Сохранить подходящие вакансии стало проще и удобнее

Резюме от 29 октября 2018

Мельничук Дмитро Олександрович

Регіональний менеджер, торговий представник

Полная занятость, неполная занятость.

Возраст:
32 года
Город:
Черновцы

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Провідний економіст

с 09.2017 по 08.2018 (11 месяцев)
Відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці», Москва (Транспорт, перевезення, логістика)

1. Здійснення фінансової діяльності компанії і її структурних підрозділів, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності господарської діяльності, досягнення високих кінцевих результатів при оптимальному використанні фінансових ресурсів.
2. Оптимізації бізнес-процесів, оцінка фінансового стану компанії.
3. Прийняття участі в забезпеченні компанії усіма необхідними матеріальними ресурсами, необхідної якості і контроль за їх раціональним використанням.
4. Забезпечення підготовки укладення договорів з постачальниками, узгодження умов і термінів поставок, вивчення можливості і доцільності встановлення прямих довгострокових господарських зв'язків по постачаннях матеріально-технічних ресурсів.
5. Формування довгострокової програми розвитку.
6. Формування управлінської звітності (по підприємству і бізнес-блокам), факторний аналіз результатів діяльності.
7. Здійснення планування і погодження з причетними Департаментами ВАТ «РЖД» бюджетних параметрів в частині доходів, прибутку і рентабельності в розрізі структурних підрозділів і бізнес-блоків.
8. Щомісячне здійснення коригування бюджетних параметрів в зв'язку зі зміненими умовами роботи і іншими обставинами, визначення ступеня обґрунтованості пропозицій щодо коригування на основі оперативного аналізу господарської діяльності.
9. Щомісячне здійснення і контроль за правильністю введення даних в автоматизовану систему планування інших видів діяльності ВАТ «РЖД»
10. Контроль за дебіторською та кредиторською заборгованістю.
11. Контроль за правильністю відображення в бухгалтерському обліку інших видів діяльності в частині доходів за допомогою єдиної корпоративної автоматизованої системи управління фінансовими ресурсами (ЄК АСУФР) на базі «SapLogon».
12. Формування довідково-аналітичного матеріалу за основі аналізу бюджетних параметрів по іншим видам діяльності в розрізі структурних підрозділів і бізнес-блоків.
13. Розробка заходів щодо своєчасного запобігання негативним явищам та усунення наслідків, що виникають в ході виконання бюджету.
14. Підготовка матеріалу для формування даних за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
15. Розробка, контроль і аналіз заходів щодо підвищення доходів у розрізі структурних підрозділів.
16. Розгляд та узгодження проектів договорів зі сторонніми контрагентами.
17. Розгляд листів, рапортів, доповідних, скарг на «Гарячу лінію» ВАТ «РЖД», громадських та інших організацій, фізичних осіб, підготовка та направлення відповідей.
18. Підготовка в межах своєї компетенції інструктивних документів (листи, пам'ятки та інші документи), організаційно-розпорядчих документів, обов'язкові для виконання підрозділами органу управління та структурними підрозділами, організаційно-розпорядчі документи.

Провідний економіст (з праці й заробітної плати)

с 09.2016 по 09.2017 (1 год)
Відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці», Нижній Новгород (Транспорт, перевезення, логістика)

1. Розрахунок персональних надбавок, компенсацій та ін. Розрахунки на підставі затверджених положень.
2. Розрахунок премій за категоріями працівників.
3. Складання довідок по заробітній платі структурних підрозділів за підсумками діяльності.
4. Ведення встановленої звітності, підготовка аналітичних, довідкових матеріалів з праці і зарплати керівництву.
5. Оформлення наказів: про встановлення, зміну персональних надбавок і доплат; про преміювання працівників; про матеріальну допомогу та інших виплатах.
6. Участь у розробці положень, інструкцій регламентів з організації оплати праці та преміювання працівників.
7. Контроль за дотриманням штатної дисципліни, за витрачанням фонду заробітної плати, правильністю встановлення найменувань професій і посад, застосування тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок, встановленням відповідно до кваліфікаційних довідників розрядів і категорій фахівцям.
8. Перевірка первинних документів по робочому часу і виконання планових завдань з праці структурними підрозділами для розрахунку заробітної плати.
9. Обробка службових записок на внесення змін до штатного розпису, на доплати, поєднання.
10. Складання та своєчасне надання до відповідних організацій встановлену статистичну звітність.

Торговий представник

с 03.2016 по 09.2016 (6 месяцев)
ТОВ "Пшеничка" (Danone), Чернівці (Дистрибьютор продукции ТМ "Danone")

1. Встановлення тісного і плідного контакту з максимальним числом клієнтів.
2. Регулярне відвідування всіх закріплених клієнтів.
3. Забезпечення максимальної реалізації продукції по кожній групі товарів.
4. Забезпечення найбільш вигідного розміщення продукції на торговій площі клієнта.
5. Активна участь в просуванні нового асортименту.
6. Щоденне проведення маркетингових досліджень на закріпленій території.
7. Щоденне надання звітів про виконану роботу.
8. Зміцнення конструктивного співпрацю з усіма покупцями, забезпечення високого рівня обслуговування.
9. Розуміння стратегічних цілей роботодавця, всебічне сприяння їх реалізації.
10. Активна участь у всіх навчальних програмах.
11. Постійна підтримка іміджу ділової людини.

Заступник керівника підприємства з економіки та фінансів

с 03.2015 по 12.2015 (9 месяцев)
Відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці», Нижній Новгород (Транспорт, перевезення, логістика)

1. Підготовка річних і поточних бюджетів компанії
2. Контроль за здійсненням платежів
3. Розрахунок основних економічних показників діяльності компанії
4. Прийняття участі в забезпеченні компанії усіма необхідними матеріальними ресурсами, необхідної якості і контроль за їх раціональним використанням.
5. Забезпечення підготовки укладення договорів з постачальниками, узгодження умов і термінів поставок, вивчення можливості і доцільності встановлення прямих довгострокових господарських зв'язків по постачаннях матеріально-технічних ресурсів
6. Контроль і оптимізація витрат
7. Аналіз фінансово-господарської діяльності компанії
8. Управління фінансовими потоками
9. Управління бізнес процесами, організація взаємодії між підрозділами
10. Аналіз собівартості в цілому по підприємству і по конкретних видах робіт
11. Розробка методик, регламентів та форм звітності
12. Проведення економічної навчання
13. Контроль за своєчасністю і повнотою надходжень
14.Організація роботи та координація між структурними підрозділами з обліку
15. Здійснення контролю за дебіторською та кредиторською заборгованістю
16. Перевірка ведення договірної роботи з контрагентами
17. Взаємодія з іншими підрозділами холдингу

Провідний економіст (заступник начальника відділу)

с 04.2011 по 03.2015 (3 года 11 месяцев)
Відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці», Нижній Новгород (Транспорт, перевезення, логістика)

1. Формування плану доходів і витрат, щомісячний звіт, прийняття управлінських рішень.
2. Проведення звірки даних.
3. Побудова управлінського обліку.
4. Підготовка звітів по руху коштів.
5. Здійснення роботи в програмі SAP в модулі «Управлінська звітність».
6.Планування обсягу послуг, що надаються структурними підрозділами.
7. Розробка, контроль, виконання бюджетних показників.
8. Здійснення контролю за виконанням планів, заходів та веденням звітної документації структурних підрозділів.
9. Планування (щомісяця і щоквартально) загальної потреби фінансування поточних платежів і кредиторської заборгованості відповідно до бюджету.
10. Планування (щомісяця і щоквартально) грошових коштів на виплату податкових платежів.
11. Формування і здійснення платежів відповідно до платіжного балансу.
12. Розгляд та узгодження у встановленому порядку проектів договорів.
13. Взаємодія з Департаментом «Казначейство» ВАТ «РЖД» в частині погодження та виконання платежів.
14. Контроль за цільовим використанням коштів, передбачених в платіжному балансі, забезпечення оперативного обліку інформації про рух грошових коштів.
15. Забезпечення фінансових взаємин з іншими господарюючими суб'єктами, що виникають на підставі укладених договорів.
16. Участь у бухгалтерській та управлінській звітності з метою забезпечення контролю за достовірністю.
17. Здійснення перевірок структурних підрозділів по виконанню планів, заходів та ведення фінансової звітності.

Провідний інженер (по матеріально-технічному забезпеченню)

с 12.2009 по 04.2011 (1 год 4 месяца)
Відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці», Нижній Новгород (Транспорт, перевезення, логістика)

1. Організація забезпечення структурних підрозділів організації всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальними ресурсами та їх раціональне використання з метою скорочення витрат.
2. Розробка проектів перспективних і поточних планів, створення необхідних виробничих запасів на основі визначення потреб у матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, устаткуванні, комплектуючих виробах, паливі, енергії та ін.) з використанням прогресивних норм витрат.
3. Вишукування джерел покриття матеріально-технічних потреб організації за рахунок її внутрішніх ресурсів.
4. Забезпечення підготовки укладання договорів з постачальниками, узгодження умов і термінів поставок; вивчення можливості і доцільності встановлення прямих довгострокових господарських зв'язків по постачаннях матеріально-технічних ресурсів.
5. Вивчення оперативної маркетингової інформації про можливості придбання матеріально-технічних ресурсів.
6. Забезпечення доставки матеріальних ресурсів відповідно до передбачених договорами термінів, контроль їх кількості та комплектності та зберіганні на складах організації.
7. Підготовка претензій до постачальників при порушенні ними договірних зобов'язань, контроль складання розрахунків по цих претензіях, узгодження з постачальниками зміни умов укладених договорів.
8. Розробка стандартів організації по матеріально-технічному забезпеченню, економічно обґрунтованих нормативів виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів.
9. Контроль за станом запасів матеріалів і комплектуючих виробів, оперативним регулюванням виробничих запасів, дотриманням лімітів матеріальних ресурсів і їх витрачанням у підрозділах організації за прямим призначенням.
10. Розробка і впровадження заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів, зниження витрат, пов'язаних з їх транспортуванням і зберіганням, використання вторинних ресурсів і відходів виробництва, вдосконалення системи контролю за їх
витрачанням, використанням внутрішніх ресурсів, виявленням і реалізацією зайвої сировини, матеріалів, обладнання та інших видів матеріальних ресурсів.
11. Облік руху матеріальних ресурсів на складі
організації, прийняття участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей.
12. Складання встановленої звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення організації.

Інженер 1 категорії (по матеріально-технічному забезпеченню)

с 03.2009 по 12.2009 (9 месяцев)
Відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці», Нижній Новгород (Транспорт, перевезення, логістика)

1. Організація забезпечення структурних підрозділів організації всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальними ресурсами та їх раціональне використання з метою скорочення витрат.
2. Розробка проектів перспективних і поточних планів, створення необхідних виробничих запасів на основі визначення потреб у матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, устаткуванні, комплектуючих виробах, паливі, енергії та ін.) з використанням прогресивних норм витрат.
3. Пошук джерел покриття матеріально-технічних потреб організації за рахунок її внутрішніх ресурсів.
4. Забезпечення підготовки укладення договорів з постачальниками, узгодження умов і термінів поставок; вивчення можливості і доцільності встановлення прямих довгострокових господарських зв'язків по постачаннях матеріально-технічних ресурсів.
5. Вивчення оперативної маркетингової інформації про можливості придбання матеріально-технічних ресурсів.
6. Забезпечення доставки матеріальних ресурсів відповідно до передбачених договорами термінів, контроль їх кількості та комплектності та зберіганні на складах організації.
7. Підготовка претензій до постачальників при порушенні ними договірних зобов'язань, контроль складання розрахунків по цих претензіях, узгодження з постачальниками зміни умов укладених договорів.
8. Розробка стандартів організації по матеріально-технічному забезпеченню, економічно обґрунтованих нормативів виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів.
9. Контроль за станом запасів матеріалів і комплектуючих виробів, оперативним регулюванням виробничих запасів, дотриманням лімітів на матеріальні ресурси і їх витрачанням у підрозділах організації за прямим призначенням.
10. Розробка і впровадження заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів, зниження витрат, пов'язаних з їх транспортуванням і зберіганням, використання вторинних ресурсів і відходів виробництва, вдосконалення системи контролю за їх
витрачанням, використанням внутрішніх ресурсів, виявленням і реалізацією зайвої сировини, матеріалів, обладнання та інших видів матеріальних ресурсів.
11. Облік руху матеріальних ресурсів на складі
організації, прийняття участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей.
12. Складання звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення організації.

Футболіст

с 07.2004 по 06.2008 (3 года 11 месяцев)
ФК "Буковина", Чернівці (Спорт)


Образование

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Єкономічний, менеджмент організації, Чернівці
Высшее, с 09.2003 по 06.2008 (4 года 9 месяцев)


Дополнительное образование

  • Планування, контроль і аналіз витрат з застосуванням принципів нормативно-цільового бюджетування (2015)
  • Бюджетне управління фінансовими результатами за видами діяльності ВАТ "РЖД" не пов'язаним із здійсненням перевезень, наданням по (2015)
  • Фінансово-економічна взаємодія в вертикально інтегрованої холдіноговой компанії (2014)
  • Бюджетне управління фінансовими результатами за видами діяльності ВАТ "РЖД", не пов'язаним із здійсненням перевезень, наданням п (2014)
  • Роздільний управлінський облік в вертикально інтегрованої холдингової компанії ВАТ "РЖД (2013)

Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером
Впевнений комп'ютерний користувач. Знання програм SAP, 1C, основних програм Microsoft Office, таких як MS Access, Word, PowerPoint, Excel, вміння працювати з електронною поштою (в тому числі і в програмах Outlook Express, Mirramail, EmailOpenViewPro). Робота з різними браузерами (Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer).


Знание языков

  • Украинский — свободно
  • Русский — свободно
  • Английский — средний

Дополнительная информация

Особисті якості: відповідальність, здатність швидко навчатися, комунікабельність, стресостійкість, цілеспрямованість, працездатність, старанність, акуратність, пунктуальність.

Досягнення:
1. Кандидат в майстри спорту з футболу.
2. Почесна грамота заступника генерального директора ВАТ "РЖД"
3. Почесна грамота начальника Горьківської залізниці


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: