Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Проверено 
Отрасль:
Образование, наука
Размер компании:
250–1000 сотрудников
Сайт:
Контактное лицо:
Сергій Миколайович
Телефон:
0445222458

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) створено 1973 року. Його засновниками є всесвітньовідомі українські вчені - Б. Є. Патон, С. М. Гершензон, В. П. Зосимович, П. К. Шкварніков, Г. Х. Мацука. З 2003 року інститут очолює академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ганна Валентинівна Єльська.

ІМБГ НАН України налічує 315 співробітників, які працюють в 14 наукових відділах і 6 лабораторіях. В штаті інституту — 1 академік НАН України, 1 академік НАМН України, 7 членів-кореспондентів НАН України, 28 докторів і 109 кандидатів наук. Аспірантура налічує 18 аспірантів.

Діяльність установи зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики — структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

Науковці інституту залучалися до виконання державних науково-технічних програм, серед яких «Національна програма ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян», «Захист населення від найпоширеніших інфекційних захворювань», «Національна програма профілактики СНІДу в Україні», «Здоров'я нації», «Генні та аналітичні біотехнології», «Впровадження і застосування Грід-технологій», «Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів», «Нанотехнології і наноматеріали», «Розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини» та ін.

Вченими інституту опубліковано більше 5400 наукових статей, з яких 1370 — в найповажніших міжнародних журналах, таких як Science, Nature Structural & Molecular Biology, Cell, Biochemistry, Human Genetics, Human Mutation, Proteins, Nucleic Acids Research, Journal of Biological Chemistry та ін. Отримано дипломи на 2 наукові відкриття, понад 270 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, проведено 105 наукових конференцій та з'їздів.

Інститут веде активну міжнародну діяльність. Протягом багатьох років науковці установи успішно співпрацюють із вченими більш ніж з 80 країн світу, зокрема Німеччини, Франції, США, Великої Британії, Польщі, Італії, Греції, Японії, Білорусі та ін. Інститут виконує чотири проекти Сьомої Рамкової Програми (FP7): «Мікро/наносенсори для систем раннього попередження раку — діагностична і прогностична інформація» (FP7-PEOPLE-IRSES-2012), «Nanosensors Based on Nanomaterials» (FP7-PEOPLE, IRSES), «Transnational Access to NMR» (FP7 East-NMR programme) та «Strengthening Cooperation in Molecular Biomedicine between EU and Ukraine» (COMBIOM, FP7-INCO-2011−6, ERA-WIDE). ІМБГ НАН України має десятки міжнародних грантів, з них: CNRS, NATO, STCU, SCOPES та ін. Протягом тривалого часу підтримуються двосторонні зв’язки з установами Польської академії наук та Національного Центру наукових досліджень Франції (CNRS).

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте