Resume from November 28, 2021 PRO

Шалда Едуард Миколайович

Начальник компресорного цеху аміачної холодильної установки, 55 000 UAH

Full-time.

Age:
36 years
City:
Odesa
Ready to move to:
Cherkasy, Chornomorsk (Illichivsk), Kaniv, Kyiv, Other countries, Shostka

Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

In order to open contacts, you must sign in or register as an employer. Access contacts starting at UAH 390.


Work experience

Машиніст аміачних холодильних установок

from 12.2017 to now (3 years 11 months)
Чорноморський рибний порт, Чорноморськ (Портовий холодильник, склад генеральних вантажів, контейнерний термінал, паромний комплекс.)

Обов'язки: підтримую найпродуктивніший термодинамічний режим роботи холодильної установки.
Регулюю роботу аміачних компресорів, насосів проміжних холодоносіїв, водяних насосів, ресиверів, конденсаторів, випарників та інших механізмів холодильних установок.
Слідкую за справністю електродвигунів, трубопроводів, арматури, приладів і апаратури.
Визначаю і усуваю несправності в роботі агрегатів, апаратів і апаратури холодильних установок.
Приймав безпосередню участь в реконструкції холодильної установки, демонтаж (радянської) хол. установки з безпосереднім кипінням аміаку в камерах, насосно-циркуляційна схема (пристінні і стельові батареї, природня конвекція), та монтаж хол.установки з проміжним холодоносіем (Freezium) охолодження камер повітроохолджувачами з примусовою конвекціею повітря. На данний час застосована аміачна холодильна установка на базі двухступеневих поршневих компрессорів фірми GEA Grasso V 1400 T Німеччина. Двухступенева холодильна установка працюе на температуру кіпіння аміаку Т=-33.4 С, температура в камерах Т=-20 С, проміжний холодоносій (Freezium). Одноступенева холодильна установка з проміжним холодоносієм, працюе на температуру кипіння аміаку в кожухотрубному випарнику ВМКА 360 , Т=- 15 С на базі радянських одноступеневих компресорів АУ 200, температура в камерах Т=0..5 С. Випарні конденсатори фірми B.A.C Baltimore Aircoil Compani Бельгія, пластинчаті теплообмінники і повітроохолоджувачі фірми Alfa Laval Швеція, запірна і регулююча арматура фірми Danfoss Данія.
Здобув величезний досвід по реконструкціі аміачної холодильної установки, експлуатації та ремонту сучасної аміачної холодильної установки,та радяньської холодильної становки, що в свою чергу позитивно відобразилось на моему досвіді роботи.

Начальник відділу експлуатації холодильного обладнання мережі супермаркетів "Сільпо" в південному регіоні

from 05.2016 to 05.2017 (1 year)
Fuzzy Group, Одеса (Мережа супермаркетів " Cільпо ")

Обов'язки: Забезпечував виконання виробничих завдань, ефективне використання основних і оборотних фондів.
Забезпечував ефективну експлуатацію холодильних установок та холодильного обладнання на супермаркетах.
Координував роботу своїх підлеглих
Перевірка робіт по ремонту, монтажу і експлуатації холодильних машин і установок та холодильного обладнання, підрядними організаціями.
Своечасний заказ мастил, фреонів, компресорів, випарників, конденсаторів, приборів автоматики, та інших запчастин які входять в склад холодильних машин і установок.
Організаційні роботи по ремонтам льдогенераторів, та переміщенням їх по мережі. Організаційні роботи по ремонтам систем охолодження води в акваріумах.
Перевірка всих робіт підрядними організаціями, по демонтажу, монтажу, холодильних установок, холодильного обладнання, камер охолодження і камер зберігання заморожених продуктів.
Робота начальником відділу експлуатації холодильного обладнання позитивно відобразилось на моему досвіді роботи.

Начальник аміачно-компресорного цеху

from 02.2014 to 06.2014 (4 months)
ООО И.Т.М, Одеса (Холодильно-складський комплекс)

Обов'язки: Здійснював керівництво виробничо-господарською діяльністю компресорного цеху холодильної установки.
Здійснював контроль за дотриманням установлених технологічних режимів роботи установки.
Розробляв і впроваджував заходи, спрямовані на забезпечення безперебійної роботи холодильної установки, та підвищення надійності роботи.
Контролював виконання графіків планово-запобіжних ремонтів основного і допоміжного обладнання холодильної установки.
Безпосередньо розробляв і впроваджував в дію нові технології, та автоматизацію холодильної установки.
Організовував складання заявок на необхідну апаратуру, запасні частини, матеріали, масла, пристрої.
Контролював дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.
Брав безпосередню участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, які виникають на виробництві, приймав заходи що до їх запобігання .
Проводив технічну підготовку персоналу.
Організовував планування, облік і складання звітності про виробничу діяльність компрессорного цеху аміачної холодильної установки.
Робота начальником компресорного цеха аміачної холодильної установки позитивно відобразилося на моему досвіді роботи.

Машиніст аміачних холодильних установок

from 10.2007 to 10.2013 (6 years)
"Миронівська птахофабрика", с. Степанці Канівський район (Комплекс з переробки курчат бройлерів.)

Обов'язки стандартні для машиніста АХУ. Працював на новій аміачній холодильній станціії великої потужності "компаудна схема". Гвинтові компресори низької та високої ступіні фірми "Mayekawa Mycom" Японія, холодопродуктивність станції 8866 кВт. Загальна встановлена ​​потужність компресорного устаткування аміачної компресорної холодильної станції становить 16285 кВт. На комплексі створені самі нові технології по охолодженню, заморозки, та зберігання продукції. Система охолодження лід води плівкові теплообмінники фірми "BUKO" Німеччина. Система оборотного охолодження лід води зрошувальні кожухотрубні теплообмінники фірми "C.A.T." США. Чотири системи з проміжним холодоносіем "розчин пропілен гліколю". Шість температур кипіння аміаку, дві системи з циркуляційно-насосними системами Т =- 41 С, Т=-41 С, одна система безпосередня подача рідини до повітроохолоджувачів за рахунок різніці тисків Т =-10 С, і три системи під напором стовпа рідини в віддільниках рідини Т=-10 С,Т=-10 С,Т=-5 С. Відтаювання приладів охолодження здійснюеться безпосередньо гарячими парами компрессорами високої ступіні. Відтаювання повітроохолоджувачів проміжних холодоносіїв здійснюеться ТЕНами. Випарні конденсатори великої потужності VXC 1124, VXC S1010 фірми "B.A.C. Baltimore Air Compani" Бельгія. Кожухотрубний форконденсатором "BEM" 457/4000, система утилізації тепла від компресорів і форконденсатора до котельні. Швидкоморозильні плиточні аппарати фірми "DSI" Данія . Бласт фрізера, спіральні фрізера, картонажний фрізер фірми "Meyn" Голандія. Створені самі нові технології в холодильній техніці і технології, фірми "Meyn" Голандія. Також в обовязки входило експлуатація кріогенних резервуарів "посудин Дьюара" фірми "VRV" Італія, подавали рідкий N2 і CO2 в теплообмінники кипіння рідини після чого в теплообмінники підвищення тиску, після чого газоподібний N2 і C02 подавався через редуктор в заданих кількостях і тиску на цех газової упаковки. Здобув величезний досвід в холодильній техніці і технології, а також експлуатацію і ремонт великої холодильної аміачної станції, що в свою чергу позитивно відободразилось на моему досвіді роботи.

Машиніст фреонових холодильних установок

from 10.2004 to 06.2007 (2 years 8 months)
ДП "Перемога Нова", с. Будище Черкська обл (Комплекс з переробки курчат бройлерів)

