Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Апаратник оброблення зерна 3-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 45,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Апаратник оброблення зерна безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Апаратник оброблення зерна виконує вказівки ___.
 3. Апаратник оброблення зерна заміняє ___.
 4. Апаратника оброблення зерна заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - порядок приймання та правила сепарування зерна, обмолоту качанів кукурудзи, розділення насіння, зерна на фракції;
  - протруювання насіння, сушіння зерна, насіння;
  - будову транспортерів, трієрів, молотарок для обмолоту кукурудзи, калібрувальних машин, протруювачів, барабанних сушарок, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування;
  - способи приготування емульсій для захисного покриття;
  - способи заправлення ядохімікатами протруювачів, допустимі норми їх витрат для приготування розчину;
  - ознаки отруєння, способи запобігання йому та заходи з надання допомоги потерпілим;
  - вимоги до якості протруюваного насіння;
  - слюсарну справу.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 2 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Приймає, переміщує зерно, насіння олійних, бобових та інших культур, розподіляє їх по силосах або на оброблення з урахуванням якості зерна за допомогою всіх видів транспортерів; сепарує зерно на сепараторах, трієрах; обмолочує качани кукурудзи, розділює насіння, зерно на фракції на калібрувальних машинах та трієрах; протруює насіння на протруювачах та інших спеціальних апаратах.
 2. Сушить зерно різних культур, насіння бобових та олійних культур, кукурудзи в качанах продовольчого, фуражного призначення в барабанних зерносушарках.
 3. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів усіх типів, сепараторів, молотарок для обмолоту качанів кукурудзи, трієрів, калібрувальних машин, протруювачів та барабанних сушарок, фільтрів, аспіраційних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування.
 4. Бере участь у заміні сит.
 5. Налагоджує та регулює режим роботи обслуговуваного устаткування.
 6. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна.
 7. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування.
 8. Виявляє несправності в роботі обслуговуваного устаткування і бере участь у його ремонті.
 9. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування.
 10. Веде облік роботи зерносушарки за зміну.
 11. Веде облік просушеного зерна.

III. Права

Апаратник оброблення зерна має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Апаратник оброблення зерна несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.