Українське агентство з авторських та суміжних прав, державна організація

Сайт:

Українске агенство з авторських та суміжних прав засновано на державній власності і належить до сфери управління Державної служби інтелектуальної власності України.

Агенство здійнює діяльність з управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права. Зокрема: сприяє укладенню цивільно-правових договорів від імені суб'єктів авторського права; отримує, розподіяє і виплачує суб'єктам авторського права винагороду за використання об'єктів авторського права; укладає з організаціями інших країн, які здійснюють управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права, договори про взаємне представництво інтересів та проводить розрахунки за цими договорами; приймає участь у міжнародному співробітництві в галузі авторського права, організації виставок, музичних фестивалів та інших культурних і інформаційних заходів; вживає заходів щодо запобігання порушенням прав авторського права.

Агенство, з урахуванням державної форми власності зазначеної установи, забезпечує неухильне дотримання трудового законодавства України в правовідносинах із своїми працівниками, надає кожному працівникові можливості професійного та кар'єрного зростання, створює умови для цікавої й творчої праці.

Постійна співпраця членів команди Агенства з митцями України, творчими вітчизнями й іноземними колектвами дозволяє широко знайомитися з новими творами науки, літератури і мистецтва, розширити коло персональних контактів з цікавими і неординарними особистостями.

Зараз розміщених вакансій немає.

Нові вакансії цієї компанії ел. поштою