Кадрові документи Посадові інструкції Будівництво, нерухомість

Тесляр 2-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 39,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Тесляр 2-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Тесляр 2-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Тесляр 2-го розряду заміняє ___.
 4. Тесляра 2-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - основні види лісоматеріалів і властивості деревини;
  - способи грубого обробляння лісоматеріалів;
  - правила поводження з антисептичними та вогнезахисними сумішами і прийоми покривання ними дерев’яних деталей і конструкцій за допомогою щіток;
  - способи розбирання простих дерев’яних конструкцій і їх очищання;
  - правила переміщання та складування вантажів малої маси;
  - види рулонних і штучних покрівельних матеріалів;
  - способи розбирання простих покриттів з рулонних і штучних матеріалів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
  - Одержання професії безпосередньо на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконує найпростіші теслярські й опалубні роботи.
 2. Виконує найпростіші роботи під час улаштовування рулонних покрівель насухо з пришиванням цвяхами та покрівель з штучних матеріалів.

III. Права

Тесляр 2-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Тесляр 2-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.