Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Технік-лаборант

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 44,4 Кб)

I. Загальні положення

 1. Технік-лаборант безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Технік-лаборант виконує вказівки ___.
 3. Технік-лаборант заміняє ___.
 4. Техніка-лаборанта заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - документи, стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали, які регламентують проведення лабораторних аналізів і випробувань;
  - основні технологічні процеси і режими виробництва;
  - устаткування лабораторії і правила його експлуатації;
  - правила оформлення технічної документації на проведені лабораторні аналізи і випробування основи законодавства про працю;
  - основи економіки, наукової організації праці і організації виробництва.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Технік-лаборант I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-лаборанта — II категорії — не менше 1 року.
  Технік-лаборант II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-лаборанта — не менше 2 років.
  Технік-лаборант: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконує під керівництвом більш кваліфікованого працівника аналізи і випробування з метою визначення хімічного складу й основних властивостей матеріалів відповідно до вимог стандартів і технічних умов.
 2. Приймає технологічні проби і зразки для проведення аналізів і випробувань.
 3. Оформлює результати аналізів і випробувань, веде їх облік, готує технічну документацію на роботи, які виконуються лабораторією.
 4. Своєчасно повідомляє відповідним підрозділам підприємства про результати аналізів і випробувань.
 5. Виконує допоміжні і підготовчі операції для проведення особливо складних лабораторних робіт.
 6. Бере участь у розробленні нових методів хімічних аналізів, механічних випробувань, відбиранні технологічних проб, металографічних дослідженнях.
 7. Стежить за справним станом установок, приладів, інструменту та іншого лабораторного устаткування, виконує просте його регулювання і вносить необхідні виправлення в технічну документацію відповідно до одержаних результатів аналізів і випробувань.

III. Права

Технік-лаборант має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Технік-лаборант несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.