Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Інженер-гідротехнік

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 52,8 Кб)

I. Загальні положення

 1. Інженер-гідротехнік безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Інженер-гідротехнік виконує вказівки ___.
 3. Інженер-гідротехнік заміняє ___.
 4. Інженера-гідротехніка заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Водний кодекс, Кодекс про землю і надра, Закон “Про меліорацію земель”, вимоги природоохоронних, санітарних та інших органів;
  - правила технічної експлуатації, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо ремонту та утримання гідротехнічних споруд;
  - технологію проведення гідротехнічних робіт;
  - основи геодезії, гідротехніки та гідравліки;
  - технічний стан обслуговуваних об’єктів, ведення оперативного обліку та звітності, економіку та організацію виробництва, праці та управління;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Провідний інженер-гідротехнік: повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра — стаж роботи за професією інженера-гідротехніка I категорії — не менше 1 року, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-гідротехніка I категорії — не менше 2 років.
  Інженер-гідротехнік I категорії: повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи; спеціаліста — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією інженера-гідротехніка II категорії не менше 1 року.
  Інженер-гідротехнік II категорії: повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи; для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-гідротехніка — не менше 1 року.
  Інженер-гідротехнік: повна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Організовує виконання технологічних процесів під час створення і функціонування водогосподарських об’єктів:
  - проводить підготовку виробництва та забезпечує виконання технологічних процесів;
  - проводить випробування і вимірювання основних параметрів технологічних процесів та здійснює перевірку їх відповідності до проектних параметрів і нормативів;
  - організовує виконання робіт зі створення водогосподарських об’єктів;
  - розробляє та доводить виробничі завдання до ланок і бригад та забезпечує їх виконання;
  - розробляє і оформляє інформаційну та звітну документацію, складає дефектні відомості та зміни до технічних паспортів, складає первинну кошторисну та виконавчу документацію і звітність, визначає виконавців, вносить пропозиції щодо фінансування робіт з нагляду, догляду за роботою систем, проведення поточного, капітального ремонтів, здійснює контроль за їх виконанням і приймає виконані роботи.
 2. Забезпечує функціонування водогосподарських об’єктів:
  - організовує проведення поточних і аварійних ремонтів гідромеліоративних систем та споруд;
  - забезпечує підготовку водогосподарських об’єктів, машин механізмів та обладнання до роботи;
  - розробляє плани водопідготовки, водоподачі і водовідведення;
  - здійснює технічну експлуатацію водогосподарських об’єктів;
  - забезпечує раціональний розподіл води в мережі між користувачами та функціонування технологічного обладнання, організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування водогосподарських об’єктів.
 3. Забезпечує пропускання повеней і паводків та підготовку водогосподарських об’єктів до вегетаційного сезону та проведення ремонтно-відновлювальних робіт.
 4. Здійснює вхідний, операційний контроль якості водогосподарських мереж та споруд, виконує обстеження технічного стану водогосподарських мереж та споруд, виявляє відмови та пошкодження, розробляє заходи щодо їх запобігання і усунення, удосконалення або реконструкції; проводить спостереження за впливом водогосподарських мереж і споруд на стан навколишнього природного середовища і оцінює наслідки використання обраних технологій, сировини та матеріалів, можливість застосування безвідходних технологій, а також вторинного використання відходів виробництва; проводить контроль і дає висновки про відповідність матеріалів, виробів і конструкцій технічної документації на виробництві; проводить поопераційний контроль якості виконаних робіт під час створення і функціонування гідромеліоративних систем та споруд.
 5. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охорони праці, організовує розслідування нещасних випадків та аварій робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів, перспективи їх розвитку; оплату праці й управління.

III. Права

Інженер-гідротехнік має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Інженер-гідротехнік несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.