Бучанський ЦПМСД

Отрасль:
Медицина
Размер компании:
50–250 сотрудников
Сайт:

Комунальне некомерційне підприємство«Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради створений в 2018 році. Заклад реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, що передбачає забезпечення населення міста Бучі та прилеглих сіл доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

•медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

•забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

•організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

•проведення профілактичних щеплень;

•планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

•консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

•взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

•організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

•забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

•упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

•проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

•направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

•участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

•надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги

•медична практика;

•забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

та інше.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте