Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Машиніст насосних установок 2-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 44,2 Кб)

I. Загальні положення

 1. Машиніст насосних установок 2-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Машиніст насосних установок 2-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Машиніст насосних установок 2-го розряду заміняє ___.
 4. Машиніста насосних установок 2-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - принцип роботи відцентрових, поршневих насосів та іншого устаткування насосних установок;
  - фізичні і хімічні властивості води, нафти та інших перекачуваних рідин, а також газу;
  - характеристику насосів та приводів до них, допустимі навантаження в процесі їх роботи;
  - схеми комунікацій насосних установок, розташування запірної арматури і запобіжних пристроїв;
  - способи усунення неполадок у роботі устаткування насосних установок;
  - правила обслуговування і перемикання трубопроводів гринельних мереж;
  - сорти та марки масел, що застосовуються;
  - мастильну систему, установок.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Обслуговує насосні установки, обладнані поршневими і відцентровими насосами із сумарним подаванням 1000 м.куб./год. води, кислот, лугів, пульпи та інших нев’язких рідин, і насосні установки з перекачування нафти, мазуту, смоли та інших в’язких рідин із сумарним подаванням до 50 т/год.
 2. Обслуговує насоси, насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках, а також голкофільтрові установки з подаванням насосів до 100 м.куб./год. кожен.
 3. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарним подаванням до 6000 м.куб./год. метаноповітряної суміші.
 4. Проводить заміри газу.
 5. Регулює подавання води, нафти та інших перекачуваних рідин. Здійснює зливання і перекачування нафти та мазуту із цистерн та барж.
 6. Підігріває рідке паливо під час зливання та подавання його до місця зберігання або споживання.
 7. Продуває нафтомагістраль.
 8. Стежить за станом фільтрів та очищає їх.
 9. Обслуговує гринельні мережі.
 10. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування.
 11. Веде записи у журналі про роботу установок.
 12. Виконує поточний ремонт і бере участь у більш складних видах ремонту устаткування.

III. Права

Машиніст насосних установок 2-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Машиніст насосних установок 2-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.