Часточка, БО

Головною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей з вродженими та набутими хворобам, талановитої творчої молоді тощо. Предметом діяльності Фонду є: поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; сприяння в організації доставки гуманітарної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та іншим особам, які потребують подання допомоги у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким матеріальним становищем; сприяння в організації оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих таборах, будинках відпочинку на території України; сприяння в організації навчання дітей в гуртках та секціях; виявлення талановитих та творчих дітей, надання їм допомоги у створенні необхідних умов для розвитку їх талантів та природних здібностей; надання допомоги у лікуванні важких хвороб особам, які потребують подання допомоги у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким матеріальним становищем;

Для здійснення статутної мети Фонд у встановленому законом порядку виконує наступні завдання:

сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування тощо; сприяння захисту прав дитини та її батьків у вирішенні проблем, що стосуються соціально-психологічних, духовних, медичних, культурних та правових аспектів її життя; надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям; сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, студентам, учням; сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте