Резюме от 12 августа 2018

Хохлов Володимир Володимирович

Агроном

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.

Возраст:
36 лет
Город:
Коростень

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Дополнительная информация

Хохлов Володимир Володимирович
Вік: 36 років.
Кандидат сільськогосподарських наук.
Тел.: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
E-mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
Досвід роботи:
З квітня 2009 р. – Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України, відділ землеробства та меліорації:
•відповідальний виконавець наукових досліджень;
•пряма участь в розробці, закладанні, організації, виконанні науково-дослідних польових робіт та проектів;
•аналітичний та математичний аналіз отриманих даних;
•участь в наукових конференціях, написанная наукових публікацій, статей, рекомендацій виробництву;
•написання звітів та їх захист на вченій раді.
- січень 2014 р. – старший науковий співробітник;
- січень 2013 р. – грудень 2013 р. – в.о. старший науковий співробітник;
- жовтень 2010 р. – грудень 2012 р. – науковий співробітник;
- квітень 2009 р. – вересень 2010 р. – молодший науковий співробітник.
Серпень 2007 р. – січень 2009 р. – виробнича практика в Данії, на рослинницькій фермі.
Липень 2004 р. – серпень 2007 р. – Інститут сільського господарства Полісся НААН, відділ землеробства та меліорації:
- жовтень 2004 р. – серпень 2007 р. – молодший науковий співробітник;
- липень 2004 р. – вересень 2004 р. – старший лаборант;
Серпень 2002 р. – листопад 2002 р. – виробнича практика в Англії.
Освіта:
12 липня 2012 р. – успішно захистив дисертаційну роботу на засіданні Спеціалізованої вченої ради при Національному науковому центрі „Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України” (смт. Чабани) на тему «Продуктивність короткоротаційних сівозмін та родючість дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення» за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. Основні положення якої опубліковано в 12 наукових працях, з них 3 статті у фахових виданнях, у тому числі після захисту дисертації опубліковано ще 5 наукових публікацій.
Квітня 2005 р. – квітень 2010 р. – аспірант заочної форми навчання Національного наукового центру “Інституту землеробства НААН”:
Червень 2005 р. та 2011 р. – курси підвищення кваліфікації в Національного наукового центру “Інституту землеробства НААН” за спеціальністю – загальне землеробство.
Травень 2012 р.– курси підвищення кваліфікації в “Інституті захисту рослин НААН”.
Вересень 2013 р. – курси підвищення кваліфікації в “Інституті агроекології і природокористування НААН”.
Вересень 1999 р. – липень 2004 р. – Державний агроекологічний університет (м. Житомир):
•форма навчання – стаціонарна;
•освіта – повна вища;
•спеціальність – агрономія;
•кваліфікація – вчений агроном.
Додаткова інформація:
Впевнений користувач ПК (MS Office, Internet, встановлення ОС Windows, програмного забезпечення та ін.), вільне володіння українською та російською мовами.
Особисті якості:
Працелюбність, ціленаправленість, відповідальність, старанність, пунктуальність, порядність, повага до людей, бажання працювати на результат.


Сохранить в отклики Уже в откликах
Резюме в категории
Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: