Чернівецька обласна психіатрична лікарня, КМУ

Проверено 
Отрасль:
Медицина
Размер компании:
250–1000 сотрудников
Сайт:

Чернівецька обласна психіатрична лікарня є комунальною медичною установою, заснованою на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. Створена відповідно до наказу облздороввіділу від 28 червня 1940 р.

Лікарня є юридичною особою.

Лікарня є централізованою ланкою в системі надання спеціалізованої психіатричної та неврологічної лікувально-профілактичної допомоги населенню області і являє собою комплекс структурних підрозділів, організаційно і функціонально зв’язаних між собою.

Лікарня функціонує з метою ефективного використання сил і засобів лікувально-профілактичних підрозділів для досягнення найкращих кінцевих результатів у наданні спеціалізованої медичної допомоги мешканцям області.

Лікарня є навчальною базою Буковинської державної медичної академії, співпрацює з кафедрою нервових хвороб та психіатрії Буковинської державної медичної академії в наданні медичної допомоги та в здійсненні навчально-виховної та наукової роботи.

Предмет діяльності:— своєчасне і якісне обстеження, діагностування та лікування хворих, проведення лікарських експертиз;— вивчення і аналіз ефективності лікування;— пропаганда здорового способу життя;— медична і соціальна реабілітація хворих;— планово-економічна та фінансово-господарча діяльність;— розвиток матеріально-технічної бази;— проведення наукових та науково-дослідних робіт;— надання комунальних послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт;— інша виробнича, посередницька діяльність, яка відповідає меті та діяльності Лікарні і не суперечить чинному законодавству України;— апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів;— обстеження та лікування хворих, госпіталізованих в стаціонар, консультації хворих в інших підрозділах Лікарні та в інших ЛПЗ області;— надання платних медичних та інших послуг у відповідності до чинного законодавства.

Здійснюючи свою діяльність Лікарня забезпечує:— тісну взаємодію з лікувально-профілактичними закладами області по наданню медичної допомоги населенню;— необхідні побутові та психоемоційні умови для хворих в Лікарні;— додержання персоналом норм етики та деонтології;— своєчасне і якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій тощо;— раціональність і забезпеченість дієтичного харчування для стаціонарних хворих;— додержання санітарних норм і правил упорядкування обладнання, а також вимог санітарно-епідемічного і протиепідемічного режиму;— безперебійну роботу медичної апаратури, машин і механізмів, інженерно-технічних комунікацій та споруд;— раціональне використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів;— постачання необхідними засобами і матеріалами медичного і господарського призначення;— дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте