Резюме от 1 июня 2017

Калева Ірина Володимирівна

Главный экономист, 10 000 грн

Полная занятость.

Дата рождения:
8 марта 1961 (57 лет)
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон, адрес и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Образование

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка

Факультет «Бухгалтерський облік у промисловості»; Спеціальність: економіст. факультет-бухгалтерский учет в промышленности, специальность-экономист, Киев

Высшее, с 09.1979 по 06.1983 (3 года 9 месяцев)

Додаткова освіта:
2010 – Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П. Драгоманова
За напрямом «Основи підприємницької діяльності».
2017 - ПАТ «Вищий навчальний заклад «Межрегiональна Академiя управлiння персоналом»
За напрямком "Економіст з бухгалтерського обліку та аналізугосподарської діяльності"


Дополнительная информация

Досвід роботи:
2010 – по теперішній час – АТ «Банк «Фінанси та кредит», Головний офіс .
Посада: Начальник сектору звітності та контролю грошового обігу Операційного департаменту Центру з операційної діяльності.

Функціональні обов’язки:
•Здійснення контролю за роботою підлеглих співробітників. Виконання вимог законодавства. Забезпечення режиму конфіденційності та таємниці банківської інформації. Розробка та здійснення заходів, відносно забезпечення збереження документів та службової інформації.
• Надання методичної та консультаційної допомоги клієнтам та підрозділам банку з питань готівкового обігу.
•Здійснення щоденного контролю за правильністю відображення у звіті за ф. №747 сум готівкових грошових надходжень і видатків у національній валюті по банку за касовими символами.
•Збір та обробка інформації для складання консолідованого звіту форми №747 (щодекадний) та звіту за ф. №748 (щомісячний).
•Перевірка даних щомісячного звіту форми №748 і звірка їх з даними файлів № 02 в розрізі областей.
•Перевірка достовірності відображення філіями банку операцій за позабалансовими символами у звітах за ф. №748. Контроль за правильністю відображення безготівкових операцій по банку за позабалансовими символами звіту за ф. №748. Ведення обліку безготівкових перерахувань грошових коштів на рахунки вкладників, відкритих в банку фізичним особам.
•Аналіз операцій за рахунками груп 262, 263 балансу за окремими касовими та позабалансовими символами звіту ф.748 та неврахованими операціями по банку – юридичній особі за місяць. Формування та перевірка звітів за ф.№748 по Банку-юридичній особі в розрізі областей і підрозділів Банку (файл 94) за місяць.
•Систематичний аналіз надходжень готівкових грошових коштів в касу і видатків з каси в мережі Банку.
•Забезпечення щоденного контролю за правильністю відображення надходжень та видатків готівкової іноземної валюти в Банку за символами . Збір, перевірка, обробка інформації для складання консолідованого звіту ф. №527 „Звіт про оборот готівкової іноземної валюти”. Звірка даних звіту за ф. № 527 зі звітом ф.№ 521 „Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою” в розрізі купівлі-продажу іноземної валюти.
•Складання, перевірка, консолідація і своєчасне подання в НБУ консолідованих звітів. Обробка заявок на підкріплення і вивіз готівки в автоматизованій системі НБУ „АРМ-Заявка”.

2008-2010 АТ «БГ БАНК», Головний офіс.
Посада : Начальник управління грошового обігу та касових операцій

1996-2008 АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Центральне регіональне управління.
Посада : Начальник управління грошового обігу та касових операцій

Функціональні обов’язки:
•Керівництво, організація та адміністрування роботи управління.
•Організація касової роботи в мережі Банку в операційний та післяопераційний час. Організація роботи сховища цінностей. Контроль за збереженням цінностей і дотриманням встановлених правил роботи з цінностями.
•Організація роботи служби інкасації банку.
•Контроль за виконанням підлеглими чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, внутрішніх нормативних документів, що стосуються касової роботи та інкасації коштів.
•Вивчання з підлеглими та проведення заліку на знання вимог законодавства, нормативно-правових актів України, стосовно касової роботи та інкасації коштів. Проведення семінарів та інших навчальних заходів для співробітників управління.
•Проведення щоденного аналізу грошових потоків та забезпечення своєчасного підкріплення/вивезення готівки операційних кас відділень банку. Контроль за встановленими лімітами для операційних кас мережі банку.
•Організація роботи з банкоматами, інкасації коштів, підкріплення операційних кас готівкою, продажу надлишків готівки іншим Банкам, вивезення (підкріплення) до НБУ. Оформлення операцій в ОДБ банку.

1992-1996 КБ «Укрмонтажспецстрой Банк» (ліквідований)
Посада :старший спеціаліст відділу касових операцій
Набула практичного досвіду роботи на всіх ділянках касової роботи в банку, в тому числі з касового обслуговування клієнтів.


Особисті якості:
-Порядна. Маю бездоганну репутацію в роботі з цінностями.
-Відповідальна. Своєчасно та ефективно виконую поставлені завдання.
-Комунікабельна. Ініціативна. Постійно прагну до особистого розвитку, вивчення нових технологій, вдосконалення робочих процесів.
-Маю аналітичні здібності, вмію працювати з великим об’ємом інформації.
- Вмію керувати підлеглими, делегувати повноваження, ефективно розподіляти робочий час, контролювати етапи/відсоток виконання робіт за планом.

Брала активну участь в проектах Банку:
•«Реорганізація філій Банку та переведення їх на єдиний баланс Головного офісу».
•«Стандартизація, оптимізація касової роботи та автоматизація касових операцій».

Володію знаннями Законів України та нормативно-правової бази НБУ.
Впевнений користувач ПК (Mi


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Резюме в категории
Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: