Кадрові документи Посадові інструкції Будівництво, нерухомість

Покрівельник сталевих покрівель 2-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 40,2 Кб)

I. Загальні положення

 1. Покрівельник сталевих покрівель 2-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Покрівельник сталевих покрівель 2-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Покрівельник сталевих покрівель 2-го розряду заміняє ___.
 4. Покрівельника сталевих покрівель 2-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - види покрівельної сталі;
  - способи заготовляння картин рядового покриття вручну;
  - прийоми очищання і прооліфлювання покрівельної сталі;
  - способи розбирання покрівельних покриттів з листової сталі.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
  - Одержання професії безпосередньо на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконує найпростіші роботи під час ремонту й улаштування покрівель із покрівельної сталі:
  - Розпаковування, очищання та прооліфлювання покрівельної сталі.
  - Обрізання листів.
  - Заготовлення картин рядового покриття.
  - Розбирання покрівлі з листової сталі.

III. Права

Покрівельник сталевих покрівель 2-го розряду має право:

 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти своєму безпосередньому керівнику про всі виявленні в процесі своєї діяльності недоліках та вносити пропозиції по їх усуненню.
 4. Робити запис особисто або по дорученню керівництва організації від підрозділів організації та інших спеціалістів інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 5. Притягувати спеціалістів (окремих структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).
 6. Вимагати від керівництва організації допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків та прав.

IV. Відповідальність

Покрівельник сталевих покрівель 2-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, діючого трудового законодавства України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі виконання своєї діяльності - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За нанесення матеріального збитку - в межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.