Резюме от 31 октября 2018

Белей Олександр Ігорович

Викладач ІТ, 10 000 грн

Полная занятость.

Возраст:
42 года
Город:
Львов

Контактная информация

Соискатель указал телефон, адрес и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Доцент і заступник завідувача каф. економіки та інформаційних технологій

с 09.2011 по 09.2018 (7 лет)
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Львів (освіта)

Співорганізатор Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика». Викладання студентам веб-програмування (Denver, Gimp, DHtml, JavaScript, MY SQL), економічної кібернетики, технологій проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних (MS Access, MS SQL Server), сінтелектуальний бізнес-аналіз та прогнозування, комп’ютерні мережі, бізнес-аналітика, моделі економічної динаміки, інформаційна безпека

Доцент кафедри ІС у менеджменті

с 09.1998 по наст. время (20 лет 4 месяца)
Львівська комерціна академія, (освіта)

Читаю лекції та проводжу семінарські і практичні заняття для студентів факультету менеджменту, факультету заочної освіти з дисциплін: “Охорона праці в галузі”, “Економічна кібернетика”, “Системний аналіз”, “Інформаційні системи в менеджменті”, “АРМ менеджмера”, “Корпоративні інформаційні системи”, “Моделювання економіки”, “Моделювання системних характеристик в економіці”, “Математичні моделі трансформаційної економіки”та ін.
Маю 91 публікацію, з них 79 наукових та 12 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 34 друкованих праць, з них – 27 наукових (в т.ч. 1 монографія і 17 статей у фахових виданнях) та 4 навчально-методичного характеру (1 навчальний посібник у співавторстві, рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») від 27.12.2004 р.)).
Брав участь у 30-и міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях


Образование

Львівська комерційна академія

Менеджменту, Інформаційні системи в менеджменті, Економічна кібернетика, Львів
Высшее, с 09.1993 по 12.1999 (6 лет 3 месяца)

кандидат економічних наук,
доктор філософії з економіки,
доцент


Дополнительное образование

 • Львівська комерційна академія, курси і тренінги з вивчення систем дистанційного навчання (2006, 2008, 2010)
 • Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2 роки)

Профессиональные и другие навыки

 • Навыки работы с компьютером
  Windows, MS Office, Delphi, MS Visual Studio, Visual Pfolog, Linux, САПР 3, MS Sql Server, Photoshop, PHP, JQ, html,
 • Проектування і моделювання автоматизованих інформаційних систем (19 лет опыта)
  Выше среднего, более 4-х лет назад.
 • Проектування і розробка веб-сайтів (10 лет опыта)
  Выше среднего, более 4-х лет назад.
 • Написання наукових та навчально-методичних розробок (19 лет опыта)
  Свободно, использую в настоящее время.

Знание языков

 • Украинский — свободно
 • Английский — средний
 • Русский — свободно
 • Польский — средний

Дополнительная информация

ОСВІТА
2018 Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». Диплом магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
2011 Міністерство освіти і науки, Київ, Україна. Атестат доцента кафедри ІС у менеджменті Львівської комерційної академії.
2010 Вища атестаційна комісія України, Київ, Україна. Doctor of sciences (main speciality: economic sciences – economics and management of enterprises).
2009 Львівська Комерційна Академія, Львів, Україна. Кандидат економічних наук зі спеціалізацією "Економіка та управління підприємствами: економіка торгівлі та послуг". Тема дисертаційного дослідження: "Формування механізму ефективної діяльності торговельного підприємства: на прикладі роздрібної торговельної мережі системи споживчої кооперації України".
1999-2000 Львівська Комерційна Академія, Львів, Україна. Магістер з економічної кібернетики; червоний диплом магістра з економічної кібернетики.
1993-1998 Львівська Комерційна Академія, Львів, Україна. Фахівець з інформаційних систем в управлінні, червоний диплом інженера-економіста.
ДОСВІД РОБОТИ
2015 - 2018 ЛьЛьвівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». Доцент і заступник завідувача каф. економіки та інформаційних технологій. Співорганізатор Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика». Викладання студентам веб-програмування (Denver, Gimp, DHtml, JavaScript, MY SQL), економічної кібернетики, технологій проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних (MS Access, MS SQL Server), систем стратегічного управління в банках, інтелектуальна власність.
2011 – 2015 Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, Львів, Україна. Доцент каф. економічної кібернетики, к.е.н. Викладання студентам веб-програмування (Dream Weaver, Photoshop, Html, Java, PHP, MS SQL), операційному менеджменту (Project Expert 7.0, MS Excel), корпоративним інформаційним системам, прогнозуванню соціально-економічних процесів.
2011 – 2016 Львівська Комерційна Академія, Львів, Україна. Доцент і заступник завідувача каф. ІС у менеджменті, к.е.н. Навчаю студентів проектуванню економічних інформаційних систем (ER-Win, BP-Win), економічній кібернетиці, системному аналізу, моделюванню економічних процесів, інформаційних систем в управлінні, економіці, бізнесі, фінансово-кредитній сфері, проектуванню бізнес-планів і бюджетів (Project Expert 7.0).
2009 – 2011 Львівська Комерційна Академія, Львів, Україна. Ст. викладач каф. ІС у менеджменті, к.е.н. Викладання економіко-математичного моделювання, проектування інформаційних систем, економічної кібернетики, системного аналізу.
2006 – 2008 старший консультант-дистриб’ютор франко-російської компанії Edelstar
2004 – 2006 Львівська приватна філія Європейського університету. Викладач. Викладання ПЕІС, операційних систем (Windows), моделей і баз даних, логічне програмування, СКБД, Інтернет-технології.
2002-2004Львівський технічний коледж, Львів. Викладання проектування інформаційних систем, операційних систем (Windows, Unix, Nowell), інструментів (пакети Microsoft ), табличних процесорів (Exсel), системного адміністрування та низькорівневого програмування, інтернет-технологій; адміністрування комп’ютерних мереж та обладнання.
2000 – 2008 Львівська Комерційна Академія, Львів, Україна. Асистент з інформаційних систем на кафедрі ІСуМ. Викладання інформаційних систем і економіко-математичному моделюванню в управлінні, економіці, бізнесі, банківській справі і фінансово-кредитній сфері; адміністрування та розробка навчальних курсів в системі дистанційного навчання на платформі Moodle.
2000-2001 модульне програмування та адміністрування систем управлінської та облікової інформації “1C: Підприємство. Торгівля” в торговій групі “Tisa”. Розробка загальних бухгалтерських і фінансових звітів, бюджетів, фінансових планів, адміністрування БД та створення нових форм.
1999-2000 модульне програмування і системне адміністрування корпоративної інформаційної системи “ГАЛАКТИКА” та геоінформаційних систем типу ГЕОВАРТА в охоронній фірмі "СейфВарта".
1998-1999 Торгова група “Tisa”, Львів, Україна. Менеджер з реалізації товарів.
1998-2002 працював інженером-програмістом у відділі комп'ютерних технологій ЛКА. Здійснював адміністрування операційної системи Windows NT, Windows`2000 і Windows`2003, Windows XP, Іnternet-застосувань, пакету прикладних


Сохранить в отклики Уже в откликах
Резюме по городам