Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Машиніст холодильних установок 2-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 40,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Машиніст холодильних установок 2-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Машиніст холодильних установок 2-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Машиніст холодильних установок 2-го розряду заміняє ___.
 4. Машиніст холодильних установок 2-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - основні знання про будову компресорів, насосів, конденсаторів, випарників, повітроохолодників та іншого устаткування холодильних установок;
  - схему будови і розташування контрольно-вимірювальних приладів, трубопроводів і арматури;
  - способи запобігання та усунення несправностей у роботі установки;
  - номенклатуру холодильних агентів;
  - правила змащування машин, що обслуговуються;
  - види і сорти застосовуваних мастильних матеріалів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Обслуговує компресори, насоси, конденсатори, випарники, повітроохолодники, трубопроводи і арматуру холодильних установок, а також установок з виробництва льоду під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.
 2. Чистить, змащує та заряджає механізми установок і бере участь у поточному та планово-запобіжному ремонті устаткування, апаратури й трубопроводів, які обслуговує.

III. Права

Машиніст холодильних установок 2-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Машиніст холодильних установок 2-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.