Resume from May 22, 2022

Константин

Энергетик, 18 000 UAH

Занятость:
Full-time.
Age:
49 years
City of residence:
Sievierodonetsk
Ready to work:
Chornomorsk, Odesa

Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Additional information

Теплинський Костянтин Анатолійович
Контактний телефон: [open contact info](look above in the "contact info" section)
E-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Освiта:
1995-2000 р.р. - Сєвєродонецький технологiчний iнститут СхiдноУкраїнського Державного Унiверсiтету. Cпецiальность - "Автоматизоване управління технологічними процесами", вечірнє відділення, квалiфiкацiя — спецiалiст з автоматизації.
Учбова практика:
СДПП «Сєвєродонецьке об'єднання Азот».
Досвiд роботи:
СДПП (ЗАТ, ПРАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот») - 23 роки.
1. 1994 — 2001 р. р. - електромонтер з ремонту електроустаткування цеху централiзованого ремонту електроустаткування.
Посадовi обов'язки:
- ремонт технологiчного електроустаткування.
2. 2001 — 2006 р. р. - електромонтер з ремонту та обслуговування технологічного електроустаткування цеху виробництва карбамiду.
- ремонт та обслуговування технологiчного електроустаткування.
3. 2006 — 2009 р. р. - майстер енергослужби з ремонту та обслуговування технологічного електроустаткування цеху виробництва карбамiду.
Посадовi обов'язки:
- організація робіт в електроустановках до і вище 1000 вольт (5 група з електробезпеки) з оформленням необхідної документації з дотриманням ПБЕЕС, ПТЕЕС і ПУЕ;
- забезпечення виконання графiкiв ППР технологiчного електроустаткування.
4. 2009 — 2012 р. р. - старший майстер енергослужби з ремонту та обслуговування технологічного електроустаткування цеху виробництва карбамiду.
Посадовi обов'язки:
- планування і організація робіт в електроустановках до і вище 1000 вольт (5 група з електробезпеки) з оформленням необхідної документації з дотриманням ПБЕЕС, ПТЕЕС і ПУЕ;
- виконання обов'язкiв енергетика в перiод його вiдсутностi.
5. Червень — серпень 2012 р. - енергетик цеху виробництва карбамiду.
Посадовi обов'язки:
- керiвництво енергослужбою цеху виробництва карбамiду;
- забезпечення надiйноії та безаварійної роботи цехового технологічного електроустаткування;
- органiзацiя ремонтних робiт в в електроустановках до і вище 1000 вольт (5 група з електробезпеки) з оформленням необхідної документації з дотриманням ПБЕЕС, ПТЕЕС і ПУЕ.
6. Серпень 2012 р.— квiтень 2017 р. - старший майстер енергослужби з ремонту та обслуговування технологічного електроустаткування цеху виробництва карбамiду.
Посадовi обов'язки (дивись вищє по тексту).
7. Квiтень 2017 р. – лютий 2019 р. — начальник дiльницi електропостачання НВО «Сєвєродонецький Склопластик».
Посадовi обов'язки:
- керiвництво персоналом дiльницi електропостачання на НВО «Сєвєродонецький Склопластик»;
- забезпечення надiйноії та безаварійної роботи технологічного електроустаткування;
- органiзацiя ремонтних робiт в в електроустановках до і вище 1000 вольт (5 група з електробезпеки) з оформленням необхідної документації з дотриманням ПБЕЕС, ПТЕЕС і ПУЕ.
8. Лютий 2019 р. – червень 2019 р. — заступник головного енергетика НВО «Сєвєродонецький Склопластик».
Посадовi обов'язки:
- керiвництво пiдроздiлами енергоцеху (дiлянки електрозабезпечення, водопостачання, газопостачання, каналiзації та теплопостачання);
- розрахунок потреб пiдприємства у енергоресурсах (газ, вода, ел. енергiя);
- забезпечення оплати за використанi енергоресурси та за наданi послуги пiдрядними органiзацiями;
- виконання обов'язкiв головного енергетика в перiод його вiдсутностi.
9. З липня 2019 р. – енергетик ТОВ «КУБГАЗ-БОРОВА».
Посадовi обов'язки:
- відповідальна особа за електрогосподарство свого підприємства (5 група з електробезпеки);
- ведення необхiдної службової та звiтної документації енергетика у повному обсязі, в т. ч. по охороні праці, навчанню персоналу та ін.;
- розробка графіків ППР: електроустаткування, систем кондиціювання, опалення (електричного та газового) та контроль за їх виконанням;
- своєчасне забезпечення свого підприємства ел. енергією, водою та організація вивезення побутових стоків;
- планування, ведення переговорiв, договiрна та практична робота з пiдрядними, контролюючими та енергопостачальними органiзацiями.
Iншi навички: впевнений користувач ПК (Microsoft Word, Excel ).
Додатковi вiдомостi: одружений, маю 2-х дiтей.


Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: