Запорізький експертно-технічний центр Держпраці, ДП

Державні організації

50–250 співробітників

Читати ще

Охорона здоров’я та промислова безпека через підтвердження відповідності!

ДП «Запорізький ЕТЦ», будучи уповноваженою організацію, призначеною Держгірпромнаглядом України, здійснює підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці за такими напрямками:

 • 1. Експертиза в галузі охорони праці та промислової безпеки на відповідність НД:
     • щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки;
     • щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
     • щодо відповідності заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
     • відповідності робочого проекту або робочої документації на реконструкцію, технічне переоснащення виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур.
 • 2. Технічний огляд, випробування, вимірювання, неруйнівний та руйнівний контроль, експертне обстеження (технічне діагностування) і паспортизація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, будинків, споруд та інженерних комунікацій.
 • 3. Ідентифікація, розроблення та експертиза декларацій безпеки і планів локалізації аварійних ситуацій для об'єктів підвищеної небезпеки та їх паспортизація.
 • 4. Аудит і побудова систем управління охороною праці, систем управління промисловою безпекою та охороною здоров’я відповідно до вимог ДСТУ-П OHSAS 18001:2010.
 • 5. Експертиза та складання проектів розробки родовищ корисних копалин, гірничих відводів, технічної рекультивації порушених гірничими роботами земель, консервації або ліквідації гірничодобувних підприємств або їхніх ділянок, планів гірничих робіт.
 • 6. Лабораторні дослідження умов праці, атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством.
 • 7. Оцінка ефективності аспіраційних систем (АС), систем вентиляції та кондиціювання, газоочисних установок (ГОУ), паспортизація АС, систем вентиляції та кондиціювання, ГОУ, діагностування та очистка систем вентиляції житлового сектору.
 • 8. Державний технічний огляд великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
 • 9. Навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, спеціальне навчання працівників з питань виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, курсова професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за професіями.

Вакансії · 1

в категорії «» зараз розміщених вакансій немає.

Нові вакансії цієї компанії ел. поштою