Резюме від 20 березня 2023Файл

Юлія

Соціальний працівник (кеш, дистриб'ютор)

Вік:
32 роки
Місто:
Івано-Франківськ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Завантажений файл

Файл містить ще 4 сторінки

Версія для швидкого перегляду

Це резюме розміщено у вигляді файлу. Ця версія для швидкого перегляду може бути гіршою за оригінал резюме.

Петранюк Юлія Олександрівна
Дата народження: 18.02.1991
Національність: Українка
Стать: Жіноча
Адреса: Котляревського 20/1, м. Івано- Франківськ, Івано – Франківський район, Івано- Франківська область, індекс 76002
Електронна пошта: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Тел. [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Особисті якості: Комунікабельність, цілеспрямованість, організованість, продуктивність, старанність, акуратність, здатність швидко навчатися, спрямованість на результат, працездатність, переконливість, активність, дружелюбність, наполегливість, відповідальність, порядність, креативність, оптимізм.
Досвід роботи
Monitoring and evaluation officer Medair, Ivano-Frankivsk
Травень 2022- березень 2023
• Здійснення моніторингу, оцінки та обліку об'єктів (шелторів, індивідуальних житлових будинків), аналізу даних;
• Проведення оцінки в сфері захисту з людьми, які потребують соціальної підтримки;
• Організація збору, аналіз якісних і кількісних даних та підготовка звітності за індикаторами виконання проєкту;
• Підготовка таблиць, баз даних та подальша робота з ними як інструментами аналізу. Написання звітів.
• Моніторинг засобів масової інформації;
• Надання аналізу даних для внутрішнього моніторингу та звітності донорів, написання технічних звітів та пропозицій.
Distribution Officer Medair, Ivano-Frankivsk
бер 2022 - тра 2022
• Визначення бенефіціарів за цільовими групами та підготовка форм розподілу;
• Ведення системи моніторингу для звітування перед донорами. Підготовка звітів;
• Супровід продукції документацію щодо її безпеки;
• Складання декларації про співпрацю;
• Здійснення моніторингу, оцінки та обліку об'єктів (шелторів, індивідуальних житлових будинків), аналізу даних;
• Проведення майстер‑ класів з психологічної підтримки дітям та ВПО.
волонтер " Нові крила", Івано-Франківськ
лют 2022 - бер 2022
Організація та підтримка волонтерів ГО " Нові крила", зокрема щодо:
• плетіння захисних сіток для ЗСУ;
• навчанню плетінню сіток, пошиттю камуфляжних костюмів;
• пошиття бронежилетів в м. Івано‑ Франківськ (пошук пластин, матеріалів, обладнання та приміщення;
• Ведення системи моніторингу для звітування перед донорами. Підготовка звітів;
• Визначення бенефіціарів за цільовими групами та підготовка форм розподілу;
• Моніторинг донорських прогам, налагодження комунікації з мецинатами та донорами;
• Організація та допомога перевезення гуманітарної допомоги через кордон до м. Івано‑ Франківська;
• Організація ( логістика) щодо надання (доставки) гуманітарної допомоги ЗСУ та внутрішньо переміщеним особам;
• Організація та навчання волонтерів щодо проведення майстер‑ класів з психологічної підтримки дітям та ВПО;
• Допомога з проведення сортування ліків, заготівлі сировини для сіток та камуфляжний костюмів.
викладач художніх дисциплін; Вище художнє професійне училище м.Івано-Франківськ, Івано-Франківськ
вер 2017
• Організація виставок та проведення майстер ‑класу із писанкарства;
• Розробка програм та методичок з предметів " Профмайстерність", " Навчальна практика", "Спецтехнологія", " Композиція та моделювання", " Основи композиції".
• Учать та підготовка дітей до обласних та всеукраїнських конкурсів;
• Організація та проведення майстер ‑класу для онкохворих дітей " Надія Є".
вчитель Підлісківська ЗОШ Долинський район, Підліски
вер 2014 - лип 2017
керівник гуртків Долинський будинок дитячої та юнацької творчості, м. Долина
Керівник гуртків: «Ткацтво», « Художня обробка природнього матеріалу» /
вер 2013 - лип 2021
• Організація ярмарки на підтримку онкохворих дітей та дітей ‑ інвалідів (проведення майстер ‑класу із соломоплетіння, бісероплетіння, художньої обробки шкіри);
• Організація виставок‑продаж «Напиши писанку солдату», (проведення майстер ‑класу із писанкарства);
• Організація виставок‑продаж на підтримку дітей‑ сиріт (проведення майстер ‑класу із ткацтва, бісероплетіння, художньої обробки дерева);
• Розробка програм для позашкільної освіти: "Писанкарство", "Ткацтво", "Художня обробка природного матеріалу";
• Участь та підготовка дітей до всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
керівник гуртка «Етнографічне краєзнавство». Івано-Франківський Обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, ІваноФранківськ( Долина)
вер 2013 - лип 2018
• Організація краєзнавчо ‑ туристичних експедиції " Моя Батьківщина Україна" та" Мій рідний край";
• Організація пошуково ‑дослідницьких робіт з метою дослідження та вивчення етнографії рідного краю;
• Організація календарно‑ обрядових дійств;
• Організація екскурсій для дітей з метою вивчення ремесел рідного краю;
• Забезпечення участі дітей в різноманітних заходах, конкурсах, змаганнях з метою вивчення та відродження технік та технологій народних ремесел та промислів;
• Організація семінарів для керівників гуртків; Розробка програм для позашкільної освіти "Етнографічне краєзнавство".
Освіта і кваліфікації
магістр
вер 2016 - лип 2018
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ
Професійна кваліфікація: «художник‑дизайнер декоративного мистецтва, викладач дисциплін художньо естетичного циклу». Займаюся усіма видами декоративно‑ прикладного мистецтва. /
бакалавр
вер 2013 - лип 2016
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано- Франківськ Професійна кваліфікація: вчитель дисципліни художньо‑естетичного циклу».
бакалавр
вер 2009 - лип 2013
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Професійна кваліфікація: інженер‑ лаборант.
Навички
• Microsoft Excel
• Microsoft Word
• Microsoft Power Point
Досягнення
• Участь у всеукраїнських, обласних, районних конкурсах;
• Самоосвіта: «Розвиток творчих здібностей вихованців гуртка засобами декоративно – ужиткового мистецтва» ;
• Участь у Всеукраїнських конференціях та форумах ( м Харків, м Київ );
• Створення портфоліо, презентації власної роботи;
• Участь у конкурсі методичних розробок та захисті проектів " Я громадянин України".

Інтереси
• Дизайн, оформлення
• Декоративне мистецтво
• Волонтерство
Мови
• Українська
• Російська
• Англійська
• Німецька

Petraniuk Yuliia Oleksandrivna
Date of birth: 18.02. 1991
Nationality: Ukrainian
Sex: Female
Address: 20/1 Kotlyarevsky Str.,, Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk district, Ivano-Frankivsk region, index 76002
Електронна пошта: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Тел. [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Personal qualities: Sociability, purposefulness, organizational skills, productivity, diligence, accuracy, ability to learn quickly, focus on results, hardworking, persuasiveness, activeness, friendliness, persistence, responsibility, decency, creativity, optimism
Experience:
Monitoring and evaluation officer Medair, Ivano-Frankivsk
May 2022 – February 2023
• Carrying out of monitoring, evaluation and accounting of facilities (shelters, households), data analysis;
• Conducting an assessment in the field of protection of people in need of social support;
• Organization of collection and analysis of qualitative and quantitative data and preparation of reports based on indicators for project implementation.
• Preparation of tables, databases and further work with them as analysis tools. Preparation of reports;
• Monitoring of mass media;
• Providing data analysis for internal monitoring and reporting to donors, preparation of technical reports and proposals.
Distribution Officer Medair, Ivano-Frankivsk
March 2022 – May 2022
• Identification of beneficiaries by target groups and preparation of distribution forms;
• Maintenance of monitoring system to report to donors. Preparation of reports;
• Product support by documentation on its safety;
• Preparation of declaration on cooperation;
• Carrying out of monitoring, evaluation and accounting of facilities (shelters, households), data analysis;
• Carrying out of art classes on psychological support for children and IDPs.
Volunteer at "Novi Kryla" (New Wings), Ivano-Frankivsk
February 2022 – March 2022
Organization and support of volunteers of the NGO "Novi Kryla" (New Wings), namely:
• weaving of protection nets for AFU;
• training in weaving of nets and sewing of camouflage clothing;
• sewing of bulletproof vests in Ivano-Frankivsk (search of plates, materials, equipment and premises);
• Maintenance of monitoring system to report to donors. Preparation of reports;
• Identification of beneficiaries by target groups and preparation of distribution forms;
• Monitoring of donors’ programs, establishing of communication with patrons and donors;
• Organization and assistance in the transportation of humanitarian aid across the border to the city of Ivano-Frankivsk;
• Organization (logistics) of the provision (delivery) of humanitarian aid to the AFU and internally displaced persons;
• Organization and training of volunteers regarding the carrying out of art classes on psychological support for children and IDPs;
• Assistance in sorting of medicines, procuring raw materials for nets and camouflage clothing.
Art teacher at Higher Art Vocational School in Ivano-Frankivsk
September 2017 -May 2022
• Organization of exhibitions and carrying out of art classes on Easter painting;
• Development of programs and training manuals on the following subjects “Professional skills”, “Practical training”, "Special Technology", "Composition and Modeling", "Fundamentals of Composition";
• Participation and preparation of children for regional and national competitions;
• Organization and carrying out of art class for children with cancer "Nadiia Ye".
Teacher at Pidlisky School, Pidlisky, Dolyna region
September 2014 – July 2017
Head of the study groups at children’s and young people’s creative art centre in the city of Dolyna.
Head of the following study groups: "Weaving", “Artistic processing of natural materials"
September 2013 – July 2021
• Organization of the fair in support of children with cancer and children with disabilities (carrying out of art classes on straw weaving, beadwork, artistic leather processing);
• Organization of sales exhibitions “Paint a pysanka (Easter egg) for soldier” (carrying out of art class on Easter paintings)
• Organization of sales exhibitions in support of orphans (carrying out of art class on weaving, beadwork, artistic woodworking).
• Development of programs for extracurricular education, namely: "Easter painting", "Weaving", "Art processing of natural materials"
• Participation and preparation of children for regional and national competitions
Head of a study group “ Ethnographic local history”. Ivano-Frankivsk student youth regional center of tourism and local history”, Ivano-Frankivsk (Dolyna)
September 2013 – July 2018

• Organization of local history tourist expeditions "My Motherland is Ukraine" and "My native land";
• Organization of researches and exploration activities in order to explore and learn the ethnography of the native land;
• Organization of calendar ceremonial activities
• Organization of excursions for children to learn the crafts of the native land
• Ensuring the participation of children in various events, competitions aiming to learn and revive techniques and technologies of folk crafts;
• Organization of seminars for heads of study groups; Development of programs for extracurricular education "Ethnographic local history".
Education and qualifications
master's degree
September 2016 – July 2018
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk.
Professional qualification: “artist‑designer of decorative art, teacher of disciplines of artistic and aesthetic cycle". I specialize in all types of decorative and applied art.
bachelor’s degree
September 2013 – July 2016
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk. Professional qualification: “teacher of disciplines of artistic and aesthetic cycle”
bachelor’s degree
September 2009 – July 2013
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Professional qualification: engineer- lab assistant
Skills
• Microsoft Excel
• Microsoft Word
• Microsoft Power Point
Achievements
• Participation in national, regional, district competitions
• Self-education: "Development of creative abilities of pupils of a study group by means of decorative and applied art".
• Participation in national conferences and forums (Kharkiv, Kyiv)
• Preparation of portfolio, presentation of own works
• Participation in the competition of methodological developments and protection of the projects "I am a citizen of Ukraine”
Interests
• Design, decoration
• Decorative art
• Volunteering
Мови / Languages
• Ukrainian
• Russian
• English
• German

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати


Кандидати у категорії
Кандидати за містами

Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: