Центр исследований корпоративных отношений

Отрасль:
Некоммерческие организации
Размер компании:
меньше 10 сотрудников
Сайт:

Громадська організація «Центр дослідження корпоративних відносин» (далі — ЦЕНТР) є добровільним громадським неприбутковим формуванням, метою якого є вивчення роботи об'єднань громадян України, створених для реалізації своїх законних політичних, соціальних, фінансово-економічних та інших спільних інтересів, що підпадають під визначення корпоративних.

ЦЕНТР бачить свою роль у налагодженні зв’язків з такими об'єднаннями, визначенні спільного та відмінностей у їх цілях, позиціях, формах та методах роботи, організації вільної дискусії щодо різних варіантів розвитку країни, ролі та місця в цьому корпоративних структур, з залученням представників державних структур, бізнесу, об'єднань за фаховим, політичним, економічним принципом та ін., а також стимулюванню їх для співпраці.

Головною формою діяльності ЦЕНТРУ є реалізація проектів, спрямованих на дослідження впливу корпоративних відносин на суспільство та соціально-економічну ситуацію в країні, а також — рішень та конкретних дій державних органів на інтереси організованих суспільних груп, захист інтересів та прав приватних власників та інвесторів в Україні.

З цією метою ЦЕНТР організовує та бере участь у здійсненні наукових, аналітичних та методологічних досліджень щодо процесу розвитку та вдосконалення гармонійних корпоративних відносин, розбудови громадянського відкритого конкурентного суспільства та створення ефективної, конкурентної економіки. ЦЕНТР проводить зустрічі, семінари, круглі столи, конференції, створює дискусійну площадку з вільним доступом. З метою вивчення та узагальнення стану корпоративних відносин в Україні ЦЕНТР також здійснює соціологічні опитування та дослідження думок і поглядів експертів.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте