Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Машиніст насосних установок 3-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 44,2 Кб)

I. Загальні положення

 1. Машиніст насосних установок 3-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Машиніст насосних установок 3-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Машиніст насосних установок 3-го розряду заміняє ___.
 4. Машиніста насосних установок 3-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову поршневих та відцентрових насосів з перекачування води, рідкого палива та інших рідин;
  - схеми повітропроводів, всмоктуючих і нагнітальних трубопроводів та регулюючих пристроїв, конструкцію клинкетів та фільтрів;
  - елементарні знання з електротехніки, гідравліки і механіки;
  - способи усунення неполадок у роботі устаткування та ліквідації аварій;
  - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;
  - порядок і правила ведення обліку роботи установок.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
  - Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста насосних установок 2 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Обслуговує насосні установки, обладнані поршневими та відцентровими насосами із сумарним подаванням понад 1000 до 3000 м.куб./год. води, пульпи та інших нев’язких рідин, і насосні установки з перекачування нафти, мазуту, смоли та інших в’язких рідин із сумарним подаванням понад 50 т/год.
 2. Обслуговує насоси і насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках із подаванням кожним насосом або агрегатом понад 100 до 1000 м.куб./год. води та голкофільтрові установок з подаванням насосів понад 100 до 600 м.куб./год. кожен.
 3. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарним подаванням понад 6000 м.куб./год. до 18000 м.куб./год. метаноповітряної суміші.
 4. Здійснює пуск і зупинку двигунів та насосів.
 5. Підтримує заданий тиск води та інших перекачуваних рідин, контролює безперервну роботу насосів, двигунів і арматури дільниці трубопроводу, що обслуговується.
 6. Виявляє та усуває дефекти в роботі устаткування.
 7. Веде технічний облік і звітність про роботу установок.
 8. Виконує поточний ремонт насосного устаткування і бере участь у середньому та капітальному ремонтах його.

III. Права

Машиніст насосних установок 3-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Машиніст насосних установок 3-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.