Резюме от 13 октября 2017

Гуц Ольга Мкртычевна

Економіст, 8 000 грн

Полная занятость.

Дата рождения:
14 июня 1988 (30 лет)
Город:
Одесса

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Дополнительная информация

Гуц Ольга Мкртичівна
Дата народження: 14.06.1988
Місто народження: Одеса
Телефон: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
e-mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
Іноземні мови: English (PreIntermediate)
Особисті якості:
Найцінніші мої якості - це доброта та порядність. Цілеспрямовано йду до своєї мети, старанно та уважно виконую свої обов’ язки. Маю аналітичний склад розуму, швидко навчаюсь. В роботі застосовую системне мислення, вміння оперативно опрацювати нормативно- правову базу, вміння працювати з цифрами, великими об’ємами інформації, працювати зі спеціальними програмами: MS Excel, Б2 та інші.

Професійний досвід:
2011-2017 ПАТ Акціонерний банк «Південний»
•Економіст першої категорії, Управління валютних операцій та валютного контролю, Відділ валютного контролю
Обов’язки: Здійснення валютного контролю за експортними та імпортними операціями клієнтів банку; аналіз і перевірка документів клієнтів на правомірність надходжень валютної виручки на їх користь; зняття з контролю експортної/імпортної операції; виконання функцій агенту валютного контролю в частині своєчасного інформування податкових органів у випадках, передбачених законодавством і включення інформації в звітність НБУ з простроченої дебіторської заборгованості клієнтів; ведення переписки з клієнтами та іншими уповноваженими банками з питань здійснення валютного контролю за експортно-імпортними операціями клієнтів.
Головні здобуті компетенції на цій посаді:
•вивчення нормативно-правової бази з питань валютного контролю і постійне відстеження змін у діючому законодавстві;
•взаємодія з корпоративними клієнтами банку та надання їм консультацій щодо правильного оформлення і своєчасного подання необхідних документів;
•прийняття рішень щодо класифікації операцій як неправомірних, вирішення проблемних і спірних питань.

•Спеціаліст, Департамент роздрібного бізнесу, Управління емісії та мінімізації ризиків, Відділ моніторингу операцій за платіжними картками
Обов’язки: Моніторинг і аналітика. Відстеження і аналіз операцій за платіжними картками; блокування, постановка в стоп-лист, інформування клієнта щодо підозрілих операцій; ведення переписки з уповноваженими банками (наприклад, щодо вилучених карток клієнтів банка банкоматами інших банків). Відстеження підозрілих операцій, які викликають несправність банкоматів та оперативне інформування служби безпеки. На цій посаді здобуто важливі навички роботи з процесинговим центром обробки інформації з пластикових карток, розуміння структури і особливостей його функціонування. Оперативне реагування на підозрілі операції за платіжними картками;

•Економіст, Департамент роздрібного бізнесу, Управління продажів продуктів роздрібного бізнесу, Контакт-Центр
Обов’язки: Спілкування з клієнтами банка, зокрема з питань обслуговування платіжних карток; вирішення проблем, пов'язаних з обслуговуванням карткового рахунку клієнта; надання інформації за станом поточних рахунків та іншої необхідної клієнтам довідкової інформації. Інформування клієнтів про нові банківські продукти і умови отримання банківських послуг. В результаті цієї роботи здобуто:
•глибоке розуміння щодо різних аспектів взаємодії банку зі своїми клієнтами;
• знання про впровадження нових продуктів банку;
• щоденна реалізація високих стандартів якості обслуговування клієнтів, заведені у банку «Південний», при наданні своєчасної і якісної допомоги клієнтам за їх запитом і всебічної підтримки.

•Липень 2010
Стажер, ПАТ Акціонерний банк «Південний», Управління валютних операцій та валютного контролю, Відділ валютного контролю.

Освіта:
2005 – 2011
Диплом магістра за спеціальністю "Математика", спеціалізація "Математична економіка"
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут математики, економіки і механіки
Диплом на тему: Математичні моделі інфляції та її вплив на економіку

1995-2005
ЗОШ №27 м. Одеси
Навчалася в класі з поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін, проводила науково-дослідну роботу для участі у конкурсі Малої Академії Наук з психології.


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: