Експертиза

Сайт:

Будівельно-технічна експертиза

Основними завданнями будівельно-технічноїекспертизи, у тому числі з визначення вартості нерухомого майна та майновихправ на нього, є:

-визначення відповідності розробленоїпроектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва;

-визначення відповідності виконанихбудівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, спорудтощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

-визначення відповідності виконанихбудівельних робіт, окремих елементів об'єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва;

-визначення та перевірка обсягів та вартостівиконаних будівельних робіт і складеної звітної документаціїпроектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва;

-визначення групи капітальності, категоріїскладності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельноїготовності незавершених будівництвом об'єктів;

-визначення технічного стану будівель, спорудта інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об'єктів та їх елементів;

-визначення вартості будівельних робіт, пов'язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійноголиха, механічного впливу тощо;

-визначення можливості розподілу об'єктівнерухомого майна, розробка варіантів розподілу;

-визначення різних видів вартості будівель, споруд, їх частин, а також іншого нерухомого майна;

-визначення відповідності виконаної оцінкинерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте