Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Інженер-лаборант

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 46,4 Кб)

I. Загальні положення

 1. Інженер-лаборант безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Інженер-лаборант виконує вказівки ___.
 3. Інженер-лаборант заміняє ___.
 4. Інженера-лаборанта заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - технологію виробництва;
  - устаткування лабораторії і правила його експлуатації;
  - технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції;
  - чинні на виробництві стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва, лабораторного контролю та оформлення технічної документації;
  - методи проведення науково-дослідних робіт і організації лабораторного контролю виробництва;
  - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв’язку;
  - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва аналогічної продукції.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Провідний інженер-лаборант: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-лаборанта I категорії - не менше 2 років.
  Інженер-лаборант I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-лаборанта II категорії - не менше 2 років.
  Інженер-лаборант II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-лаборанта - не менше 1 року.
  Інженер-лаборант: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керує проведенням або проводить лабораторні аналізи, випробування та інші види досліджень сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій і готової продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і стандартам.
 2. Виконує експериментальні і дослідні роботи з метою пошуку і застосування економних та ефективних методів виробництва, а також лабораторного контролю виробництва.
 3. Проводить необхідні розрахунки в межах виконаних аналізів, випробувань і досліджень, аналізує одержані результати і систематизує їх.
 4. Бере участь у розробленні технологічних процесів і дослідженні їх під час освоєння, розробленні і впровадженні стандартів і технічних умов на сировину, напівфабрикати, матеріали, що використовуються на виробництві, а також у встановленні прогресивних норм їх витрат.
 5. Розроблює нові й удосконалює діючі методи проведення лабораторних аналізів, випробувань і досліджень, надає допомогу з їх освоєння.
 6. Досліджує причини браку на виробництві, бере участь у розробленні пропозицій щодо його запобігання й усунення.
 7. Розроблює заходи щодо комплексного використання сировини, заміни дефіцитних матеріалів і вишукує способи утилізації відходів виробництва.
 8. Стежить за правильною експлуатацією лабораторного устаткування і своєчасним передаванням його на періодичну державну повірку.

III. Права

Інженер-лаборант має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Інженер-лаборант несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.