Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Електромонтер з обслуговування та ремонту пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї та блокування 7-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 40,6 Кб)

I. Загальні положення

 1. Електромонтер безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Електромонтер виконує вказівки ___.
 3. Електромонтер заміняє ___.
 4. Електромонтера заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову і принцип дії пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації, автоматичної локомотивної сигналізації, дистанційно-виправної системи контролю рухомого складу на ходу поїзда, апаратури для безконтактного виявлення перегрітих букс у поїздах;
  - електричні схеми пристроїв, які обслуговуються;
  - механічні та електричні характеристики кодової і електронної апаратури, пристроїв захисту від перенапруги.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта (молодший спеціаліст).
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування 6 розряду не менше 1 року.


II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює технічне обслуговування відповідно до затвердженого графіка:
  - пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації,
  - дистанційно-випробної системи контролю рухомого складу на ходу поїзда,
  - апаратури для контактного виявлення перегрітих букс в поїздах;
 2. Здійснює первинне механічне та електричне регулювання кодової та електронної апаратури СЦБ в ремонтно-технологічних дільницях.
 3. Здійснює перевірку пристроїв захисту від перенапруги.
 4. Відшукує найпростіші несправності пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації.


III. Права

Електромонтер має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Електромонтер несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.