Резюме от 22 августа 2018

Шиян Роман Николаевич

Риск-менеджер, аудитор

Полная занятость.

Возраст:
40 лет
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Аудитор

с 01.2018 по 04.2018 (3 месяца)
Аудиторська фірма «Актив-Аудит»., Киев (Банківська)

Аудит активних операцій банків.

Начальник відділу аналізу операційних ризиків

с 02.2011 по 03.2017 (6 лет 1 месяц)
ПАТ Укрсоцбанк», Киев (фінансова)

Організація і контроль формування звітності банку про операційні ризики.
Адміністрування, координація роботи співробітників банку щодо збору, підготовки та реєстрації звітності про операційних події.
Контроль якості даних звітності про операційних події.
Контроль виконання ліміту банку під операційний ризик.
Проведення аналізу впливу операційного ризику при впровадженні бізнес-інновацій.
Розробка пропозицій щодо впровадження заходів обмеження операційного ризику.
Організація роботи постійної робочої групи і комітету з операційних та репутаційних ризиків.
Підготовка стратегії банку щодо обмеження операційних ризиків.
Проведення сценарних аналізів, впровадження та супроводження ризик-індикаторів.
Підготовка звітності для комітету з операційних та репутаційних ризиків.
Розробка внутрішніх нормативних документів за напрямком управління операційними ризиками.
Консультація співробітників банку за напрямком операційних ризиків.
Розробка програм навчання, тренінгів за напрямком управління операційним ризиком для персоналу банку.

Начальник управління аудиту мережі банку Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Альфа-Банк».

с 12.2007 по 02.2010 (2 года 2 месяца)
ПАТ «Альфа-Банк»., Киев (фінансова)

Планування проведення аудиторських перевірок, керівництво проведенням перевірок, документальне оформлення результатів аудиту.
Проведення аналізу та оцінки банківських процесів на предмет наявності ризиків для банку.
Проведення перевірок систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, оцінка їх ефективності та адекватності, відповідності даних систем і процесів вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правовим актам НБУ, внутрішнім положенням банку.
Оцінка надійності, ефективності та цілісності управління процесами банку.
Проведення аудиторських перевірок за напрямками: кредитні операції; операції з цінними паперами; розрахунково-касове обслуговування клієнтів; депозитні операції; касові операції та інкасація грошових коштів та ін. цінностей; операції з банкоматами, POS-терміналами; операції з платіжними картками; валютні операції, в т.ч. валютний контроль; виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму; формування доходів і витрат банку; внутрішньобанківські господарські операції та ін.
Перевірка правильності і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, їх повноти та своєчасності формування.
Оцінка виконання керівниками і співробітниками вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів НБУ, внутрішніх положень банку; виявлення та аналіз фактів порушень співробітниками банку вимог законодавства, внутрішніх положень банку; своєчасності усунення недоліків, виявлених контролюючими органами.
Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами банку, виникнення конфлікту інтересів банку.
Проведення службових розслідувань.
Надання в межах банку консультацій, пов'язаних із здійсненням контролю за діяльністю банку.
Розробка рекомендацій, спрямованих на зниження ризиків, підвищення ефективності роботи системи управління ризиками, вдосконалення системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності процесів, діяльності підрозділів банку.
Складання та узгодження з менеджментом банку аудиторських звітів.
Моніторинг виконання заходів за результатами аудиторських перевірок, перевірка ефективності проведених банком заходів щодо виявлених аудитом порушень та недоліків.
Складання для керівництва банку звітності за результатами аудиторських перевірок та розслідувань.
Розробка та впровадження процесів і контрольних процедур внутрішнього аудиту, внутрішніх нормативних документів за напрямком внутрішнього аудиту.
Навчання персоналу підрозділів внутрішнього аудиту.
Супровід перевірок зовнішніх контролюючих органів.

Начальник відділу виїзного аудиту Служби внутрішнього аудиту

с 08.2006 по 12.2007 (1 год 4 месяца)
ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк»., Киев (фінансова)

Планування проведення аудиторських перевірок, керівництво проведенням перевірок, документальне оформлення результатів аудиту.
Проведення аналізу та оцінки банківських процесів на предмет наявності ризиків для банку.
Проведення перевірок систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, оцінка їх ефективності та адекватності, відповідності даних систем і процесів вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правовим актам НБУ, внутрішнім положенням банку.
Оцінка надійності, ефективності та цілісності управління процесами банку.
Проведення аудиторських перевірок за напрямками: кредитні операції; операції з цінними паперами; розрахунково-касове обслуговування клієнтів; депозитні операції; касові операції та інкасація грошових коштів та ін. цінностей; операції з банкоматами, POS-терміналами; операції з платіжними картками; валютні операції, в т.ч. валютний контроль; виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму; формування доходів і витрат банку; внутрішньобанківські господарські операції та ін.
Перевірка правильності і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, їх повноти та своєчасності формування.
Оцінка виконання керівниками і співробітниками вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів НБУ, внутрішніх положень банку; виявлення та аналіз фактів порушень співробітниками банку вимог законодавства, внутрішніх положень банку; своєчасності усунення недоліків, виявлених контролюючими органами.
Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами банку, виникнення конфлікту інтересів банку.
Проведення службових розслідувань.
Надання в межах банку консультацій, пов'язаних із здійсненням контролю за діяльністю банку.
Розробка рекомендацій, спрямованих на зниження ризиків, підвищення ефективності роботи системи управління ризиками, вдосконалення системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності процесів, діяльності підрозділів банку.
Складання та узгодження з менеджментом банку аудиторських звітів.
Моніторинг виконання заходів за результатами аудиторських перевірок, перевірка ефективності проведених банком заходів щодо виявлених аудитом порушень та недоліків.
Складання для керівництва банку звітності за результатами аудиторських перевірок та розслідувань.
Розробка та впровадження процесів і контрольних процедур внутрішнього аудиту, внутрішніх нормативних документів за напрямком внутрішнього аудиту.
Навчання персоналу підрозділів внутрішнього аудиту.
Супровід перевірок зовнішніх контролюючих органів.

Аудитор, провідний аудитор, головний фахівець відділу виїзного аудиту Служби внутрішнього аудиту

с 02.2002 по 08.2006 (4 года 6 месяцев)
ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль», Киев (фінансова)

Планування проведення аудиторських перевірок, керівництво проведенням перевірок, документальне оформлення результатів аудиту.
Проведення аналізу та оцінки банківських процесів на предмет наявності ризиків для банку.
Проведення перевірок систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, оцінка їх ефективності та адекватності, відповідності даних систем і процесів вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правовим актам НБУ, внутрішнім положенням банку.
Оцінка надійності, ефективності та цілісності управління процесами банку.
Проведення аудиторських перевірок за напрямками: кредитні операції; операції з цінними паперами; розрахунково-касове обслуговування клієнтів; депозитні операції; касові операції та інкасація грошових коштів та ін. цінностей; операції з банкоматами, POS-терміналами; операції з платіжними картками; валютні операції, в т.ч. валютний контроль; виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму; формування доходів і витрат банку; внутрішньобанківські господарські операції та ін.
Перевірка правильності і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, їх повноти та своєчасності формування.
Оцінка виконання керівниками і співробітниками вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів НБУ, внутрішніх положень банку; виявлення та аналіз фактів порушень співробітниками банку вимог законодавства, внутрішніх положень банку; своєчасності усунення недоліків, виявлених контролюючими органами.
Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами банку, виникнення конфлікту інтересів банку.
Проведення службових розслідувань.
Надання в межах банку консультацій, пов'язаних із здійсненням контролю за діяльністю банку.
Розробка рекомендацій, спрямованих на зниження ризиків, підвищення ефективності роботи системи управління ризиками, вдосконалення системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності процесів, діяльності підрозділів банку.
Складання та узгодження з менеджментом банку аудиторських звітів.
Моніторинг виконання заходів за результатами аудиторських перевірок, перевірка ефективності проведених банком заходів щодо виявлених аудитом порушень та недоліків.
Складання для керівництва банку звітності за результатами аудиторських перевірок та розслідувань.
Розробка та впровадження процесів і контрольних процедур внутрішнього аудиту, внутрішніх нормативних документів за напрямком внутрішнього аудиту.
Навчання персоналу підрозділів внутрішнього аудиту.
Супровід перевірок зовнішніх контролюючих органів.


Образование

Київський національний економічний університет

Правознавства, Киев
Высшее, с 08.2014 по 10.2017 (3 года 2 месяца)

Магістр з правознавства

Київський національний економічний університет

Облік і аудит в управлінні банками, Киев
Высшее, с 07.1996 по 06.2001 (4 года 11 месяцев)

Магістр з обліку і аудиту в управлінні банками


Дополнительное образование

  • Certificate of completed Intermediate Level of English, A.B.C. World Languages Center. (2014 р.)
  • курс навчання за напрямом «Управління ризиками», Ризик- академія UniCredit. (2013 р.)
  • Сертифікат про закінчення курсу «Ефективна робота в Access 2010», Центр навчання і розвитку персоналу «H&S». (2012 р.)
  • Certificate of Completion Internal Auditing Within Financial Institutions, MIS Training Institute. (2009 р.)
  • Іntensive training «Internal Control and Internal Audit», Аcademy of Business Ernst & Young. (2008 р.)
  • Курси навчання «Управління часом», «Мотивація персоналу», «Ефективне делегування», ПАТ «Альфа-Банк» (2008 – 2009 р.р.)
  • Тренінг «Організаційний менеджмент: Управління по цілям», компанія «Мейнстрім». (2008 р.)

Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером
Володіння комп'ютером: на рівні досвідченого користувача (MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), Internet, Liga та ін.).


Знание языков

  • Английский — средний
  • Русский — эксперт
  • Украинский — эксперт

Дополнительная информация

Особисті якості: відповідальність, цілеспрямованість, аналітичне мислення, організаторські здібності, комунікабельність, вміння працювати в команді, здатність швидко освоювати нове.


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Резюме в категориях
Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: