В вакансиях появилась геолокация — теперь вы можете находить работу ближе к дому!

Резюме от 25 сентября 2017 PRO

Вдовыченко Юлия Олеговна

Специалист, экономист, 8 000 грн

Полная занятость.

Дата рождения:
25 марта 1991 (27 лет)
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон, адрес и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Економіст сервісного центру

с 06.2017 по 09.2017 (3 месяца)
ПрАТ «Українська фінансова група», Киев (Грошові перекази)

•виплата та відправлення грошових переказів;
•збільшення лімітів на відправлення переказів Western Union;
•консультація котролерів-касирів операційних кас;
•консультація котролерів-касирів банків-субагентів;
•підготовка та вдправлення відповідей на запити системам грошових переказів;
•оформлення залишків операційних кас;
•внесення змін та виправлень в грошові перекази;
•виконання завдань і розпоряджень керівництва якісно та своєчасно.

Старший спеціаліст відділу підтримки карткових продуктів

с 09.2016 по 01.2017 (4 месяца)
ПАТ "Альфа-Банк", Киев (Банк)

•здійснення взаємодії з підрозділами Банку по оперативному вирішенню нестандартних опе-рацій, пов'язаних з операціями з пластикових карток;
•оперативне вирішення питань, що виникають у процесі обслуговування операцій з пластико-вими картками;
•здійснення активації карток, встановлення / зміна денних лімітів, витрачання коштів з пласти-кових карток в програмному комплексі Base24;
•внесення змін типів рахунків, даних про клієнта, активацію карток, зміна кредитних лімітів за картковими рахунками в модулі IS-емітента картки;
•консультувала і інформувала клієнтів (співробітників Банку) щодо послуг та тарифів, пропо-нованих Банком для фізичних осіб;
•формувала і видавала виписки клієнтам на їх вимогу;
•здійснювала ідентифікацію особистості клієнта і його представників (включаючи фіксацію даних в електронних системах);
•консультувала співробітників відділень щодня в процесі виконання завдань;
•здійснювала підключення/відключення М-банкінгу;
•здійснювала закриття пластикових карток;
•здійснювала перевипуск пластикових карток;
•здійснювала видачу і переказ з закритих/заблокованих пластикових карток.

Старший спеціаліст зарплатних проектів

с 02.2016 по 09.2016 (7 месяцев)
ПАТ "Альфа-Банк", Киев (Банк)

•здійснення взаємодії з підрозділами Банку по оперативному виконанню стандартних операцій, пов'язаних з обслуговуванням клієнта;
•відкриття і обслуговування в програмному комплексі IS CARD шаблонів зарплатних проектів і корпоративних карток Банку;
•консультації по відкриттю карткові, а також по відкриттю пластикових карт співробітникам Банку;
•відкриття / закриття і обслуговування карткових рахунків;
•консультувала і інформувала клієнтів (співробітників Банку) щодо послуг та тарифів, пропонованих Банком для фізичних осіб;
•формувала і видавала виписки клієнтам на їх вимогу;
•здійснювала ідентифікацію особистості клієнта і його представників (включаючи фік-сацію даних в електронних системах;
•здійснювала зарахування коштів на карткові рахунки клієнтів Банку, списання ко-місій, згідно тарифів Банку в рамках обслуговування зарплатних проектів;
•консультувала співробітників відділень щодня в процесі виконання завдань;
•здійснювала підключення/відключення М-банкінгу;
•здійснювала закриття зарплатних карток;
•здійснювала перевипуск зарплатних карток;
•здійснювала видачу і переказ з закритих/заблокованих зарплатних карток;
•зарахування через E-Salary зарплатних відомостей;
•зарахування зарплатних електронних відомостей.

Економіст сектору обліку операцій по карткових рахунках та зарплатних проектах.

с 09.2013 по 12.2015 (2 года 3 месяца)
АТ «ОТП Банк», Киев (Банк)

•зарахування коштів на карткові рахунки клієнтів, відкритих в рамках зарплатних проектів;
•здійснення операцій зарахування/списання коштів по карткових рахунках в національній і іноземній валюті приватних і корпоративних клієнтів банка;
•щоденна звірка залишків по транзитних рахунках, через які здійснюються супроводження зарплатних проектів;
•обробка листів з метою повернення коштів на рахунки клієнтів;
•виконання платіжних доручень щодо перерахування коштів з карткових рахунків приватних і корпоративних клієнтів банку;
•надання консультаційної підтримки співробітникам установ банку стосовно операцій з платіжними картками;
•погашення сумнівної/безнадійної заборгованності по платіжним картам;
•перевірка наказів, службових записок, службових розпорядження, листів клієнтів на вико-нання відповідних бухгалтерських проводок;
•виконання завдань і розпоряджень керівництва якісно та своєчасно;
•здача документів в архів.

