Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Дозиметрист

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 45,2 Кб)

I. Загальні положення

 1. Дозиметрист безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Дозиметрист виконує вказівки ___.
 3. Дозиметрист заміняє ___.
 4. Дозиметриста заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Законодавство України у сфері цивільного захисту;
  - положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення служби в оперативно-рятувальних підрозділах;
  - правила охорони праці під час проходження і несення служби;
  - тактико-технічні характеристики спеціальної техніки, спорядження та спеціального обладнання, якими оснащений підрозділ;
  - технології ліквідації надзвичайних ситуацій за їх характеристиками та класифікаціями;
  - бойові завдання і можливості ланки (відділення), основні види, властивості, джерела і вражаючі фактори радіоактивних випромінювань та сильнодіючих отруйних речовин;
  - технічні характеристики, будову, принципи дії і правила роботи з наявними приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю, засобів індивідуального захисту і спецобробки;
  - особисті правила роботи у зонах зараження радіоактивними та отруйними речовинами при проведені аварійно-рятувальних робіт в умовах аварій, катастроф, стихійних лих, пожеж;
  - правила техніки безпеки при роботі з наявними приладами та міри радіаційної і хімічної безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт;
  - правила застосування засобів зв’язку, аварійно-технічного обладнання та його експлуатації;
  - сигнали цивільної оборони і дії, які вони визначають;
  - порядок та засоби надання першої медичної допомоги.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за відповідною робітничою професією.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Відповідає за стан закріпленого спеціального обладнання, приладів радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю та спостереження, засобів індивідуального захисту, спецобробки, зв’язку та переговорних пристроїв.
 2. Користується навігаційною апаратурою і орієнтується на будь-якій місцевості.
 3. Проводить технічне обслуговування приладів, апаратури засобів індивідуального захисту та спеціального обладнання.
 4. Проводить санітарну обробку особового складу, дегазацію, дезинфекцію та дезинсекцію обмундирування, обладнання та техніки.
 5. Проводить першочергові аварійно-рятувальні роботи, локалізацію і ліквідацію джерел радіаційного і хімічного впливу та гасіння пожеж на зараженій території.
 6. Надає першу медичну допомогу потерпілим.

III. Права

Дозиметрист має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Дозиметрист несе відповідальність за:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.