Resume from November 29, 2021 PRO

Павленко Надія Олександрівна

Фінансовий аналітик, економіст

Full-time.

Age:
39 years
City:
Cherkasy

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, you must sign in or register as an employer. Access contacts starting at UAH 390.


Work experience

Аналитик з питань фінансово-економічної безпеки

from 04.2020 to now (1 year 9 months)
ТОВ "Агрофірма "Поле", Черкаси (переробка зернових культур, тогівля)

- керування фінансовими потоками (в складі групи підприємств 2 закордонних підрозділи).
- контроль за рухом грошових коштів, в т.ч. готівкових надходжень.
- визначення оптимального залишку грошових коштів у валюті, тісна взаємодія з банківськими установами та дилерами щодо вигідного курсу обміну.
- контроль надходжень виручки від експорту.
- залучення позичкового капіталу, страхування заставного майна.
- економічний аналіз діяльності підприємства, розрахунок фінансового, звіт перед керівництвом за рух грошових коштів.
- приймала участь в розробці облікової політики підприємства.
- погодження договорів на предмет відповідності законодавству, співпраці з банками, інтересів підприємства.
- погодження та виплата заробітної плати, контроль розрахунку.
- розробка засад управлінського обліку, впровадження заходів щодо автоматизації управлінського обліку.

Аналитик з питань фінансово-економічної безпеки

from 11.2016 to 03.2020 (3 years 4 months)
ПРАТ «Фрау Марта», Черкаси (сільське господарство)

- визначення облікової політики с\г підприємства в області управлінського і бухгалтерського обліку з урахуванням юридичних і податкових особливостей законодавства України.
- координація роботи бухгалтерії с\г підприємства, в частині оптимізації оподаткування, а також контроль за достовірністю наданої керівництву бухгалтерської та управлінської інформації.
- розробка перспективних і поточних фінансових планів, прогнозних балансів, формування бюджету руху грошових коштів, визначення оптимальних грошових потоків
- контроль за виконанням виробничого плану: за кількістю і отриманою собівартістю продукції (в т.ч. розрахунок собівартості)
- економічний аналіз господарської діяльності с\г підприємства і його підрозділів, розробка заходів щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, продуктивності праці, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат і непродуктивних витрат, а також виявлення можливостей додаткового випуску продукції
- контроль за витрачанням грошових коштів підприємства (візування основних договорів, пов'язаних з господарською діяльністю). Контроль залишків і рух грошових коштів на рахунках в банках підприємства
- контроль за використанням матеріальних ресурсів с\г підприємства.
- контроль за нарахуванням та виплатою зарплати (розгляд всіх табелів обліку робочого часу і всіх нарядів на відрядну роботу по с\г підприємству)
- укладання договорів з контрагентами, контроль за дотриманням законодавства та інтересів компанії
- контроль за здійсненням документообігу та взаєморозрахунками з контрагентами
- формування аналітичних таблиць для керівництва компанії

Керівник фінансово-кредитного (інвестиційного) відділу

from 03.2011 to 10.2016 (5 years 7 months)
ТОВ "Артбудінвест" (ГК АБІ), Черкаси (сільське господарство (тваринництво), торгівля)

- ведення переговорів з банками щодо залучення/реструктуризації позичкового капіталу для розвитку холдингу
- узгодження кредитних проектів (підготовка, збір, подання необхідного пакету документів до банку)
- підготовка ТЕО кредитних проектів, розрахунок прогнозних бізнес-планів
- моніторинг кредитного портфелю
- підготовка звітності по усім кредитним операціям для керівництва компанії
- укладання договорів та супровід лізингових операцій з придбання автотранспорту
- укладання та моніторинг договорів страхування
- управлінський облік основних засобів та ін. активів
- планування інвестиційних затрат
- формування звітності щодо фактичних інвестзатрат по бізнес напрямкам та їх консолідація
- участь у проведенні оцінки бізнесу
- керування грошовими потоками, що стосуються фінансової діяльності холдингу
- консолідація фінансової звітності
- здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності окремих підприємств і холдингу в цілому, складання аналітичних таблиць і опис-характеристики


Education

Черкаській державний технологічний університет

Фінінсово-економічний факультет, Черкаси
Higher, from 2000 to 2005 (4 years 9 months)

Кваліфікація магістр з економіки та підприємництва. Диплом з відзнакою.


Additional education

  • Інститут фінансових бухгалтерів (IFA Великобританія), управління фінансами фірми (2014)
  • Інститут фінансових бухгалтерів (IFA Великобританія), управління ефективністю бізнеса (2014)
  • Інститут фінансових бухгалтерів (IFA Великобританія) Бізнес освітній альянс, міжнародні стандарти фінансової звітності (2016)

Professional and other skills

Computer skills
володіння комп’ютерними програмами на рівні користувача: Word, Excel, 1С підприємство 7,8 (УТП), спеціалізовані банківські програми. Знання та досвід роботи з комп`ютерною та офісною технікою


Language proficiencies

English — average


Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: