Азовські мастила і оливи, ПАТ

Сайт:
Контактное лицо:
Прошкова Олена Леонідівна
Телефон:
(061)5335698

Акцiонерне Товариство "Азовськi мастила i оливи" - пiдприємство з багатими традицiями. Створене у груднi 1994 року на базi Бердянського дослiдного нафтомаслозаводу, воно стало спадкоємцем i продовжувачем славної iсторiї провiдного в Українi та СНД виробника мастильних матерiалiв. Спираючись на багатi традицiї, АЗМОЛ продовжує шлях започаткований у 1937 роцi Бердянським крекiнг-заводом, який розташувався на березi Азовського моря на околицi м. Бердянська. У 1947 р. завод перепрофiльовують на виробництво мастильних матерiалiв та в процесi свого розвитку вiн стає одним з провiдних пiдприємств галузi - дослiдним нафтомаслозаводом. Це шлях виробництва мастильних матерiалiв вiд перших тонн мастила для колiс, одержаних на руїнах крекiнг-заводу, до десяткiв тисяч тонн у рiк високоякiсних пластичних мастил, технологiчних засобiв, моторних та трансмiсiйних олив, якi використовуються майже у всiх галузях промисловостi та сiльського господарства. Старатегiя АЗМОЛу полягає в успiшному розвитку досягнутих позицiй у виробництвi та збуту продукцiї. Висока якiсть, ритмiчнiсть роботи i доступнi цiни - ось девiз пiдприємства, якого АЗМОЛ неухильно дотримується. 5 листопада 1937 року Бердянський крекiнг-завод випустив першi тонни авiацiйного бензину. Цей день став днем народження, тепер вже пiдприємства - велетня, ВАТ "АЗМОЛ". Звертаючись до iсторiї заводу, треба зазначити, що Бердянський дослiдний нафтомаслозавод став провiдним в галузi, випускаючи 55 % мастильних матерiалiв всього Радянського Союзу. Але з розпадом СРСР почалися важкi роки й для заводу. Поламалися напрацьованi роками зв`язки, скоротилися ринки збуту, руйнувалися фiнансова та банкiвська системи. Все це дуже боляче вдарило по виробництву. Проте завод не припиняв роботи у напрямi пошуку виходу зi складного становища.У 1992 роцi було органiзовано виробництво моторних, трансмiсiйних та iндустрiальних олив, у 1999 було налагоджено виробництво сумiшiв в`яжучих, у 2004 роцi АЗМОЛ розпочав виробництво лакофарбовою продукцiї. Сьогоднi акцiонерне товариство "АЗМОЛ" - це перш за все один з найпотужнiших виробникiв мастильних матерiалiв на територiї СНД, яке динамiчно розвивається. Пiдприємство, яке йде шляхом розвитку та iнтеграцiї до свiтового спiвтовариства виробникiв мастил, вiдоме високим рiвнем якостi своєї продукцiї. АЗМОЛ продовжує нарощувати науковий портенцiал, який є запорукою того, що пiдприємство завжди буде на передньому планi експерементальної думки в галузi. Останнi 15 рокiв ВАТ "АЗМОЛ" - постiйний член Американського Нацiонального Iнституту Пластичних Мастил (NLGI). Завдяки цьому пiдприємство має новi джерела сировини, спожiвачiв продукцiї та можливостi в розвитку виробництва.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте