Сохранить подходящие вакансии стало проще и удобнее

Карітас Івано-Франківськ УГКЦ, БФ

Отрасль:
Некоммерческие организации
Сайт:

«Благодійний Фонд „Карітас Івано-Франківськ УГКЦ“ — це місцева благодійна організація, головною метою якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства й окремих категорій осіб.

Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, спрямована на надання матеріальної та фінансової допомоги, а також безоплатних послуг особам, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, мови або інших ознак, які потребують соціальної та іншої допомоги й захисту, що сприяє духовному та моральному відродженню людей .

2.2 Здійснюючи благодійну діяльність, Фонд намагається осягнути наступні цілі:

• поліпшення соціально-економічного становища потребуючих в Україні ;

• сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей та інших осіб, які потребують піклування;

• сприяння духовному відродженню громадян України.

2.3. Завданнями Фонду є:

• підтримка реалізації міжнародних і національних програм і проектів з метою виконання статутних завдань;

• координація моральної та матеріальної допомоги, соціальних, культурних, оздоровчих ініціатив;

• надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, багатодітним сім'ям, вагітним жінкам, дітям-сиротам, особам похилого віку, інвалідам і всім знедоленим, які мають потребу в цій допомозі;

• підтримка розвитку охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки, культури;

• сприяння захисту і охороні навколишнього природного середовища і тваринного світу;

• сприяння забезпеченню хворих, інвалідів і одиноких людей похилого віку медикаментами і товарами першої необхідності;

• надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, а також жертвам репресій, біженцям;

• сприяння державним службам соціального захисту населення щодо пом’якшення наслідків безробіття;

• сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;

• популяризація благодійної діяльності та імені Карітасу на Україні;

• ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших благодійних організацій, як Карітас, так і інших, надання допомоги у їх створенні.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте