Не знаете, как найти работу? С нашей суперинструкцией вы сможете все!

Університет Україна

Отрасль:
Образование, наука
Размер компании:
50–250 сотрудников
Сайт:

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«Відкритий міжнародний університет

розвитку людини „Україна“

Директор інституту — Чижик Віктор Васильович — кандидат біологічних наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації; автор більше 200 наукових публікацій, в тому числі 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та 3 наукових монографій.

Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна“ створений 25січня 2000року та є єдиним на Волині вищим навчальним закладом інтегрованого типу, відкритий для молоді з неоднаковим рівнем підготовки та станом здоров’я, який створює умови для навчання людей з особливими потребами, здобуття ними вищої освіти, тим самим дозволяючи зайняти гідне місце в суспільному житті. В інституті навчаються представники соціальних груп з різним рівнем життя та фінансовими можливостями, формується система навчання людей з особливими потребами в інтегрованому здоровому студентському середовищі.

Для поліпшення умов навчання для студентів впроваджуються сучасні технології навчання: створюються мультимедійні підручники на електронних носіях; використовується мультимедійна техніка та сенсорний поліекран; впроваджуються інтерактивні методи навчання; під час проведення навчальних занять враховуються індивідуальні рекомендації щодо потреб окремих студентів у супроводі навчання.

Сьогодні в інституті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст на денній та заочній формах навчання за напрямами підготовки (спеціальностями): „Документознавство та інформаційна діяльність“, „Здоров'я людини“, „Маркетинг“, „Туризм“, „Комп'ютерна інженерія“, „Правознавство“, „Соціальна робота“, „Фінанси і кредит“.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте