Львівська політехніка, деканат післядипломної освіти

Проверено 
Контактное лицо:
Роман Ігорович
Телефон:
(032) 258-23-54
Веб-сайт:

Основними напрямками діяльності деканату є навчальна, методична та організаційна робота.

Орієнтиром концепції роботи деканату післядипломної освіти є сучасний рівень викладання іноземних мов, їхнє фахове спрямування та направленість на практичні результати, висока професійна підготовленість професорсько-викладацького складу, залучення студентів та аспірантів до навчання через практичне використання іноземних мов у міжнародних проектах та стажуваннях; інноваційний та науково-практичний рівень викладання спеціалізованих фахових предметів на курсах підвищення кваліфікації різного спрямування.

Основним положенням розвитку післядипломної освіти як такої ми вбачаємо у впроваджені принципів андрагогіки, які полягають у передачі ролі вчителя до учня, а саме дорослій людині, яка навчається належить провідна роль у процесі навчання.

Пріоритетні напрямки роботи деканату післядипломної освіти. У сфері навчально-методичної роботи є забезпечення високої якості теоретичних і практичних знань, підвищення конкурентоспроможності результатів навчання завдяки високій гарантованій якості, а також завдяки особистому професіоналізму та науковому авторитету викладачів.

До напрямків роботи деканату належать:

1. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького кладу ВНЗ відповідно до Наказу Міносвіти України «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» № 48 від 24.01.2013 р.

2. Курси іноземних мов Лінгвістично-освітнього центру ННІ АПО.

3. Міжнародна діяльність.

4. Курси підвищення кваліфікації (технічні напрямки)

5. Додаткова освіта (для осіб скерованих Львівським обласним центром зайнятості).

Додаткова інформація щодо напрямків роботи на сайтах:

http://www.loc.lviv.ua/

http://kursy.loc.lviv.ua

Открытые вакансии

в категории «» сейчас открытых вакансий нет.