Резюме від 13 листопада 2018 PRO

Пономаренко Ігор Миколайович

Директор по персоналу, керівник кадрової служби

Повна зайнятість.

Вік:
48 років
Місто:
Полтава

Контактна інформація

Шукач вказав телефон, адресу та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Начальник відділу кадрів

з 01.2016 по нині (2 роки 10 місяців)
Компанія, Полтава (Виробництво продуктів харчування, дистрибуція, оптова та роздрібна торгівля)

- організація роботи відділу кадрів практично з «нуля»,
- розробка організаційно-штатної структури та штатного розпису Компанії,
- участь у розробці положень про структурні підрозділи,
- розробка посадових інструкцій працівників, раціональне визначення їх посадових обов’язків,
- розробка процедури автоматичного контролю дотримання працівниками Компанії встановленого режиму роботи,
- участь у розробленні кадрової політики і кадрової стратегії підприємства,
- розробка програм мотивації, адаптації та професійної підготовки персоналу,
- забезпечення ведення повного спектру кадрової документації,
- пошук, відбір та розстановка кадрів на основі оцінки їх кваліфікації, особистих і ділових якостей,
- організація проведення адаптації працівників, їх стажування,
- участь у розрахунку необхідної чисельності персоналу та проведення її «оптимізації»,
- участь в організації атестації співробітників, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечення підготовки необхідних документів,
- організація оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством України,
- забезпечення ведення, збереження і заповнення трудових книжок,
- розроблення і реалізація заходів, спрямованих на вдосконалення управління персоналом, що забезпечує відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного виконання ними своїх обов'язків.
- контроль виконання керівниками підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з персоналом.
- вивчення та узагальнення підсумків роботи з кадрами, аналіз причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, підготовка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів.
- взаємодія з іншими підприємствами, установами та організаціями з питань підбору персоналу.
- організація та контроль ведення обліку робочого часу працівників,
- складання і виконання графіків відпусток,
- контроль за станом трудової дисципліни в структурних підрозділах і додержанням працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку, розробка заходів щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу,
- забезпечення складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з персоналом,
- участь в модернізації програмного комплексу «1С: Підприємство»,

Заступник начальника управління персоналом - начальник відділу кадрів

з 12.2011 по 07.2013 (1 рік 7 місяців)
ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод", Полтава (Виробництво, енергетика)

- створення відділу організації праці і заробітної плати,
- керівництво відділом кадрів і відділом організації праці і заробітної плати,
- забезпечення якісного ведення усього спектру кадрового документообігу,
- контроль складання організаційно-штатної структури і штатного розпису, своєчасності внесення змін до штатного розпису і структури,
- проведення «оптимізації» чисельності персоналу з урахуванням планів виробництва і на підставі проведеного економічного аналізу потреби в персоналі
- участь в перегляді норм виробітку на серійному виробництві підприємства,
- аналіз і прогнозування руху кадрів,
- розробка системи управління персоналом,
- участь в розробці і впровадженні посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи,
- кадровий супровід трудової діяльності персоналу,
- розробка програми по поліпшенню роботи з персоналом,
- участь в розробці і впровадженні систем мотивації персоналу,
- організація роботи по підбору персоналу, адаптації новоприйнятих співробітників, контроль проходження випробувального терміну,
- участь в модернізації програмного комплексу «1С: Підприємство»,
- організація проведення навчання персоналу : нові працівники, періодичні атестації, підвищення кваліфікації співробітників і так далі,
- розробка методичних рекомендацій по роботі з персоналом для структурних підрозділів підприємства,
- організація роботи з ВНЗ з питань працевлаштування випускників по профільних спеціальностях, які потрібні на підприємстві,
- проведення аналізу плинності кадрів, підготовка пропозицій по зменшенню відтоку кваліфікованих кадрів з підприємства,
- планування бюджету управління персоналу, контроль за його виконанням.

Заступник начальника дистанції з кадрів та соціальних питань

з 08.2005 по 12.2011 (6 років 4 місяці)
Полтавська дистанція колії Південної залізниці, Полтава (Транспорт, будівництво і ремонт)

- організація і ведення кадрового діловодства і внутрішньої кадрової звітності в повному об'ємі,
- оформлення прийому, переведення і звільнення співробітників, згідно з чинним законодавством,
- складання графіків відпусток і ведення обліку надання відпусток,
- складання і коригування штатного розпису,
- розробка і впровадження посадових інструкцій, правил трудового внутрішнього розпорядку,
- формування і ведення особистих справ, заповнення і ведення особистих карток П-2,
- організація і проведення атестації персоналу,
- участь в розробці колективного договору підприємства, положень про оплату праці і преміювання,
- формування кадрового резерву на посаді керівного складу підприємства,
- оформлення листків тимчасової непрацездатності, підготовка протоколів по соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю,
- прийом, заповнення, зберігання і видача трудових книжок, ведення журналу обліку руху трудових книжок,
- складання наказів по особовому складу і по підприємству, контроль за виконанням наказів і розпоряджень керівництва,
- пошук і підбір персоналу через службу зайнятості, Інтернет, розміщення оголошень про вакансії на сайтах по працевлаштуванню, ЗМІ.
- формування і здача кадрової звітності в ЦЗ, фонд інвалідів, фонд статистики
- видача довідок про трудову діяльність,
- впровадження і подальша робота з базою даних в програмі АСУ "Кадри",
- взаємодія з контролюючими органами (інспекція по праці, прокуратура, КРУ і тому подібне)

Помічник начальника по кадрах і соціальних питаннях

з 06.2003 по 08.2005 (2 роки 2 місяці)
Полтавська колійна машинна станція № 132 Південної залізниці, Полтава (Транспорт, будівництво)

- організація і ведення кадрового діловодства і внутрішньої кадрової звітності в повному об'ємі,
- оформлення прийому, переведення і звільнення співробітників, згідно з чинним законодавством,
- складання графіків відпусток і ведення обліку надання відпусток,
- складання і коригування штатного розпису,
- розробка і впровадження посадових інструкцій, правил трудового внутрішнього розпорядку,
- формування і ведення особистих справ, заповнення і ведення особистих карток П-2,
- організація і проведення атестації персоналу,
- участь в розробці колективного договору підприємства, положень про оплату праці і преміювання,
- формування кадрового резерву на посаді керівного складу підприємства,
- оформлення листків тимчасової непрацездатності, підготовка протоколу по соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю,
- прийом, заповнення, зберігання і видача трудових книжок, ведення журналу обліку руху трудових книжок,
- складання наказів по особовому складу і по підприємству, контроль за виконанням наказів і розпоряджень керівництва,
- пошук і підбір персоналу через службу зайнятості, Інтернет, розміщення оголошень про вакансії на сайтах по працевлаштуванню, ЗМІ.
- формування і здача кадрової звітності в ЦЗ, фонд інвалідів, фонд статистики,
- видача довідок про трудову діяльність,
- впровадження з нуля і подальша робота з базою даних в програмі АСУ "Кадри"


Освіта

Харківський державний політехнічний університет

"Менеджмент організацій". Спеціалізація "Управління персоналом", Харків
Вища, з 09.1995 по 07.1999 (3 роки 10 місяців)


Додаткова освіта

 • Київський інститут економіки і технології транспорту, курси підвищення кваліфікації. (2006)
 • Харківський інститут інформаційних технологій, курси підвищення кваліфікації. (2007)
 • Галузевий навчально-методичний центр охорони праці Південної залізниці, навчання питанням охорони праці. (2011)

Професійні та інші навички

 • Навички роботи з комп’ютером
  Робота з комп'ютером: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Opera, Firefox, Outlook Express, Lotus Notes, АСУ "Кадри", "1 С: Підприємство", інше програмне забезпечення і оргтехніка, умію встановлювати програмні продукти і налагоджувати їх роботу (досвідчений користувач).
 • Підбір і адаптація персоналу (14 років досвіду)
  Просунутий, використовую в даний час.
 • Визначення посадових обов'язків, розробка посадових інструкцій (14 років досвіду)
  Просунутий, використовую в даний час.
 • Проведення атестації персоналу (13 років досвіду)
  Просунутий, використовую в даний час.
 • Ведення кадрової документації (14 років досвіду)
  Просунутий, використовую в даний час.
 • Розробка положень про структурні підрозділи підприємства (14 років досвіду)
  Просунутий, використовую в даний час.
 • Увесь спектр професійних навичок для роботи (14 років досвіду)
  Просунутий, використовую в даний час.
 • Розробка систем мотивації персоналу (12 років досвіду)
  Просунутий, використовую в даний час.
 • Розробка штатного розпису, структури підприємства (13 років досвіду)
  Просунутий, використовую в даний час.

Знання мов

 • Українська — вільно
 • Російська — вільно

Додаткова інформація

За час трудової діяльності набув достатнього досвіду керівної і кадрової роботи. Придбав великий досвід участі у судових засіданнях з питань цивільного законодавства у якості представника підприємства. Маю високі організаторські здібності, здатний правильно поставити завдання і проконтролювати його виконання. Здатен логічно мислити. Умію критично оцінювати свою діяльність, швидко орієнтуватися і оперативно приймати правильні самостійні рішення в нестандартних ситуаціях. Здатний правильно визначати пріоритетні напрями своєї діяльності. У роботі проявляю розумну ділову ініціативу, спрямовану на підвищення ефективності, як своєї діяльності, так і підприємства в цілому. Проявляю велику вимогливість в першу чергу до себе і іншим. За характером досить комунікабельний, життєрадісний, з хорошим почуттям гумору, здатний досить легко порозумітися з різними людьми. У спілкуванні з колегами по роботі, громадянами, представниками підприємств і організацій завжди проявляю високу культуру спілкування. Працездатність і здатність навчатися висока. У стосунках з керівництвом завжди дотримуюся субординації. Умію зберігати службову і комерційну таємницю. Маю широкий кругозір і різноманітні інтереси.


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: