Resume from October 23, 2021 File

Жук Наталя Іванівна

Економіст

Age:
36 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number.

In order to open contacts, you must sign in or register as an employer. Access contacts starting at UAH 390.


Uploaded file

Quick view version

This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.

Жук Наталія Іванівна
Особиста інформація:
Телефон: моб. [open contact info](look above in the "contact info" section)
Місто: Київ
Район: Деснянський
Освіта: Вища (магістр), спеціальність «Банківська справа»
Дата народження:25 жовтня 1985 р. (35 років)
Сімейне положення: Одружена, маю сина 15 років та доньку 2.2 роки.

Період роботи: з 27 листопада 2017 р. по теперішній час
Посада: Старший фахівець Відділу супроводження розрахункових та пасивних операцій корпоративних клієнтів.Управління розрахункових операцій банків та корпоративних клієнтів Центру операційної підтримки АТ «ПУМБ»
Посадові обов’язки:
здійснення введення в АБС індивідуальних тарифів щодо комісійної винагороди затверджених для корпоративних клієнтів;
відображення в АБС розрахункових операцій за послуги інкасації та перевезення цінностей;
безспірне стягнення з рахунків клієнтів коштів на підставі ухвали, постанови, виконавчого листа суду тощо в банківській системі Банку;
нарахування відсотків та сторно проводок за депозитними операціями.

Період роботи: з 16 червня 2017 р. по 20 жовтня 2017 р.
Посада: Провідний економіст Відділу супроводження активно-пасивних операцій Управління супроводження банківський операцій Операційного департаменту ПАТ «ВТБ БАНК»
Посадові обов’язки:
централізоване бек-офісне супроводження кредитів;
здійснення операцій щодо погашення заборгованості за неавтоматичними іпотечними кредитами та кредитами малого, роздрібного бізнесу(договірне списання);
відображення в автоматизованій банківській системі Банку Б2 кредитних операцій по балансовим та позабалансовим рахункам (погашення кредитної заборгованості, пені, нарахування процентів, обліку сум застави/поруки, договорів тощо);
своєчасне відображення в обліку перенесення основної заборгованості, процентів та комісійних доходів на рахунки простроченої заборгованості;
здійснення розподілу грошових коштів з транзитних рахунків Банку на погашення проблемної/простроченої заборгованості за кредитними договорами;
виконання виправних та сторно проводок в АБС Б2 за кредитними та депозитними операціями;
бек-офісне супроводження депозитів юридичних осіб (введення параметрів депозитних угод, їх пролонгація, виплата, тощо);
внесення змін в депозитні угоди фізичних і юридичних осіб (зміна процентної ставки, строку дії депозитної угоди).

Період роботи: з грудня 2015р. по 15 червня 2017 р.
Посада: Головний економіст Відділу супроводження розрахункових операцій Управління супроводження банківських операцій Операційного департаменту ПАТ «ВТБ БАНК»

Посадові обов’язки:
централізоване супроводження процедури арешту та безспірного стягнення з рахунків клієнтів: аналіз відповідності постанови про арешт вимогам чинного законодавства України, накладання/зняття арешту/ліміту відповідно до підстави (ухвали, постанови, виконавчого листа суду тощо) в автоматизованій банківській системі Банку Б2, облік постанов на позабалансових рахунках;
супроводження винесення на рахунки простроченої заборгованості нарахованих комісійних винагород;
централізована обробка платежів клієнтів в національній валюті, отриманих засобами системи дистанційного обслуговування;
обробка відомостей за зарплатними проектами, отриманими за системою «Клієнт банк», контроль сплати необхідних податків та зборів;
супроводження операцій договірного списання коштів з рахунків клієнтів – юридичних осіб;
системне супроводження в АБС Б2 індивідуальних тарифів щодо додаткових угод за затвердженими продуктами по нарахуванню відсотків на залишок коштів за поточними рахунками клієнтів.

Період роботи: з лютого 2015 року по листопад 2015року.
Посада: Головний економіст Центру супроводження клієнтських операцій Управління супроводження банківських операцій Операційного департаменту ПАТ «ВТБ БАНК»
Період роботи: з вересня 2014 року по січень 2015 року.
Посада: Головний економіст Сектору супроводження операцій Київського регіону Відділу супроводження банківських операцій регіональної мережі Управління супроводження банківських операцій Операційного департаменту ПАТ «ВТБ БАНК».
Період роботи: з березня 2012 року по серпень 2014 року.
Посада: Головний економіст Відділу супроводження банківських операцій Відділення «Київська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК»
Посадові обов’язки:
централізована обробка платежів клієнтів Банку в національній та іноземних валютах з поточних рахунків на паперових носіях;
супроводження операцій договірного списання коштів з рахунків клієнтів – юридичних осіб;
супроводження в АБС процедури арешту та безспірного стягнення з рахунків клієнтів;
відображення в АБС операцій по балансовим та позабалансовим рахункам за виданими кредитами, нарахування процентів, комісійних винагород за надання та обслуговування кредиту. Відображення в АБС погашення пені, штрафів, неустойки, згідно кредитної документації та розпорядження;
відображення реструктуризації за кредитами роздрібного бізнесу в АБС Б2 відповідно до наданого пакету документів та внутрішніх нормативних документів. Облік операцій погашення кредиту по балансовим рахункам.
зміна в АБС параметрів кредитної угоди (зміна строку кредиту, графіку погашення, зміна процентної ставки, зміна лімітів кредитних ліній та овердрафтів) за централізованими кредитами роздрібного бізнесу.
підготовка розрахунків заборгованості за кредитами роздрібного бізнесу.

Період роботи: з січня 2010 року по лютий 2012 року.
Посада: Начальник Відділу супроводження банківських операцій Відділу супроводження банківських операцій Подільського відділення ПАТ «ВТБ Банк»;
Період роботи: з серпня 2009 по грудень 2009 року.
Посада: Головний економіст супроводження банківських операцій Подільське відділення ПАТ «ВТБ Банк»;
Період роботи: з травня 2008 року по липень 2009 року.
Посада: Провідний економіст супроводження банківських операцій Подільське відділення ПАТ «ВТБ Банк»
Посадові обов’язки:
супроводження операцій клієнтів відділення відповідно до затвердженого переліку продуктів та послуг, що надаються відділенням банку;
виконання та контроль платежів клієнтів Банку з поточних рахунків в національній та іноземних валютах на паперових носіях та отриманих банком за системою дистанційного обслуговування «Клієнт-банк»;
нарахування відсотків та утримання комісійних винагород по поточним рахунках клієнтів в національній та іноземних валютах;
нарахування відсотків за кредитними та депозитними договорами;
супроводження операцій з видачі кредитів клієнтам на поточні рахунки або готівкою, на підставі належним чином оформлених документів або розпоряджень;
супроводження операцій з погашення кредитів;
зведення меморіальних документів дня відділення.

Мови: українська, російська

Комп’ютерні навики: Користувач ПК (MS Office: Word, Excel) програми банківської системи: «SCROOGE», «SCROOGE-3», IsСard, АБС Б2, Outlook, Lotus Notes та інші.

Особисті якості: відповідальність, організованість, пунктуальність, комунікабельність, здатність працювати в команді, здатність до самонавчання, прагнення в удосконаленні знань і практичних навиків у роботі.

More resumes of this candidate

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: