Резюме от 20 декабря 2018 PRO

Лисиця Павло Михайлович

Middle Android Developer, 40 000 грн

Полная занятость, неполная занятость.

Возраст:
37 лет
Город:
Полтава
Готов переехать в:
Киев, Харьков

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

К.т.н., старший викладач

с 09.2004 по 01.2017 (12 лет 4 месяца)
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава (наука і освіта)

Маю 56 наукових праць, в тому числі: наукових статей - 36 (з них 17- міжнародних); патентів на винаходи та корисні моделі - 6.

Деякі з IT-проектів за моєю участю:
1. Smart Device System - система дистанційного керування виконавчими пристроями через інтернет, у тому числі й зручна охоронна система.
Ця система складається з 3-х складових частин:
1) Мобільний Android-додаток Smart Device System
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlab.mpo.smartds
Мій вклад у розробку - 95%;
2) Серверна частина http://smartdsys.kl.com.ua/
Мій вклад у розробку - 40%;
3) Апаратна частина на основі мікроконтролера (блок керування і комбінований датчик)
Мій вклад у розробку - 30%.
Більш детальна інформація про проект і Android-додаток на http://smartdsys.kl.com.ua/
2. Міні соціальна мережа для студентів і викладачів - https://bitbucket.org/cyberlabupr/smartclient/src/default/
Мій вклад у розробку - 95%.

Паралельно з викладацькою діяльністю працював науковим співробітником за госпдоговірними тематиками.
Напрями наукової, дослідницької та інженерної діяльності:
а) розроблення мобільних додатків під систему Android;
б) розроблення і використання систем робастного та адаптивного керування, ідентифікація об’єктів керування та прогнозування їх роботи;
в) розроблення електронних та електромеханічних систем автоматики (у тому числі на основі однокристальних мікро-ЕОМ, мікропроцесорів, смартфонів, планшетів та ПЕОМ);
г) комп’ютерне моделювання електронних та електромеханічних систем.

Паралельно з викладацькою і науковою діяльністю, займався розробкою різноманітних пристроїв і систем, включених до Каталогів наукових розроблень Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Деякі з них:
1) регулятор температури і вологості РТВИ-9Л;
2) пристрій регулювання витрати азоту в зоні витягування кварцової трубки (складова частина розробленої автоматизованої системи виготовлення кварцових трубок);
3) безконтактний шляховий перемикач БШП-2Л.


Образование

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Електромеханічний, Полтава
Высшее, с 09.1999 по 06.2004 (4 года 9 месяцев)

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» (дисертацію захищено в 2011р. у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”).
Закінчив аспірантуру за спеціальністю «Автоматизація процесів керування».


Профессиональные и другие навыки

 • Навыки работы с компьютером
  1) Java;
  2) Android SDK;
  3) C++;
  4) Delphi;
  5) XML;
  6) HTML;
  7) PHP (поч);
  8) JavaScript (поч);
  9) Android Studio;
  10) NetBeans;
  11) середовища компʼют. математики та матем. модел-ня: MATLAB, Mathcad;
  12) система розробл. програм кер-ня вимір. пристроями, тест-ня, вимірювання та анализу даних вимір. LabVIEW;
  13) системи автоматич. проектування друкованих плат: P-CAD, PROTEUS_ARES, Ultiboard;
  14) системи модел-ня роботи електронних схем: MultiSIM, PROTEUS, Electronics Workbench;
  15) система 2-вим. та 3-вим. конструкт. проектування КОМПАС;
  16) системи програмування та модел-ня роботи мікроконтролерів: AVR Studio, CodeVisionAVR, Arduino, Keil uVision;
  17) офісні, інтерн. прогр.
 • Голосове управління Android (2 года опыта)
  Средний, использую в настоящее время.
 • Паралельні потоки Android (Thread, AsyncTask, TimerTask) (2 года опыта)
  Средний, использую в настоящее время.
 • Спеціаліз. бібліотека матричних операцій Jama (для Java/Android) (2 года опыта)
  Продвинутый, использую в настоящее время.
 • Дистанційне керування обладнанням(Bluetooth Serial,мікроконтрол) (2 года опыта)
  Продвинутый, использую в настоящее время.
 • Створення екранних форм Android (2 года опыта)
  Средний, использую в настоящее время.
 • Парсінг сайтів (jsoup для Android) (1 год опыта)
  Средний, использую в настоящее время.
 • Робота з SQLite-базами (2 года опыта)
  Средний, использую в настоящее время.
 • Створення та використання сервісів Android (2 года опыта)
  Средний, использую в настоящее время.
 • JSON (2 года опыта)
  Средний, использую в настоящее время.
 • Retrofit (2 года опыта)
  Средний, использую в настоящее время.
 • Інші навички- дивись Senior Matlab, Android Developer на work.ua (17 лет опыта)
  Продвинутый, использую в настоящее время.

Знание языков

 • Украинский — свободно
 • Русский — свободно
 • Английский — средний

Дополнительная информация

Нагороджений грамотою Президії Національної академії наук України за наукову роботу «Адаптивна система виготовлення кварцових трубок» (15.02.2012).
Нагороджений почесною грамотою Полтавського державного центру науки, інновацій та інформатизації (2013 р.).
Маю 56 наукових праць, в тому числі: наукових статей - 36 (з них 17- міжнародних); патентів на винаходи та корисні моделі - 6.
Один із моїх Android-проектів (міні соціальна мережа для студентів і викладачів) - https://bitbucket.org/cyberlabupr/smartclient/src/default/

Працюючи у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 2004-року, викладав наступні дисципліни:
1) „Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем”;
2) „Основи автоматизації проектування машин”;
3) „Основи конструювання та автоматизації проектування машин”;
4) „Електроніка і мікросхемотехніка”;
5) „Обчислювальна техніка та програмування”;
6) „Автоматизація і управління процесами теплогазопостачання і вентиляції”;
7) „Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка”;
8) „Теоретичні основи електротехніки”;
9) „Основи автоматизації виробничих процесів у транспорті та будівництві”;
10) „Інтернет-технології у нафтогазовій галузі”;
11) „Інформатика та програмування”;
12) „Основи електротехніки та електроніки”.

Навыки по направлению Senior Matlab Developer (кибернетика, автоматизация):
1) построение непрерывных и дискретных компьютерных моделей процессов и систем (в MATLAB и Simulink);
2) идентификация объектов управления (с использованием MATLAB, написание алгоритмов на MATLAB, С++, Java);
3) прогнозирование процессов (с моделированием в MATLAB, Simulink, с построением алгоритмов в MATLAB, C++, Java) - опубликована научная статья;
4) решение оптимизационных задач (используя MATLAB);
5) минимизация и максимизация функций (с использованием MATLAB и Mathcad);
6) интерполяция и экстраполяция данных (с использованием MATLAB и Mathcad);
7) регрессионный анализ (с использованием MATLAB и Mathcad);
8) статистический анализ экспериментальных данных (с использованием MATLAB и Mathcad);
9) синтез адаптивных систем управления (с построением компьютерных моделей систем в MATLAB и Simulink) - имеется патент на изобретение, опубликован ряд научных статей (в т.ч. в международных научных журналах);
10) синтез робастных систем управления (с построением компьютерных моделей систем в MATLAB и Simulink) - имеется патент на изобретение, опубликована статья в международном научном журнале;
11) синтез модальных систем управления (с построением компьютерных моделей систем в MATLAB и Simulink) -опубликована статья в международном научном журнале;
12) перевод моделей, заданных в форме дифференциальных уравнений, в компьютерные модели (в MATLAB, Simulink, C++, Java);
13) использование и синтез моделей в переменных состояния (с моделированием в MATLAB и Simulink);
14) синтез дискретных систем управления (с моделированием в MATLAB и Simulink);
15) синтез цифровых систем управления (с моделированием в MATLAB и Simulink);
16) синтез нелинейных систем управления (с моделированием в MATLAB и Simulink);
17) синтез непрерывных систем управления (с моделированием в MATLAB и Simulink);
18) моделирование динамики машин и механизмов (библиотека SimMechanics MATLAB-Simulink);
19) визуальное моделирование динамических систем (Simulink 3D Animation);
20) проектирование и моделирование электронных и электромеханических систем (SimPowerSystems пакета Simulink);
21) проектирование и моделирование энергетических систем (SimPowerSystems пакета Simulink);
22) профессиональное использование Control System Toolbox (MATLAB);
23) Stateflow (Simulink);
24) профессиональное использование Optimization Toolbox, Statistics Toolbox, Symbolic Math Toolbox, Filter Design Toolbox, Signal Processing Toolbox;
25) линейная и векторная алгебра (MATLAB, Simulink, Mathcad, Java);
26) дифференциальное и интегральное исчисление (MATLAB, Simulink, Mathcad);
27) разработка электронных и электромеханических систем автоматики (в том числе на основе однокристальных микро-ЭВМ, микропроцессоров, смартфонов, планшетов и ПЭВМ).

Навыки по направлению Embedded Developer (микроконтроллеры):
1) программирование Arduino-микроконтроллеров;
2) программирование STM32-микроконтроллеров (библиотека SPL);
3) программирование ESP32-модулей (Arduino IDE).


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: