Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 48,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів ___ філії призначається і звільняється наказом начальника ___ філії за поданням начальника групи з обслуговування газопроводів, споруд на них.
 2. Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів безпосередньо підпорядковується майстру з експлуатації устаткування газових об’єктів.
 3. В своїй роботі слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів керується:
  - положенням про групу з обслуговування газопроводів, споруд на них, комунально-побутових об’єктів та ВБГО;
  - Правилами безпеки систем газопостачання України;
  - інструкцією з охорони праці;
  - виробничою інструкцією по технічному обслуговуванню зовнішніх газопроводів;
  - законом України «Про охорону праці»;
  - даною виробничою інструкцією.
 4. Повинен знати:
  - Склад та правила технічної експлуатації газового обладнання житлових будинків, комунально-побутових об’єктів, котелень.
  - Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, житлових будинків, громадських будівель, підприємств комунального та побутового призначення.
  - Правила безпеки систем газопостачання України в обсязі виконуємих робіт.
  - Будову автоматики газового обладнання.
  - Положення про «Групу з обслуговування газопроводів, споруд на них, комунально-побутових об’єктів та ВБГО».
  - Дану виробничу інструкцію.
 5. До роботи слюсарем з експлуатації та ремонту підземних газопроводів допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичне освідоцтво та здали екзамен на знання нормативних актів з охорони праці та ПБСГУ.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконувати обхід трас підземних та надземних газопроводів згідно затверджених маршрутів.
 2. Під час обходів звертати увагу на наявність корозії на газопроводах-вводах на виході їх із землі, на стан ізоляції.
 3. Перевіряти відсутність витоків газу на вимикаючих пристроях та на ізолюючих фланцевих з’єднаннях. При виявленні витоку газу приймати відповідні заходи по його ліквідації.
 4. Після перевірки вводів робити записи крейдою на вводах про дату перевірки.
 5. Наявність витоку на газопроводах та вимикаючих пристроях перевіряти шляхом обмилювання мильною емульсією.
 6. Про порушення та недоліки, виявлені під час обходів звітувати в щоденних рапортах майстру з експлуатації устаткування газових об’єктів.
 7. Оглядати газові колодязі, проводити відбір проб повітря.
 8. Виконувати роботи з профілактичного обслуговування та поточних ремонтів газових мереж та споруд на них згідно затверджених графіків.
 9. Перевіряти стан ущільнення вводів інженерних комунікацій в будівлі.
 10. Проводити цільове технічне обстеження газопроводів зі строком експлуатації понад 25 років, а також газопроводів, які проходять через залізні дороги та водні перешкоди.
 11. Оглядати стан місцевості на трасі газопроводу з метою виявлення обвалень ґрунту, розмиву його талими та дощовими водами; чистити кришки колодязів коверів від бруду та снігу.
 12. Виконувати постійний контроль за станом охоронної зони газопроводів. Виявляти не узгоджене з ___ філією ведення земельних та будівельних робіт, які проводяться в 15-метровій зоні від газопроводу. Про всі виявлені порушення негайно повідомляти майстру з експлуатації устаткування газових об’єктів, а при необхідності забороняти виконання робіт.
 13. При необхідності брати участь у складі групи з комплексного приладового обстеження (КПО) підземних газопроводів з метою перевірки та коригування маршрутних карт, нанесення прив’язок газопроводів до постійних орієнтирів, перевірки охоронних зон.
 14. Виконувати накази майстра з експлуатації устаткування газових об’єктів.
 15. Дотримуватися трудової та виробничої дисципліни.
 16. Дотримуватися вимог нормативних документів з питань охорони праці.

 

III. Права

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів має право:

 1. вимагати:
  - забезпечення спецодягом;
  - створення належних санітарно-побутових умов праці;
  - забезпечення необхідним інструментом та матеріалами;
  - виконання умов трудової угоди.
 2. проходити навчання за рахунок підприємства по підвищенню кваліфікаційного рівня в обсязі виконуємих робіт.

 

IV. Відповідальність

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів несе відповідальність:

 1. за порушення вимог виробничої інструкції та інструкції з охорони праці;
 2. за порушення нормативних актів з охорони праці;
 3. за порушення трудової та виробничої дисципліни;
 4. за невчасне та неякісне здання щоденного рапорту про виконану роботу;
 5. за невиконання наказів майстра з експлуатації устаткування газових об’єктів.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.