Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Технік-гідротехнік (гідрогеолого-меліоративні експедиції)

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 50 Кб)

I. Загальні положення

 1. Технік-гідротехнік безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Технік-гідротехнік виконує вказівки ___.
 3. Технік-гідротехнік заміняє ___.
 4. Техніка-гідротехніка заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Земельний кодекс України;
  - Водний кодекс України;
  - Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Державні будівельні норми;
  - законодавство про працю;
  - Правила технічної експлуатації елементів зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об’єктів;
  - постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об’єктів;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу;
  - основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки та гідравліки, економіку й організацію виробництва, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
  - безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
  - порядок планування ремонтно-експлуатаційних робіт;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів, перспективи їх розвитку;
  - оплату праці й управління.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Технік-гідротехнік I категорії: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр, молодший спеціаліст): для бакалавра — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії — не менше 1 року; для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії — не менше 2 років.
  Технік-гідротехнік II категорії: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 1 року; для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 2 років.
  Технік-гідротехнік: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр або молодший спеціаліст) — без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконує окремі роботи, які пов’язані з вишукуваннями, проектуванням, будівництвом, обслуговуванням та дослідженнями гідротехнічних споруд та елементів водогосподарських об’єктів.
 2. Здійснює геодезичне знімання ділянок земної поверхні і елементів водогосподарських об’єктів, проводить відбір зразків води та ґрунту, визначає їх окремі фізико-механічні характеристики.
 3. Виконує розрахункові та графічні роботи під керівництвом спеціалістів під час проектування гідромеліоративних систем та інших водогосподарських об’єктів.
 4. Забезпечує виконання технологічних операцій під час будівництва, обслуговування та ремонту водогосподарських споруд у відповідності до проектно-технологічної документації та норм і правил.
 5. Бере участь у роботі комісії з обстеження закріплених за ним об’єктів, зі складання дефектних відомостей про технічний стан гідротехнічних об’єктів на дільниці, виявляє технічні дефекти у спорудах та їх вплив на роботу меліоративних систем, вживає заходів щодо їх ліквідації.
 6. Використовує нову техніку, засоби малої механізації на роботах з будівництва, ремонту та технічної експлуатації споруд і об’єктів.
 7. Вживає заходів щодо безаварійного пропуску повеней і паводків та підготовки водогосподарських об’єктів та систем до вегетаційного періоду.
 8. Веде первинну інформаційну та звітну документацію, бере участь у розробленні планів забору води, відповідає за своєчасну і безперебійну подачу води водокористувачам згідно з графіками.
 9. Здійснює контроль за використанням робітниками правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, споруд і об’єктів, дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової дисципліни.

III. Права

Технік-гідротехнік має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Технік-гідротехнік несе відповідальність за:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.