Економіст відділу внутрішньобанківських операцій.

с 03.2013 по 07.2013 (4 месяца)
ПАТ «Грін Банк», Киев (Банк)

•оформлення розрахунково-грошових документів по внутрішньобанківських операцій та відображення в обліку зазначених операцій,
•аналітичний і синтетичний облік по внутрішньобанківських рахунках,
•облік основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів,
•оплата за щойно придбані основні засоби, необоротні матеріальні та нематеріальні активи,
•оформлення актів прийому-передачі, вибуття і ремонту основних засобів, створення картоте-ки основних засобів та необоротних матеріальних активів в електронному вигляді,
•нарахування амортизації основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних ак-тивів та основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг,
•формування бухгалтерських документів дня та здійснення звірки документів з балансом бан-ку,
•облік за рахунками дебіторської та кредиторської заборгованості, контроль договорів, які укладені між суб'єктами господарської діяльності та банком, своєчасна оплата послуг на підставі договорів та первинних документів,
•нарахування та сплата орендної плати за орендованим приміщенням за договорами оренди,
•відображення в бухгалтерському обліку операцій з оплати і списання паливно-мастильних матеріалів.

Економіст операційного відділу.

с 10.2012 по 03.2013 (5 месяцев)
АТ "Грін Банк", Киев (Банк)

•проведення операцій у готівковій та безготівковій формі за відкритими рахунками клієнтів;
•прийом і перевірка правильності оформлення документів (розрахункових і грошових) і своєчасне проведення їх за рахунками клієнтів;
•звірка з картками зразків підписів та відбитком печатки всіх платіжних документів та гро-шових чеків клієнтів;
•реєстрування всіх документів на прийом і видачу готівкових коштів;
•видача клієнтам довідок на їхні запити і видача довідок на запити контролюючих органів;
•дотримання встановленого документообігу банку;
•контроль і забезпечення зберігання документів, які потрібні для обслуговування клієнтів;
•здійснення позабалансового обліку;
•щоденне проведення звірки документів дня по балансових і позабалансових рахунках;
•контроль документів і символів за касовими операціями;
•оформлення та видача клієнтам чекових книжок;
•визначення фінансових операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
•контроль надання клієнтами підтвердження залишків на рахунках станом на перший день року;
•проведення ідентифікації клієнтів та осіб, уповноважених діяти від імені клієнтів;
•щомісячний розрахунок резервів за активними операціями банку;
•виконання розпоряджень кредитного відділу (оприбуткування та списання договорів, застав, банківських гарантій, тощо);
•ведення анкет юридичних осіб та внесення змін до них.


Образование

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кредитно-економічний, Банківська справа, Киев

Высшее, с 01.2013 по 02.2014 (1 год 1 месяц)

Диплом Магістра з банківської справи (заочне відділення)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кредитно-економічний, Банківська справа, Киев

Неоконченное высшее, с 09.2009 по 06.2012 (2 года 9 месяцев)

Диплом Бакалавра з банківської справи.

Економічний коледж імені Вадима Гетьмана

Банківська справа, Киев

Среднее специальное, с 09.2006 по 06.2009 (2 года 9 месяцев)

Диплом Молодшого спеціаліста з банківської справи.
З Вересня 2007 по Квітень 2008 - Проходження практики в ЗАТ «Кредит Європа Банк»


Профессиональные навыки

  • Навыки работы с компьютером
    Впевнений користувач: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), навички роботи з Інтернет (Internet Explorer, Chrome, Opera, Mozilla Firefox) та електронною поштою (Outlook Express).
    Спеціальні комп’ютерні програми: АБС Б2, Oracle BI Publisher Enterprise, Oracle FLEXCUBE, SUBA (Standart Universal Banking Application), Клиент-Банк (OTP Online); карткові програми (Golden Eye, Payments, Easy Retail, IS Card, RPC Cards, Card Systems, User Application, Base24); 1С Предприятие, Siebel CRM, UniCorn, ИС-ПРО.

Знание языков

  • Английский — начинающий
  • Украинский — эксперт
  • Русский — эксперт

Дополнительная информация

Особисті якості: аналітичне мислення, вміння швидко орієнтуватися в ситуації, що склалася і самостійно приймати рішення, здатність швидко навчатися, відповідальність, наполегливість і прагнення до професійного зростання, націленість на результат, комунікабельність, пунктуальність, відповідальність, сумлінне виконання поставлених завдань, легко адаптуюся до нових інформаційних систем.

Хоббі : Cамоосвіта, психологія, читання художної літератури, активний відпочинок, музика, малювання.


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Резюме в категориях
Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: