Резюме от 17 апреля 2018

Архипчук Оксана Анатольевна

Заместитель начальника отдела сопровождения активных операций, руководитель

Полная занятость.

Дата рождения:
10 декабря 1980 (37 лет)
Город:
Киев


Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Заместитель начальника отдела сопровождения активных операций юридических лиц

с 09.2010 по наст. время (7 лет 7 месяцев)
ПАТ «Сбербанк», Киев (Банк)

Супроводження, облік та авторизація кредитних угод юридичних осіб;
контроль дотримання лімітів по кредитним угодам, укладених з юридичними особами;
контроль наявності документів, необхідних для надання кредиту, а також на відповідність кредитної документації протоколам кредитного комітету;
контроль виконання клієнтом умов, що передують видачі кредиту;
супроводження кредитних операцій: нарахування відсотків, погашення кредитної заборгованості, контроль строків погашення заборгованості, облік простроченої заборгованості, нарахування штрафів, пені;
облік та авторизація операцій с документарними акредитивами, гарантіями, векселями клієнтів Банку-юридичних осіб;
відображення в обліку уступки права вимоги заборгованості по проблемним кредитам;
списання кредитної заборгованості за рахунок сформованих резервів;
підготовка розрахунку заборгованості по кредитам юридичних осіб для претензійно-позовної роботи;
формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, підготовка звітності по сформованим резервам та кредитному портфелю;
надання інформації на запити аудиту, НБУ відносно кредитних операцій клієнтів банку.

Ведущий специалист отдела администрирования корпоративных кредитов

с 10.2007 по 08.2010 (2 года 10 месяцев)
Уникредит банк, Киев (Банк)

Адміністрування кредитів юридичних осіб: надання корпоративним клієнтам кредитів та їх супроводження до повного погашення заборгованості;заведення кредитних угод в системі Б2;облік та контроль кредитних операцій: видача кредиту, нарахування відсотків, комісій, облік застави, іпотеки, поруки;моніторинг кредитних ліній, контроль строків погашення кредитної заборгованості, пролонгація кредитів, облік простроченої заборгованості по кредитам та відсотками, нарахування штрафів та пені;адміністрування договорів овердрафту, факторингу, акредитивів, гарантій;розрахунок та формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями;підготовка звітності, аналіз кредитного портфелю.

Экономист отдела учета кредитов и депозитов физ лиц

с 02.2007 по 10.2007 (8 месяцев)
ОТП банк, Киев (Банк)

Контроль наявності і повноти пакету документів по кредитним операціям, що передаються у відділ, формування файлів кредитної справи;облік і контроль кредитних операцій, пов’язаних з наданням кредитів фіз.особам, в т.ч.: облік овердрафтів, облік комісій за надання та обслуговування кредитних операцій, облік договорів забезпечення кредитів ( іпотеки, поруки, застави);облік, моніторинг та контроль операцій своєчасного погашення кредиту та оплати відсотків і пені клієнтами фіз.особами;відображення в обліку, моніторинг та погашення простроченої, сумнівної, безнадійної заборгованості по кредитам;облік і контроль депозитних операцій фіз.осіб: залучення, поповнення, виплата коштів з депозитних рахунків, дострокове розірвання депозитів;розрахунок загальної заборгованості по клієнту, пені та штрафів для надання інформації в суд.

Специалист учета операций бизнесов

с 01.2005 по 02.2007 (2 года 1 месяц)
Приватбанк, Киев (Банк)

Моніторинг кредитних договорів та угод юридичних і фізичних осіб;забезпечення своєчасного опрацювання угод, що проводяться підрозділами бізнесів;надання консультаційних послуг по обліковій політиці, претензійнопозовній роботі, розрахункам заборгованості по кредитам;перевірка та контроль внесених умов в ПК Sybridge згідно умов договорів, коректності відкриття балансових та позабалансових рахунків, авторизація угод;контроль нарахування та погашення відсотків по кредитам;перенесення сум неотриманих в строк кредитів та відсотків на рахунки простроченої заборгованості;контроль за коректним та своєчасним оприбуткуванням та списанням на позабалансових рахунках сум договорів застави, іпотеки, поруки; бухгалтерський облік резервів по кредитним операціям;облік, контроль, звітність по банкоматам.


Образование

КНЕУ

Учетно-экономический, Киев

Высшее, с 09.1998 по 01.2003 (4 года 4 месяца)

Специальность- учёт и аудит в управлении банкам
Квалификация - магистр с бухгалтерского учета и аудита


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме

Резюме в категории
Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: