Нововолинський науковий ліцей-інтернат

Перевірено 
Галузь:
Освіта, наука
Розмір компанії:
50–250 співробітників
Сайт:

Головними завданнями Ліцею є:

• забезпечення здобуття освіти для здобувачів освіти понад вимоги відповідного державного освітнього стандарту;

• здійснення освітньої діяльності, спрямованої на залучення та підготовку здобувачів освіти до наукової і науково-технічної діяльності;

• організація навчання дітей, які виявили здібності у певній освітній галузі відповідно до обраного наукового профілю;

• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народ­них традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цін­ностей українського народу та інших народів і націй; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самови­значення;

• виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я ін­ших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

• допрофесійна підготовка здобувачів освіти до отримання вищої освіти з обраного фаху;

• пошук здібних та обдарованих дітей для навчання в Ліцеї.

Ліцей забезпечує:

  • можливості для реалізації навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності здобувачів освіти;
  • умови для розвитку інноваційної культури здобувачів освіти;
  • співпрацю із вищими науковими закладами на основі довготривалих договорів, а також з регіональним відділенням Національного центру «Мала академія наук України»;
  • роботу педагогічних рад, педагогічних та науково-педагогічних працівників, груп здобувачів освіти для провадження наукової і науково-технічної діяльності з розв’язання технологічної, інженерної, економічної, соціальної або гуманітарної проблематики;
  • участь здобувачів освіти в обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах змагального характеру наукового (науково-технічного) напряму (конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо);
  • виконання вимог законодавства про освіту, пов’язаних із якістю освіти.

Розміщені вакансії

в категорії «» зараз розміщених вакансій немає.

Нові вакансії цієї компанії ел. поштою