Резюме від 18 травня 2018 PRO

Данец Алина

Фінансист, економіст

Повна зайнятість.

Вік:
30 років
Місто:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

оцінювач нерухомого майна

з 02.2014 по 08.2014 (6 місяців)
ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності», Київ (оцінка нерухомого майна)

Проведення оціночної діяльності по встановленню ринкової вартості об'єктів цивільних прав нерухомого майна.
Використання усіх відомих методів оцінки майнових комплексів.
Складання в письмовій формі звіт про виконану роботу.
Забезпечення конфіденційності інформації, отриманої під час виконання оцінки майна.

Економіст

з 07.2013 по 12.2013 (5 місяців)
ПСП «Орач», с. Варварівка (сільське господарство)

Участь у проведенні маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства.
Ведення обліку економічних показників результатів виробничої діяльності підприємства та його підрозділів, а також облік укладених договорів.
Готування періодичної звітності в установлені терміни.
Виконання роботи щодо формування, ведення і зберігання бази даних економічної інформації, внесення зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних.
Участь у формуванні економічного поставлення задач або окремих їх етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначення можливості використання готових проектів, алгоритмів пакетів прикладних програм, що дають можливість створювати економічно обґрунтовані системи оброблення економічної інформації.
Визначення собівартості продукції.
Облік незавершеного виробництва і незавершених робіт (послуг).

Головний бухгалтер

з 05.2012 по 07.2013 (1 рік 2 місяці)
Новокочубеївська сільська рада, с. Нова Кочубеївка (сільська рада)

-Здійснення керівництва діяльності підрозділу, розподілення обов'язків між працівниками, контроль їх роботи (у разі наявності у штатному розписі підрозділу з фінансово-бюджетних питань).
-Забезпечення виконання покладених на підрозділ за¬вдань щодо організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контроль дотримання правил його ведення.
-Здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю у підвідомчих структурах.
-Керування розробкою та впровадженням за¬ходів щодо дотримання фінансової дисципліни.
-Організація обліку валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних доку¬ментів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.
-Планування та розробка поточних планів асигнувань на утримання виконавчого комітету (апарату) ради, інших виконавчих органів ради, участь у розробці кошторису витрат на утримання підвідомчих структур та внесення пропозиції голові ради щодо організації їх фінансування.
-Забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності відпо¬відним органам у визначені терміни.
-Складання кошторисів доходів і видатків по всіх бюджетних установах сільської ради та контроль правильності їх використання згідно кошторису. Проведення обліку доходів, касових фактичних видатків по всіх бюджетних установах сільської ради, складання меморіальних ордерів і занесення їх у головну книгу, ведення її, звіряння розрахунків з організаціями, перевірка звітів касира, нарахування заробітної плати.
-Здійснення контролю за законністю, сво¬єчасністю та правильністю оформлення документів; правильним використанням коштів установ сільської ради в тому числі фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; правильністю нарахування та перерахування податків до місцевого та державного бюджетів, інших платежів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості.
- Забезпечення організації про¬ведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.
-Регулювання роботи ради щодо вза¬ємин з фінансовими організаціями та установами. Участь в організації підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської служби.


Освіта

Полтавський нацiональний технiчний університет імені Юрія Кондратюка

Спеціальність: Фінанси; Кваліфікація: Спеціаліст з фінансів, Полтава
Вища, з 09.2006 по 06.2011 (4 роки 9 місяців)


Професійні та інші навички

Навички роботи з комп’ютером
•офісні пакети: Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook – працювала, інші підпрограми – знайома; OpenOffice – працювала;
•бухгалтерські: 1С:Бухгалтерия 7 – працювала;


Знання мов

Англійська — початковий


Додаткова інформація

Вмію працювати в команді, легко знаходжу спільну мову, цілеспрямована, старанна та наполеглива в роботі, не зупиняюсь при досягненні поставлених завдань.
Вмію логічно мислити, розвинена інтуїція, аналітичний склад розуму.
Швидко освоюю нові знання.
З 2014 року по теперішній час перебуваю у декретній відпустці.


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: