years 11 months)
ПАТ "Укрнафта", Охтирка (Нафта і газ Нафтопереробка, нафтохімія (виробництво) Переробка та транспортування газу)

ведення технологічного процесу та експлуатація обладнання технологічних установок: установки осушення газу (УОГ), масло абсорбційної установки (МАУ), установки отримання пропану (УОП);
дотримання технологічного режиму роботи установок; дотримання методів контролю під час технологічного процесу, своєчасний та якісний лабораторний контроль якості сировини, матеріалів і готової продукції у відповідності з чинними стандартами та технічними умовами;
знання будови, технічної характеристики, правил експлуатації, технічного обслуговування та ремонту насосного, вентиляційного, теплообмінного обладнання, апаратів колонного типу, трубопроводів, запірної, запобіжної, регулюючої арматури; контроль технічного стану ;
виконання робіт підвищеної небезпеки згідно інструкцій, знання та вміння застосовувати заходи передбачені Планом ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС);
облік витрати сировини, продукції, реагентів, паливно-мастильних матеріалів.


Education

Український Державний хіміко-технологічний університет, м.Дніпропетровськ

Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів, Дніпро
Higher, from 09.2002 to 06.2004 (1 year 9 months)

Ступінь: спеціаліст, інженер-технолог

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання, Харків
Higher, from 09.1995 to 06.2000 (4 years 9 months)

Ступінь: спеціаліст, інженер-механік


Additional education

  • Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.76-15); 2017 (2017)
  • Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж; наказ 71, Мінпаливенерго України від 14.02.2007р. 2016 (2016)
  • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); (2012)
  • Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів (НПАОП 1.1.23-1.11-86 (2012)
  • Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки; (2012)
  • Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів (НПАОП 0.00-1.13-71) (2012)
  • Правила безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.76-15); (2017)
  • Правила пожежної безпеки; (2012)

Professional and other skills

Computer skills
Маю відповідні знання та досвід роботи з програмними продуктами МS Windows: Word, Ехсеl, Power Point; досвід роботи в системі ERP, Outlook.


Additional information

Водійське посвідчення категорії "В"


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: