Resume from October 28, 2021 PRO

Романенко Юлія Анатоліївна

Економіст, фінансовий менеджер, 25 000 UAH

Full-time, remote.

Age:
44 years
City:
Kyiv
Ready to move to:
Vyshhorod

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, you must sign in or register as an employer. Access contacts starting at UAH 390.


Work experience

Начальник відділу супроводження документарних операцій

from 12.2018 to 04.2020 (1 year 4 months)
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Київ (банк)

1.Організовувала процес розробки внутрішніх нормативних документів Банку (положення, інструкції, регламенти, договори та рекомендації) з питань здійснення Документарних операцій та приймала участь у цьому процесі;
2.Здійснювала організацію процесу по супроводженню Документарних операцій;
3.Здійснювала контроль за правильністю та відповідністю чинним вимогам операцій Банку;
4.Готувала документи на засідання уповноважених органів Банку щодо питань здійснення Документарних операцій;
5.Проводила комплексний аналіз наданої позичальником документації для оцінки рівня ризиків при здійсненні Документарних операцій;
6. Оформлювала висновки щодо доцільності здійснення Документарних операцій;
7.Складала договори / додаткові договори, гарантійні листи пов’язані з проведенням Документарних операцій;
8.Формувала та супроводжувала справи позичальників;
9.Контролювала своєчасність та повноту розрахунків комісійної винагороди;
10. Проводила моніторинг в частині контролю дотримання позичальниками умов укладених договорів по проведенню Документарних операцій, постійного контролю за своєчасністю сплати відсотків та комісій і поверненням грошових коштів у випадку здійснення Банком платежу за Документарними операціями;
11. З періодичністю здійснювала оцінку фінансового стану клієнтів, аналіз обслуговування та розрахунок параметрів класифікації Документарних операцій для розрахунку кредитного ризику / резервів ;
12.Співпрацювала з іншими підрозділами Банку ;
13.Розглядала кореспонденцію з питань роботи Відділу;
14.Контролювала своєчасність надання інформації до відповідних державних реєстрів, реєстрів НБУ, бюро кредитних історій, інших публічних реєстрів згідно з вимогами чинного законодавства України / НБУ;
15.Розробляла пропозиції для керівництва Банку про удосконалення операцій.
16.Приймала участь у розробці нових продуктів, різноманітних рекламних акцій та заходів по здійсненню Документарних операцій, спрямованих на поповнення портфелю Банку якісними активами

Начальник відділу по роботі з VIP – клієнтами Управління розвитку бізнесу Департаменту розвитку бізнесу

from 11.2016 to 01.2018 (1 year 2 months)
АТ «БАНК БОГУСЛАВ», Київ (банк)

1. Залучення до Банку на обслуговування потенційних корпоративних клієнтів;
2 Реалізація банківських продуктів юридичним та фізичним особам;
3. Надання консультацій клієнтам по кредитних послугах Банку
4. Проведення переговорів з потенційними позичальниками;
5.Розгляд кредитних заявок юридичних осіб та фізичних осіб на кредитування.
6. Проведення оцінки аналізу фінансового стану, огляд попередньої кредитної історії, аналіз руху коштів по поточних рахунках клієнта тощо;
7.Проведення оцінки ефективності та окупності кредиту, аналіз бізнес-плану, визначення платоспроможності та кредитоспроможності позичальника;
8. Участь у визначенні ступеня ризику кредитної операції
9. Здійснення методологічного супроводження діяльності.
10. Належна організація документообігу між структурними підрозділами Банку.
11. Співпраця з іншими структурними підрозділами Банку.
12. Здійснення контролю за цільовим використанням позичальником кредитних коштів.
13. Здійснення контролю за своєчасністю та повнотою сплати всіх платежів, які передбачені кредитними договорами та договорами, укладеними за для їх забезпечення


Education

Київський Національний Економічний університет

Фінансовий менеджмент, Київ
Higher, from 1997 to 2002 (5 years 3 months)

Підвищила кваліфікаці за прогамою «Бухгалтерський облік та аудит» у відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»» у 2018-2019р.


Additional education

Підвищення кваліфікації за прогамою «Бухгалтерський облік та аудит» у відокремленому структурному підрозділі «Інститут інновац (2018-2019рр., 4 місяці)


Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: