НУХТ

Історія Національного університету харчових технологій бере початок з другої половини ХІХ століття і тісно пов’язана з історією розвитку цукрової промисловості. На той час в Україні вироблялося 84% від загальноросійського виробництва цукру, і якщо у 1830 році в Україні було лише 6 цукрових заводів, то у 1848 році їх налічувалося вже 192, а у 1914 – 203. Бурхливий розвиток галузі, основні потужності якої у пореформенний час зосереджувалися в Україні, вимагав забезпечення її кваліфікованими робітничими та інженерними кадрами.

З 2012 р. університет розпочав працювати над міжнародним науковим проектом PRORES (Pro-ecological restructuring for job) Сьомої рамкової програми Європейського союзу підтримки навчання та розвитку кар'єри дослідників (Марії Кюрі).

Сучасний НУХТ – потужний освітній та науковий центр. Педагогічний колектив університету налічує 550 викладачів. Серед них: 21 академік, понад 100 професорів та докторів наук, більше 400 кандидатів наук. До складу НУХТ крім базового навчального закладу у м. Києві входять 2 Інститути післядипломної освіти, 13 коледжів і технікумів, 8 регіональних навчально-наукових центрів, розташованих у різних регіонах України. Всього у навчальному комплексі НУХТ навчається понад 27 тисяч студентів і слухачів та працює більше 6,5 тисяч науково-педагогічних співробітників. Фахівців вищої кваліфікації готують в аспірантурі та докторантурі. В університеті функціонують 7 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 15 науковими спеціальностями. Важливими ланками науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу є наукова бібліотека, фонди якої становили у 2012 р. близько 1,2 млн. примірників літератури, редакційно-видавничий комплекс, розгалужена мережа INTERNET.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте