Резюме от 30 июля 2018 PRO

Забарна Юлія Миколаївна

Адвокат, руководитель отдела

Полная занятость.

Возраст:
39 лет
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон, адрес и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Департаменту судового представництва Начальник відділу судово-претензійної роботи

с 09.2016 по наст. время (1 год 11 месяцев)
ТОВ "ЮКФ "Де Візу", м. Київ (юридичні, консалтингові послуги)

Юридичний супровід, надання правової допомоги.
Розробка, супроводження, укладання договорів, підготовка висновків про їх доцільність та юридичну обґрунтованість, вивчення, аналіз і узагальнення результатів розгляду претензій та підготовка обґрунтованих відповідей.
Складання позовних заяв, скарг, відзивів, пояснень, інших процесуальних документів до суду.
Юридичне представництво інтересів організації в судах всіх інстанцій (судовий процес: господарське, цивільне, адміністративне, кримінальне судочинство); ведення судових процесів.
Правової допомоги при розгляді різної категорії справ; підготовка процесуальних (судових) документів; виконавчому провадженні; взаємовідносинах з третіми особами (контрагентами) і контролюючими органами.
Аутсорсинг. DueDiligen.
Розробка та складання будь-яких корпоративних документів підприємств на всіх стадіях його існування (створення, реорганізація, ліквідація), а саме: розробка та складання установчих документів (Статуту), протоколів, рішень щодо створення юридичної особи, зміни учасників, директора, видів діяльності, договорів (угод) щодо переходу прав власності корпоративних прав, зміна власників, тощо.

Юрисконсульт

с 01.2007 по 08.2016 (9 лет 7 месяцев)
Група компаній "Мілкіленд-Україна", Київ (виробництво, торгівля, корпоративні права)

Повний юридичний супровід господарської діяльності організації та надання правової допомоги структурним підрозділам.
Договірна та претензійна робота (складання та оформлення договорів, їх повне юридичне супроводження, підготовка висновків про їх доцільність та юридичну обґрунтованість з метою поліпшення господарсько-фінансової діяльності організації, вивчення, аналіз і узагальнення результатів розгляду претензій та підготовка обґрунтованих відповідей на них, розгляд питань про дебіторську і кредиторську заборгованість).
Надання висновків про відповідність чинному законодавству проектів наказів, постанов, розпоряджень та інших документів організації.
Складання позовних заяв, скарг, відзивів, пояснень, інших процесуальних документів до суду.
Юридичне представництво інтересів організації в судах всіх інстанцій (судовий процес: господарське, цивільне, адміністративне, кримінальне судочинство); ведення судових процесів; супроводження і надання правової допомоги при розгляді різної категорії справ (трудове, корпоративне, сімейне, договірне, земельне (даний перелік приблизний і не є вичерпним); підготовка будь-яких процесуальних (судових) документів; виконавчому провадженні (виконання судових рішень) (будь-яка стадія, будь-які дії); взаємовідносинах з третіми особами (контрагентами) і контролюючими органами будь-якої відомчості (МВС, органів прокуратури, органів виконавчої служби, РДА, ОДА, нотаріату, Національному депозитарії України, Національній комісії з цінних паперів України, Державній службі контролю за наркотиками органів, місцевого самоврядування, тощо); оскарження рішень, дій, бездіяльності третіх осіб і будь-яких контролюючих органів, тощо; державній реєстраційній службі (реєстрація підприємств, структурних підрозділів права власності, тощо).
Отримання дозвільних документів (ліцензій, патентів).
Організація та проведення дій щодо реєстрації знаків для товарів і послуг, промислових зразків на території України, Російської Федерації, Республіки Казахстан.
Розробка та складання будь-яких корпоративних документів підприємства на всіх стадіях його існування (створення, реорганізація, ліквідація), а саме: розробка та складання установчих документів (Статуту), протоколів, рішень щодо створення юридичної особи, зміни учасників, директора, видів діяльності, договорів (угод) щодо переходу прав власності корпоративних прав, зміна власників, з повним виконанням покладених обов’язків та супроводом перед державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та в інших органах, участь яких необхідна при виконанні покладених даного роду завдань).
Виконання функцій корпоративного секретаря відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» (робота з АТ щодо управління емітента, всі стадії підготовки та проведення чергових/позачергових загальних зборів, в тому числі поданням інформації (звітів) (особливої інформації) в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
DueDiligen

Головний спеціаліст юридичного відділу

с 06.2001 по 12.2006 (5 лет 6 месяцев)
Український Національний Фонд "Взаєморозуміння і примирення" при КМУ, Київ (гуманітарні та державні виплати)

Представляти інтереси Фонду в судових засіданнях на всіх стадіях судового процесу, здійснювати від імені Фонду всі процесуальні дії в судах загальної юрисдикції, в інших виконавчих службах України і банківських установах.
Визначати справи яким необхідне доопрацювання і проводити роботу з обласними (регіональними) відділеннями Фонду для покращення підготовки та передачі справ призначених до розгляду ЕК Фонду.
Готувати матеріали на розгляд Експертної комісії, формувати і відпрацьовувати протоколи і рішення Експертної комісії.
Надавати консультації та практичну допомогу обласним (регіональним) відділенням Фонду, заявникам, громадянам.
Експертиза документів для встановлення права претендента на отримання компенсаційної виплати, визначати категорію і розмір виплати, корегування інформації відповідно наданих документів.

Секретар суду з кримінальних та адміністративних справ

с 09.1998 по 06.2001 (2 года 9 месяцев)
Деснянський (Ватутінський)районний суд м. Києва, Київ (судові ограни влади)

Прийом, реєстрація, облік кримінальних, адміністративних справ що надійшли в провадження суду.
Облік, реєстрація, контроль підсудних і адмінзатриманих.
Підготовка і передача справ до слухання в судових засіданнях.
Попереднє вивчення матеріалів про зняття судимості, матеріалів про встановлення (порушення) адміністративного нагляду, про направлення в місця позбавлення волі переданих пенітенціарною службою.
Виконання вироків і постанов набравши законної сили, контроль за виконанням вироків і постанов, передача кримінальних, адміністративних справ до архіву суду, підготовка і передача справ на розгляд в апеляційну та касаційну інстанцію.
Ведення прийому громадян, адвокатів, законних представників, інших учасників процесу (надання консультативної і практичної допомоги), видача документів, кримінальних справ та адміністративних матеріалів на ознайомлення
Складання квартальних, піврічних та річних звітів про стан кримінальних справ та адміністративних матеріалів що перебувають в провадженні, скарг приватного звинувачення, справ пенітенціарної служби не пов’язаних з позбавленням волі.


Образование

Київский національний університет Міністерства Внутрішніх Справ України

Правознавство , господарська діяльність, Київ
Высшее, с 08.2003 по 04.2006 (2 года 8 месяцев)

Київський технікум готельного господарства

Правознавства, юрист, Київ
Среднее специальное, с 08.1996 по 06.1998 (1 год 10 месяцев)


Дополнительное образование

  • Курс лекцій агентства з розвитку інфраструктури фінансового ринку України ДКЦПФРУ . (2010)
  • Курс лекцій «Правові та організаційні засади державної політики щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсор (2011)
  • Курс лекцій «Земельне право; особливості користування; укладання угод; цільове та функціональне призначення земель». (2007)

Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером
упевнений користувач ПК(MS Office, Outlook Еxpress, Internet, правових баз «ЛІГА», «РАДА»).
володіння оргтехнікою


Дополнительная информация

АДВОКАТ;
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4040 від 29.06.2010року Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.
КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР;
кваліфікаційний сертифікат № КС-0003 від 07.10.2011року Міжнародна академія фінансів та інвестицій Фонд державного майна України.


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: