Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Сепараторник

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 86,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Сепараторник безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Сепараторник виконує вказівки ___.
 3. Сепараторник заміняє ___.
 4. Сепараторника заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову і принцип роботи обслуговуваних сепараторів, промивальників, гідрозмішувачів та іншого обладнання;
  - основи процесу сепарації;
  - технологію та режим збагачення;
  - магнітні властивості продуктів збагачення, що видобуваються;
  - схему ланцюга апаратів фабрики;
  - правила настроювання потоку променів реле приймача;
  - класифікацію корисних копалин та вміст золи в них;
  - основи електротехніки;
  - електрослюсарну справу;
  - правила технічної експлуатації обслуговуваних сепараторів;
  - порядок оформлення технічної документації;
  - властивості збагачуваної сировини і супутніх порід та мінералів;
  - технологію приготування та регенерації важких суспензій;
  - режим збереження продуктів збагачення, що видобуваються;
  - склади жирових мазей та їх зміни залежно від температури технологічної води.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта.
  - Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Веде процес сепарації на електромагнітних, електростатичних, гвинтових, поліградієнтних сепараторах, гідросепараторах.
 2. Спостерігає за роботою обслуговуваних сепараторів, промивальників, гідрозмішувачів.
 3. Регулює магнітне поле і силу струму залежно від якості одержуваного концентрату та втрати у відходах.
 4. Здійснює:
  - пуск та зупинку обладнання;
  - регулювання подання матеріалів, води, виходу продуктів збагачування;
  - рівномірний розподіл та регулювання подання матеріалів на сепаратори.
 5. Спостерігає за показаннями засобів вимірювань.
 6. Визначає лужність пульпи під час гідросепарації.
 7. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

III. Права

Сепараторник має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Сепараторник несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.