Резюме від 9 січня 2019 PRO

Мала Богдана Михайлівна

Адміністратор БД (Oracle, PL/SQL), системний аналітик, 60 000 грн

Повна зайнятість.

Вік:
41 рік
Місто:
Прилуки
Готовий до переїзду в:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон, адресу та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Інженер з комп'ютерних систем Служби операційної підтримки (Схід) Департаменту ІТ

з 11.2017 по нині (1 рік 2 місяці)
ПАТ "Укрнафта", Прилуки (Нафтогазовидобування)

1) Виконання завдань в системі Jira Service Desk по розділу Service Desk ІТ.
2) Адміністрування БД під керівництвом СКБД Oracle 8.1.7.0.0:
* написання процедури автоматичного формування видаткових накладних для передачі товаро-матеріальних цінностей в інший структурний підрозділ за переліком, наданим бухгалтерією.
* написання процедури автоматичного формування приходних ордерів для прийому товаро-матеріальних цінностей з іншого структурного підрозділу за переліком, наданим бухгалтерією, з попереднім аналізом та доповненням номенклатора.
* виправлення некоректної інформації в БД системи "Парус" за допомогою PL/SQL Developer, яку неможливо виправити засобами прикладного ПЗ.
* написання процедури автоматичного формування проводок списання товаро-матеріальних цінностей з 11-го рахунку на позабалансовий 02.7 за переліком, наданим бухгалтерією.
* написання тригера для автоматичного зменьшення "Строку корисного використання" при нарахуванні амортизації по основним засобам в податковому обліці.
* написання скриптів на вибір необхідної інформації з бази даних.
* імпорт/експорт даних між БД та MS Excel за допомогою PL/SQL Developer [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»).
* написання процедури для періодичного формування звітів "Про товарні запаси" по переліку складів з автоматичним вивантаженням сформованої інформації в xls-файл.
* відкат БД до попереднього стану з резервної копії.
* написання скриптів для автоматичного зменшення розміру файлів даних БД до мінімально можливого (resize datafile).
* налаштування автоматичних: 1. зупинки БД і служб Oracle; 2. архівування всіх файлів Oracle; 3. запуску БД і служб Oracle; 4. копії створеного архіву на інший мережевий ресурс; 5. видалення застарілих архівів.
* перестворення табличного простору ROLLBACK у зв'язку з виникненням помилки "Ошибка CRC в oracle\oradata\WORK\RBLKWORK.ORA. Файл поврежден".
3) Адміністрування системи "Парус" 8.2.0.0:
* оновлення довідника "Класифікатор ОЗ" системи "Парус Бухгалтерія" і написання скрипта для вибору з інвентарної картотеки основних засобів, у яких група або рахунок обліку не відповідають класифікатору.
* корегування (доопрацювання) звітів Crystal Reports 8.5.
* встановлення клієнтських частин Оракла та "Паруса" на робочих місцях користувачів.
* налаштування доопрацювань системи в частині ведення "Договорів".
4) Підготовка даних для імпорту в ERP-систему.
5) Встановлення антивірусного клієнта "ESET Endpoint Antivirus" на комп'ютери мережі.
6) Адміністрування мережевої версії ПК "M.E.Doc":
* перенос MedocSRV на новий сервер (інсталяція мережевої версії, налаштування з'єднання, відновлення БД з резервної/архівної копії, переналаштування робочих станцій).
* налаштування через "Планувальник завдань" регулярних регламентних дій: а саме 1. Створення резервної копії; 2. Створення архіву; 3. Оновлення програми.

Адміністратор системи 2-ої категорії

з 07.2017 по 10.2017 (3 місяці)
НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта», Прилуки (Нафта і газ)

1) Адміністрування БД під керівництвом СКБД Oracle 8.1.7.0.0:
* аналіз продуктивності роботи БД;
* налаштування оперативного резервного копіювання;
* перестворення табличного простору ROLLBACK;
* створення програми дефрагментації табличного простору БД;
* написання скриптів на вибір необхідної інформації з бази даних;
* написання тригерів, процедур, візуальних представлень.
2) Адміністрування системи "Парус" 8.2.0.0
* впровадження нового класифікатора основних засобів;
* перекодування даних;
* створення нових ролей для роботи з класифікатором;
* корегування (доопрацювання) звітів Crystal Reports 8.5.
3) Адміністрування мережевої версії ПК "M.E.Doc":
* встановлення оновлень;
* вирішення поточних проблем створення та відправки документів.

Викладач дисциплін «Системне програмування» та «Основи програмної інженерії»

з 03.2016 по 05.2016 (2 місяці)
Прилуцький агротехнічний коледж, Прилуки (Освіта та наука)

На вивчення дисципліни «Системне програмування» виділялось 243 години (132 години – аудиторні та 111 годин – на самостійне вивчення). В розрізі курсу проведено 9 лабораторних робіт з вивчення основ програмування мовою С++ в середовищі Microsoft Visual C++ 2010 Express по темам:
1.Створення лінійних програм
2.Створення програм з розгалуженнями
3.Створення програм з використанням оператору вибору
4.Створення програм з циклами та розгалуженнями
5.Створення програм обробки одновимірних масивів величин
6.Створення програм обробки двовимірних масивів величин
7.Створення програм для сортування масивів
8.Створення програм з використанням функцій обробки символьних величин
9.Створення програм для опрацювання функцій
Крім того, вивчення курсу передбачає виконання курсової роботи. Контроль знань по дисципліні – екзамен.
На вивчення дисципліни «Основи програмної інженерії» виділялось 108 годин (56 годин – аудиторних та 52 години – на самостійне вивчення). Вивчення дисципліни передбачало освоєння наступних тем:
1.Введення в програмну інженерію
2.Життєвий цикл програмного забезпечення
3.Визначення вимог до програмних систем
4.Методи об'єктного аналізу і моделювання
5.Прикладні й теоретичні методи програмування
6.Методи доведення, верифікації і тестування програм
7.Інтерфейси, взаємодія, еволюція програм і даних
8.Інженерія виробництва програмних продуктів
9.Моделі якості та надійності програмних систем
10.Методи управління програмним проектом
Контроль знань по дисципліні – диференційний залік.

Заступник начальника відділу інформатизації та обліку платників податків

з 01.2013 по 08.2013 (7 місяців)
Прилуцька об’єднана державна податкова інспекція Чернігівської області ДПС, Прилуки (Державний сектор)

До описаних в попередніх посадах функцій додалися:
1. Загальне керівництво частиною відділу, яка відносилася до інформатизації: розподіл обов'язків між співробітниками, контроль за виконанням доручених завдань, вирішення поточних проблем і корегування планів з вищим керівництвом.
2. Виведення з експлуатації спеціальних податкових програм, підготовка даних для конвертації до бази даних єдиної всеукраїнської податкової системи „Податковий блок"
3. Супровід процесу освоєння нового ПЗ „Податковий блок": вивчення функціоналу, консультування співробітників, написання зауважень щодо виявлених помилок

До своїх особистих досягнень в цей період своєї професійної діяльності відношу:
* Переробка створених раніше скриптів для виводу необхідних аналітичних даних з роботи з власною БД на роботу з реплікаційними даними, що надавалися з централізованої БД.

Головний державний податковий інспектор відділу інформатизації процесів оподаткування

з 10.2011 по 12.2012 (1 рік 2 місяці)
Прилуцька об’єднана державна податкова інспекція Чернігівської області ДПС, Прилуки (Державний сектор)

До описаних в попередніх посадах функцій додалися:
1. Адміністрування АІС «Земля» - закритий програмний модуль на Visual FoxPro 7 з розділеною БД: частина в DBF-файлах, частина під Oracle.
2. Вдосконалення роботи податкового ПЗ засобами написання додаткових візуальних представлень (Views), внесення необхідних змін в функції, процедури та пакети (Functions, Procedures, Package).
3. Підтримка працездатності податкового ПЗ та встановлення його оновлень для Ічнянського відділення Прилуцької ОДПІ з використанням RADMIN.
4. Консультування платників податків щодо подання звітності в електронному вигляді - робота з електронними ключами та програмами типу ОПЗ, Арт-Звіт, М.Е.Doc тощо

До своїх особистих досягнень в цей період своєї професійної діяльності відношу:
1) змінила налаштування транспорту в схемі ЕХ з роботи «на базі контрольних сум» на роботу «на базі тригерів», що прискорило процеси вивантаження даних з районного на обласний рівень (було - 15-20 хв., стало - 1-2 хв.) та зменшило навантаження на СКБД. Описала переваги та процедуру переходу на спеціалізованому форумі, чим ініціювала покращення роботи транспорту в багатьох інспекціях України.
2) внаслідок відповідального відношення до тестування нових версій податкових програм з залученням фахівців з предметної області, яка автоматизувалась / вдосконалювалась, надісланим на тестування оновленням, здобула репутацію гарного «тестувальника» серед розробників. В результаті, я розширила коло неформальних відносин з людьми, які допомагали мені оперативно вирішувати робочі проблеми з тим чи іншим ПЗ.
3) внаслідок активної діяльності на спеціалізованих форумах (викладала власні скрипти з описом їх призначення, підказувала колегам як вирішити ту чи іншу проблему, описувала власні проблеми, вирішення яких не могла знайти самостійно тощо) набула значної популярності серед колег і розширила коло корисних професійних контактів, завдяки чому в Прилуцькій ОДПІ працювало те, що не працювало в інших інспекціях.
4) завдяки неформальним відносинам з талановитим програмістом з іншої області стимулювала його до створення процедури автоматичного підтвердження відомостей від держреєстратора в АІС «Реєстр платників податків». Дану процедуру впровадила у власній інспекції, що значно полегшило роботу працівників відділу реєстрації та обліку платників податків та зекономило значну частину їх робочого часу, а також через спеціалізований форум ініціювала її впровадження в багатьох інших інспекціях України. В 2012 році на курсах підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти Національного університету ДПС України разом з розробником презентувала дану процедуру та результати її всеукраїнського тестування розробникам АІС «Реєстр платників податків» та відповідальним за даний напрямок розробок представникам Міністерства доходів та зборів. Наша робота отримала найвищу оцінку і загальне схвалення.

Старший державний податковий інспектор відділу інформатизації процесів оподаткування

з 11.2009 по 10.2011 (1 рік 11 місяців)
Прилуцька об’єднана державна податкова інспекція Чернігівської області, Прилуки (Державний сектор)

До описаних в попередній посаді функцій додалися:
1) Адміністрування АІС "Облік податків та платежів" - комплексу закритих програмних модулів на Visual FoxPro 7 з розділеною БД: частина в DBF-файлах, частина під Oracle
2) Налаштування та контроль роботи транспорту даних з районного на обласний рівень (здійснювався спочатку через схеми WAREHOUSE та EXCHANGE, які пізніше були замінені вдосконаленими аналогами WH та EX)
3) Моніторинг роботи СКБД Oracle, зміна налаштувань для прискорення роботи, резервне копіювання та архівація даних (повні дампи всієї СКБД, а також по-схемні дампи).
4) Відновлення працездатності СКБД після аварійних збоїв.

До своїх особистих досягнень в цей період своєї професійної діяльності відношу:
1. розробила комплекс PL/SQL-скриптів для системних робіт з СКБД Oracle 9:
1.1. скрипт вибирав з таблиць схеми System перелік таблиць і створював скрипт для їх перебудови (rebuild) та збору статистики по ним;
1.2. скрипт вибирав з таблиць схеми System перелік індексів (окремо звичайні індекси, окремо partition-індекси) і створював скрипт для їх переіндексації (reindex) та збору статистики по ним;
1.3. створені таким чином скрипти запускались на виконання
Таким чином досягалася оптимізація табличного простору в Oracle та прискорювалася обробка запитів до БД.
2. переробила процедуру оновлення даних про платників податків в схемі BESTZVIT зі схеми AISR, яка через особливість організації роботи в Прилуцькій ОДПІ була непрацездатною.
Дану «переробку» презентувала на курсах підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Національного університету ДПС України в 2010 році; і деякі ОДПІ, зі схожою організацією роботи, прийняли її для власних потреб.
3. розробила скрипт автоматизації системних робіт в АІС "Облік податків та платежів", який виконував:
3.1. вивантаження даних про платників податків з АІС «РПП» в dbf-файли;
3.2. підстановку вивантажених даних та їх реструктуризацію;
3.3. за наявності оновлював довідники та версії програмних модулів;
3.4. проводив повну індексацію переключаючись між модулями системи (по типам платників);
3.5. проводив повні розрахункові операції по всім типам платників;
3.6. здійснював контроль цілісності даних;
3.7. вивантажував дані в dat-файли;
3.8. завантажував dat-файли у відповідну схему Oracle.
Всі розроблені скрипти відпрацьовували в нічний час, і до початку робочого дня я встигала перевірити результати їх роботи, та усунути системні помилки, які могли виникнути внаслідок некоректних змін внесених в системи протягом попереднього робочого дня.

Державний податковий інспектор відділу інформатизації процесів оподаткування

з 10.2005 по 10.2009 (4 роки)
Прилуцька об’єднана державна податкова інспекція Чернігівської області, Прилуки (Державний сектор)

Протягом 4-х років перебування на даній посаді мої обов'язки поступово розширювалися від друку та реєстрації електронної пошти в перші місяці роботи до повного адміністрування окремих податкових програм та СКБД Oracle 9. Зокрема, станом на жовтень 2009, мої функції полягали у наступному:
1. Адміністрування доступу користувачів до мережі, квотування мережевих ресурсів (Windows Server 2000, Active Directory)
2. Забезпечення працездатності, резервне копіювання, встановлення оновлень та адміністрування прав доступу до мережевих податкових програм:
2.1. АІС „Реєстр платників податків" (РПП) - закритий програмний модуль на базі Corba-технології, БД під Oracle
2.2. ПК „Бест-Звіт" - закритий програмний модуль, БД під Oracle
2.3. АС „Аудит" - відкритий програмний код на PHP, БД під Oracle, робота через Apache 5.0
2.4. Корпоративна пошта FossMail, інтерфейс засобами Microsoft Office Outlook
2.5. ІС „Ліга"
2.6. Ведення еталонної бази довідників (БД під Oracle)
3. Тестування нових версій вищеназваних програмних засобів (ПЗ), написання зауважень до роботи ПЗ, співпраця з розробниками ПЗ щодо їх вдосконалення.
4. Написання додаткових sql-програм для виводу необхідної інформації, вивід якої не був передбачений стандартними ПЗ.

До своїх особистих досягнень в цей період своєї професійної діяльності відношу:
1) самостійне вивчення структур БД програм, які адмініструвала, в результаті чого:
- знала де та які дані зберігаються
- як вони пов'язані з іншими даними
- як можна пов'язати дані різних схем та таблиць з метою вивантаження потрібної інформації
- як масово провести зміни в таблицях не порушивши цілісності БД.
2) налагодження зв'язків з колегами з інших районів та областей через спеціалізовані форуми з метою обміну досвідом щодо адміністрування ПЗ.

Консультант-викладач

з 01.2004 по 12.2004 (11 місяців)
Інфосервіс, Киев (Консалтингові послуги)

За СУМІСНИЦТВОМ
• Аналіз і удосконалення бізнес-процесів
• Навчання методології IDEF0, DFD, IDEF3 і консультації по їх вживанню за допомогою CASE-засобу моделювання бізнес-процесів AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1)
• Консультувала компанію «Nobless» по реінженірингу бізнес-процесів і побудові нової моделі ведення бізнесу
• Консультувала компанію «F1» по аналізу бізнес-процесів замовника та їх удосконаленню (F1 – компанія, що впроваджує 1С:Підприємство)

Науковий співробітник

з 01.2004 по 01.2005 (1 рік)
Науково-дослідний інститут економічного розвитку Київського національного економічного університету, Киев (Науково-освітня діяльність)

У складі групи учених працювала над науково-дослідною працею «Трансформація соціально-економічних систем: методи і технології інформаційного менеджменту», а саме над розділами:
=> Менеджмент-консалтинг з технологічної підтримки інформаційного інжинірингу бізнесу
=> Менеджмент знань як складова інформаційного менеджменту підприємств соціально-економічної сфери

Молодший науковий співробітник

з 03.2003 по 12.2003 (9 місяців)
Науково-дослідний інститут економічного розвитку Київського національного економічного університету, Киев (Науково-освітня діяльність)

У складі групи учених працювала над науково-дослідною працею «Трансформація соціально-економічних систем: методи і технології інформаційного менеджменту», а саме над розділами:
=> Дослідження методології та інструментальних засобів трансформації підприємств соціально-економічної сфери
=> Методи, моделі і технології інформаційного інжинірингу бізнесу

Аспірант

з 11.1999 по 11.2002 (3 роки)
Кафедра «Інформаційного менеджменту» Київського національного економічного університету, Киев (Науково-освітня діяльність)

Наукове дослідження велося на тему «Динамічне моделювання бізнес-процесів» за напрямками:
1. Особливості систем класу MRP, MRP II і ERP і проблеми їх впровадження на підприємствах;
2. Реорганізація, трансформація і реінженірінг бізнес-процесів;
3. Аналіз і моделювання бізнес-процесів;
4. Методології, стандарти та інструментальні засоби реінженірінгу і моделювання бізнес-процесів.

Крім того, приймала активну участь в роботі кафедри, а саме:
1) Вела семінарські та лабораторні заняття з дисципліни "Інформаційний менеджмент" (лабораторні роботи проводилися з моделювання бізнес-процесів за допомогою case-засобу "BPwin2.5");
2) Розробила завдання для лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційний менеджмент" та написала методичний посібник з їх виконання;
3) Створила серію слайдів за допомогою Microsoft Office Power Point для наочного супроводу лекцій з дисципліни "Економіка і організація інформаційного бізнесу".

Завідувач кабінету підтримки роботи бухгалтерії і бібліотеки

з 10.1999 по 11.1999 (1 місяць)
Головний центр інформаційних систем Київського національного економічного університету, Киев (Комп'ютерна підтримка учбового процесу)

До описаних в попередній посаді функцій додалися:
=> Координація роботи відділу по технічній і програмній підтримці роботи бухгалтерії, бібліотеки і виробництва студентських квитків.
=> Надання консультаційних послуг співробітникам бухгалтерії та бібліотеки з використання ними відповідних інформаційних систем

Провідний спеціаліст з технічного обслуговування

з 06.1999 по 09.1999 (3 місяці)
Головний центр інформаційних систем Київського національного економічного університету, Киев (Комп'ютерна підтримка учбового процесу)

Основні функції:
=> Налагодження та впровадження бібліотечної системи "ІРБІС", і подальша підтримка її роботи.
=> Впровадження та робота з системою виробництва пластикових студентських квитків (робота з системою ID Card Studio, ведення бази даних системи під управлінням СКБД Access).


Освіта

Київський національний економічний університет

Факультет інформаційних систем і технологій, Київ
Вища, з 09.1994 по 06.1999 (4 роки 9 місяців)

•Дістала базову вищу освіту за фахом «Інформаційні системи в менеджменті» і отримала кваліфікацію бакалавра, викладача економіки.
Диплом КВ №10533182 виданий 30.06.1998
•Закінчила повний курс за спеціальністю «Економічна кібернетика» і отримала кваліфікацію магістра з менеджменту інформаційної діяльності.
Диплом КВ №11800103 виданий 30.06.1999


Додаткова освіта

  • Інститут післядипломної освіти Національного університету ДПС України. Курс "Автоматизована інформаційна система Реєстри платни" (2012, Тривалість -14 днів.)
  • Інститут післядипломної освіти Національного університету ДПС України, Курс "Адміністрування АІС Реєстри платників податків" (2010, Тривалість -14 днів.)
  • Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для ДПС України. Курс "Автоматизована інформаційна система Реєстри платн" (2006, Тривалість -14 днів.)

Професійні та інші навички

Навички роботи з комп’ютером
=> Надаю перевагу роботі зі складними за структурою та наповненням БД (наприклад, під Oracle 9), люблю вирішувати складні задачі, які вимагають аналітичних здібностей.
=> Легко освоюю нові програмні продукти, особливо за наявності методологічних матеріалів.
=> Вмію грамотно висловлювати власні думки в письмовому вигляді.
=> Володію базовими знаннями SQL, при роботі з БД надаю перевагу SQL-Navigator, маю досвід програмування на PL/SQL.
=> Маю досвід робити в інструментальних середовищах:
* Oracle 8i, 9i;
* PL/SQL Developer 9.0.6.1665;
* Crystal Reports 8.5;
* SQL Navigator 4.2;
* Visual FoxPro 7;
* MS Access.


Знання мов

Англійська — початковий


Додаткова інформація

Публікації:
1. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Інформаційний менеджмент» (Магістерські програми, Економічна кібернетика: Програма «Інформаційний менеджмент». 2001/02 учбовий рік. Ч.II / Колектив авторів під рук. В.К.Галіцина. - К.: КНЕУ. - 372 з.)
2. Аналіз засобів моделювання // 5-ий Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь ХХI століття»: Сб. наукових праць. Ч.1. - Харків: ХТУРЕ. 2001. с.[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
3. Впровадження систем класу MRP II / ERP на підприємстві // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці й освіті: Сб. наукових праць: В 2-х томах. - Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. - Т.2. - с.[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»).
4. Порівняльний аналіз інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів при впровадженні інтегрованих інформаційних систем // Моделювання і інформаційні системи в економіці: Міжвідомча наукова збірка. Заснований в 1965 р. Вип. 67 / Відпов. ред. М.Г.Твердохліб. - К.: КНЕУ, 2002. - с.[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: