Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Проверено 
Веб-сайт:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує: формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності та стандартизації, управління об'єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, державних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, захисту прав споживачів, державного матеріального резерву, експортного контролю, інтелектуальної власності, інвестиційної діяльності і управління національними проектами, державної політики з контролю за цінами; формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.Мінекономрозвитку є уповноваженим органом з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення та спеціально уповноваженим органом у сфері метрології.

До уваги осіб, бажаючих взяти участь у конкурсному відборі на посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку

11 квітня 2015 року — останній день подачі заяв щодо участі у конкурсному відборі на посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Конкурсний відбір починається 16 квітня 2015 року та закінчується 29 травня 2015 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Телефон для довідок: 253−00−34.

За даними, зазначеними на офіційному веб-сайті МВС України, запит на отримання Довідки про відсутність судимості задовольняється упродовж 30 календарних днів (як правило до 10 діб).

До моменту отримання оригіналу Довідки, до заяви щодо участі у конкурсному відборі необхідно додати копію запиту на отримання Довідки, поданого до МВС України, або власноручно написану заяву з інформацією про подання зазначеного запиту та датою видачі оригіналу Довідки.

Сейчас открытых вакансий нет.