Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Транспортувальник 3-го розряду (такелажні роботи)

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 40,4 Кб)

I. Загальні положення

 1. Транспортувальник безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Транспортувальник виконує вказівки ___.
 3. Транспортувальник заміняє ___.
 4. Транспортувальника заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - найменування вантажів, які перевозяться і переносяться;
  - виробниче завдання обслуговуваних дільниць та графік завантаження робочих місць;
  - технологічну послідовність оброблення матеріалів, деталей, вузлів;
  - правила транспортування шкідливих, пожежо- і вибухонебезпечних речовин, способи їх складання;
  - порядок оформлення приймально-здавальних документів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
  - Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією транспортувальника (такелажні роботи) 2 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Переносить вручну і перевозить на візках, вагонетках та інших транспортних засобах на робочі місця різні виробничі вантажі: сировину, напівфабрикати, деталі, вироби, інструмент, прилади тощо, які потребують обережності; шкідливі, пожежо- і вибухонебезпечні речовини згідно із змінним завданням.
 2. Доставляє і здає на склад та ВТК зазначені вантажі з відповідним оформленням приймально-здавальних і супровідних документів.

III. Права

Транспортувальник має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Транспортувальник несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.