Обов'язки аналогічні машиніста АХУ. Здобув величезний досвід по експлуатації і ремонту систем охолодження рідини, гідромодуль лід води охолодження рідини (чіллири), з проміними холодоносіями розчину пропіленгліколю, випарники кожухотрубні "Alfa Laval" Швеція. Холодильні агрегати великої холодопродуктивності з економайзерами на базі гвинтових компресорів " Bitzer" Німеччина, з пластинчатими конденсаторами фірми " Alfa Laval" Швеція, охолодження оборотної води на охолодження конденсаторів з градирні. Також на комплексі були величезна кількість камер з децентралізованим охолодженням середньої та великої холодопродуктивності, шокові заморозки великих потужностей, та зберігання продукції. На комплексі з переробки курчат бройлерів створені найновітні технології по переробці ,охолодженню,заморозки та зберіганні замороженої та охолодженної продукції, фірми " Meyn" Голандія. Робота машиністом фреонових холодильних установок на новітньому обладнанні позитивно відобразилось на моему досвіді роботи по експлуатації та ремонту фреонових холодильних установок великої та середньої холодопродуктивності.


Education

Одеський морехідний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту іменi Олексiя Соляника

Холодильно-механічне відділення, судовий рефрижераторний механік, Одеса
Specialized secondary, from 2021 to 2021 (меньше 1 года)

З березня 2021р. зарахований на четвертий курс холодильно-механічного відділення.
Форма навчання денна, спеціальність - судовий рефрижераторний механік.

За час навчання в ОМФК МРФ ім. О.Соляника здобув професійні знання за такими основними дисциплінами, а саме:

Холодильно-компресорні машини та установки
Автоматизація холодильних установок
Монтаж експлуатація ремонт холодильних машин
Основи теорії устрою судна та рушія
Суднові енергетичні механізми устрої
Електрообладнання суднових холодильних установок
Холодильне технологічне обладнання
Міждународні ніціональні морські нормативні документи
Англійска мова по спеціальності
Основи медичних знань

З дисципліни Автоматизація холодильних установок, розробив автоматичну систему віттаювання повітроохолоджувачів з проміжним холодоносіем, середньої холодопродуктивності холодильної установки з трьома камерами охолодження.

З дисципліни Холодильно-компресорні машини та установки, розрахував, та захистив дипломний проект на тему " Розрахунок холодильної установки для промислового рефрижераторного судна типу " Скриплев ", система охолодження повітряна, з розробкою холодильного елемента - економайзер. Оцінка - відмінно.

Одеська державна академія холода

Низькотемпературна техніка і технологія, холодильні машини і установки, Одеса
Higher, from 2007 to 2013 (5 years 9 months)

За час навчання в ОДАХ здобув професійні знання за такими основними дисциплінами по спеціальності, а саме:
Нарисна геометрія та компьютерна графіка
Фізика
Хімія
Матеріалознавство та технологія матеріалів
Опір матеріалів
Теоретична механіка
Технічна термодинаміка
Електротехніка та електроніка
Технічні вимірювання та прилади
Гідрогазодинаміка
Теоретичні основи холодильної техніки
Економіка енергетики
Метрологія та стандартизація
Основи охорони праці
Основи конструювання
Холодильна техніка та технологія
Тепломасообмін
Гідравлічні машини та мережі
Електрообладнання енергетичних установок
Кондиціювання повітря
Автоматизація енергетичних установок
Холодильні машини
Кріогенна техніка
Основи електрозбереження
Основи контролю та сертифікації якості холодильного та компресорного обладнання
Холодильні установки
Установки кондиціонування повітря
Апарати холодильних установок
Холодильні машини і установки спеціального призначення
Монтаж та ремонт холодильних установок
Автоматизація холодильних установок

Диплом бакалавр: Курсовий проект "Компресор АУ 200", дисципліна - холодильні машини і установки, оцінка добре.
Курсова робота "Випарний конденсатор ВК 90" , оцінка відмінно.
Державний екзамен за спеціальністю добре.

Диплом спеціаліст: Практика переддипломна, оцінка відмінно
Захищена дипломна робота на тему:
"Проект компресорного цеху аміачної холодильної установки комплексу по переробці курчат-бройлерів Миронівська птахофабрика" з оцінкою відмінно.
Присвоєно кваліфікацію інженера-енергетика


Additional education

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (2010, шість місяців. Машиніст холодильних установок.)


Professional and other skills

Computer skills
Впевнений користувач ПК, знання Word, Excel, CoolPack .


Language proficiencies

English — beginner


Другие резюме этого кандидата

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: